Fyndlistor för ovanliga fågelarter anträffade på Falsterbonäset
Listan omfattar fynd väster om Falsterbokanalen t.o.m. 2018.
 
Urvalet är gjort enligt AERCs (Association of European Rarities Committees) riktlinjer för spontan förekomst (AERC-kategori A-C).
Alla fynd som kräver granskning är dokumenterade och godkända av SOF:s Raritetskommitté eller Skånes Regionala Rapportkommitté.
 

Kolumnbeteckningar: FDATUM: Första datum för fyndet. SDATUM: Sista datum för fyndet. FYND: Antal tillfällen då arten anträffats. IND: Antalet indivder som har påträffats (ett fynd kan bestå av flera individer). EXTRA: Håll muspekaren över INFO-bilden för mer info om fyndet. REF: Källa. Lista nederst på sidan.

DVÄRGSPARV  Emberiza pusilla Antal fynd: 21.  Antal individer: 21.

FDATUM SDATUM ANTAL   ÅLDER KÖN AKTIVITET LOKAL FYND IND   EXTRA   REF
1959-09-11 1   ringmärktes Falsterbo 1 1    VF 20:238
1976-08-15 1   Falsterbo 2 2    VF 36:282
1984-09-15 1   1k hane ringmärktes S. Flommen 3 3    VF 44:420
1984-10-24 1   Knösen 4 4    VF 44:421
1985-05-06 1   2k hane ringmärktes Falsterbo fyr 5 5    VF 45:412
1989-09-08 1   ringmärktes S. Flommen 6 6    FiSk-89
1991-10-22 1   Nabben 7 7    FiSk-91
1994-10-17 1   1k ringmärktes Falsterbo fyr 8 8    FiSk-94
1995-10-22 1   1k ringmärktes Falsterbo fyr 9 9    FiSk-95
1996-05-20 1   2k hane ringmärktes Falsterbo fyr 10 10    FiSk-97
1998-10-12 1998-10-13 1   1k ringmärktes Falsterbo fyr 11 11    FiSk-98
2001-09-22 1   sträckande Nabben 12 12    FiSk-01
2003-10-12 1   Nabben 13 13    FiSk-03
2006-05-03 1   rastande Knösen 14 14    FiSk-06
2006-10-09 1   rastande Falsterbo stadspark 15 15    Svalan, Rrk Sk
2006-10-12 1   rastande Skanörs revlar 16 16    FiSk-06
2011-10-21 1   Nabben 17 17    FiSk-11
2012-11-03 1   sträckande Nabben 18 18    Svalan, Rrk Sk
2013-09-25 1   rastande Falsterbokanalen 19 19    Svalan, Rrk Sk
2013-10-05 1   sträckande Nabben 20 20    Svalan, Rrk Sk
2013-11-14 1   sträckande Nabben 21 21    Svalan, Rrk Sk

Referenser:  
AnserANSER, Skånes Ornitologiska Förenings (SkOF) medlemstidskrift (1974-->).
FFFalsterbo Fågelstations Dagböcker (1962-->).
FiSkFåglar i Skåne, SkOFs årsbok (1975-->).
FoFlTidskriften Fauna och Flora.
FågelåretSveriges Ornitologiska Förenings årsbok (1992-->).
FöSfGärdenfors, U., Cherrug, S., Lindén, A., Petersson, B. & Ståhl, K. 1990. Förteckning över Skånes fåglar. Anser, Suppl. 25. Lund.
G. RoosRoos, G. 1984. Flyttning, övervintring och livslängd hos fåglar ringmärkta vid Falsterbo (1947–1980). Anser, Suppl. 13. Lund.
GRStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av G. Roos (1973-2000).
MSkOFMeddelanden från Skånes Ornitologiska Förening (1962–73).
NKStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av N. Kjellén (1986-->).
RCRingmärkningscentralen, Stockholm.
RkSOFs Raritetskommitté.
Rrk SkRegionala Rapportkommitten för Skåne.
SvalanRapportsystemet för fåglar via Internet.
VBMUlfstrand, S., Roos, G., Alerstam, T. & Österdahl, L. 1974. Visible bird migration at Falsterbo, Sweden. Vår Fågelvärld, Suppl. 8. Stockholm.
VeXMicrobirding, Vellinge (www.microbirding.se/vellinge).
VFVår Fågelvärld, Sveriges Ornitologiska Förenings medlemstidskrift (1941-->).

Sammanställt av Björn Malmhagen. Senast ändrad: 2019-05-31, 22:38.Copyright © Falsterbo Fågelstation.