Fyndlistor för ovanliga fågelarter anträffade på Falsterbonäset
Listan omfattar fynd väster om Falsterbokanalen t.o.m. 2018.
 
Urvalet är gjort enligt AERCs (Association of European Rarities Committees) riktlinjer för spontan förekomst (AERC-kategori A-C).
Alla fynd som kräver granskning är dokumenterade och godkända av SOF:s Raritetskommitté eller Skånes Regionala Rapportkommitté.
 

Kolumnbeteckningar: FDATUM: Första datum för fyndet. SDATUM: Sista datum för fyndet. FYND: Antal tillfällen då arten anträffats. IND: Antalet indivder som har påträffats (ett fynd kan bestå av flera individer). EXTRA: Håll muspekaren över INFO-bilden för mer info om fyndet. REF: Källa. Lista nederst på sidan.

KORNSPARV  Emberiza calandra Antal fynd: 60.  Antal individer: 76.

FDATUM SDATUM ANTAL   ÅLDER KÖN AKTIVITET LOKAL FYND IND   EXTRA   REF
1975-05-03 1975-05-05 1   sjungande Knösen 1 1     FF-75
1975-05-11 1   sträckande Nabben 2 2    FF-75
1975-05-17 2   sträckförsök Nabben 3 4    FF-75
1975-06-02 1975-06-06 1   Nabben & Falsterbo fyr 4 5    FF-75
1975-07-07 1   sträckande Nabben 5 6    FF-75
1975-07-15 1   sträckförsök Nabben 6 7    FF-75
1975-07-28 2   sträckande Nabben 7 9    FF-75
1975-09-27 1   sträckande Nabben 8 10    FF-75
1975-11-05 2   sträckande Nabben 9 12    FF-75
1976-04-14 1976-05-24 3   Nabben 10 15    FF-76
1976-11-12 2   sträckande Nabben 11 17    FF-76
1977-05-01 1977-05-12 2   Falsterbo fyr 12 19    FF-77
1977-07-21 2   sträckförsök Nabben 13 21    FF-77
1977-08-17 1   sträckande Nabben 14 22    FF-77
1977-08-27 1   Nabben 15 23    FF-77
1977-10-26 1   sträckande Nabben 16 24    FF-77
1977-10-30 1   Falsterbo fyr 17 25    FF-77
1978-10-15 1   sträckande Nabben 18 26     FiSk-78
1978-11-02 1   sträckande Nabben 19 27    FF-78
1978-11-05 1   sträckande Nabben 20 28    FF-78
1979-05-19 1   sträckförsök Nabben 21 29    FiSk-79
1979-09-29 1   sträckande Nabben 22 30    FiSk-79
1981-10-27 1   Falsterbo fyr 23 31    FF-81
1982-05-27 1   Nabben 24 32    FiSk-82
1982-09-11 1   sträckande Nabben 25 33    FiSk-82
1982-10-03 1   sträckande Nabben 26 34    FiSk-82
1983-10-28 1   sträckande Nabben 27 35    FiSk-83
1986-04-27 1986-05-09 1   Nabben & Falsterbo fyr 28 36    FiSk-86
1992-05-16 1992-05-17 1   Nabben 29 37    FiSk-92
1992-08-21 1   Falsterbo golfbana 30 38    FiSk-92
1992-10-26 1   sträckande Nabben 31 39    FiSk-92
1993-04-22 1993-05-23 1   sjungande Knösen 32 40    FiSk-93
1993-05-01 1993-05-31 1   Nabben 33 41    FiSk-93
1994-05-12 1   sjungande Knösen 34 42    FiSk-94
1994-05-15 1   Nabben 35 43    FiSk-94
1995-04-30 1   Knösen 36 44    FiSk-95
1996-05-16 1   Nabben 37 45    FiSk-96
1996-06-05 1   Nabben 38 46    FiSk-96
1997-05-22 1   sträckförsök Nabben 39 47    FiSk-97
1999-01-14 1   Knösen 40 48    FiSk-99
1999-02-03 1   sjungande Knösen 41 49    FiSk-99
2000-05-05 1   Nabben 42 50    Anser 39:207
2003-05-25 2   Knösen 43 52    FiSk-03
2004-10-10 1   Falsterbo park 44 53    FF-04
2006-06-17 1   rastande Nabben 46 55    FF-06
2006-08-29 1   sträckförsök Nabben 47 56    Svalan
2007-05-05 1   Knösen 48 57    Svalan, VeX
2007-05-25 1   sträckförsök Nabben 49 58    Svalan, VeX
2008-09-27 1   sträckande Nabben 50 59    NK-08, FiSk-08
2009-04-23 2009-04-24 1   rastande Kolabacken 51 60    FiSk-09
2009-05-21 1   rastande Kolabacken 52 61    FiSk-09
2009-11-14 1   sträckande Nabben 53 62    FiSk-09
2010-02-11 2010-03-18 8   rastande Hovbacksgården, Knävången 54 70     FiSk-10
2010-05-02 1   sträckande Falsterbo fyr 55 71    FiSk-10
2012-10-20 1   sträckande Nabben 56 72    Svalan, Rrk Sk
2012-12-01 1   rastande Knösen 57 73    Svalan, Rrk Sk
2013-03-30 1   rastande Knösen 58 74    Svalan, Rrk Sk
2013-06-09 1   överflygande Banvallen, Ljunghusen 59 75    Svalan, Rrk Sk
2014-05-25 2014-05-27 1   sträckförsök Nabben 60 76    Artportalen, Rrk Sk

Referenser:  
AnserANSER, Skånes Ornitologiska Förenings (SkOF) medlemstidskrift (1974-->).
FFFalsterbo Fågelstations Dagböcker (1962-->).
FiSkFåglar i Skåne, SkOFs årsbok (1975-->).
FoFlTidskriften Fauna och Flora.
FågelåretSveriges Ornitologiska Förenings årsbok (1992-->).
FöSfGärdenfors, U., Cherrug, S., Lindén, A., Petersson, B. & Ståhl, K. 1990. Förteckning över Skånes fåglar. Anser, Suppl. 25. Lund.
G. RoosRoos, G. 1984. Flyttning, övervintring och livslängd hos fåglar ringmärkta vid Falsterbo (1947–1980). Anser, Suppl. 13. Lund.
GRStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av G. Roos (1973-2000).
MSkOFMeddelanden från Skånes Ornitologiska Förening (1962–73).
NKStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av N. Kjellén (1986-->).
RCRingmärkningscentralen, Stockholm.
RkSOFs Raritetskommitté.
Rrk SkRegionala Rapportkommitten för Skåne.
SvalanRapportsystemet för fåglar via Internet.
VBMUlfstrand, S., Roos, G., Alerstam, T. & Österdahl, L. 1974. Visible bird migration at Falsterbo, Sweden. Vår Fågelvärld, Suppl. 8. Stockholm.
VeXMicrobirding, Vellinge (www.microbirding.se/vellinge).
VFVår Fågelvärld, Sveriges Ornitologiska Förenings medlemstidskrift (1941-->).

Sammanställt av Björn Malmhagen. Senast ändrad: 2021-06-14, 10:32.Copyright © Falsterbo Fågelstation.