Fyndlistor för ovanliga fågelarter anträffade på Falsterbonäset
Listan omfattar fynd väster om Falsterbokanalen t.o.m. 2018.
 
Urvalet är gjort enligt AERCs (Association of European Rarities Committees) riktlinjer för spontan förekomst (AERC-kategori A-C).
Alla fynd som kräver granskning är dokumenterade och godkända av SOF:s Raritetskommitté eller Skånes Regionala Rapportkommitté.
 

Kolumnbeteckningar: FDATUM: Första datum för fyndet. SDATUM: Sista datum för fyndet. FYND: Antal tillfällen då arten anträffats. IND: Antalet indivder som har påträffats (ett fynd kan bestå av flera individer). EXTRA: Håll muspekaren över INFO-bilden för mer info om fyndet. REF: Källa. Lista nederst på sidan.

ALFÖRRÄDARE  Polysticta stelleri Antal fynd: 15.  Antal individer: 15.

FDATUM SDATUM ANTAL   ÅLDER KÖN AKTIVITET LOKAL FYND IND   EXTRA   REF
1973-05-09 1   hane Måkläppen 1 1    FF-73
1974-04-30 1974-05-05 1   hane rastande Nabben 2 2    Rrk Sk, FF-74
1975-02-13 1   hona rastande Falsterbokanalen 3 3    VF 35:314
1975-08-10 1   hane Måkläppen 4 4    FF-75
1976-04-20 1976-05-29 1   hane rastande Falsterbo 5 5    FiSk-76
1986-03-27 1986-03-28 1   hona rastande Falsterbokanalen 6 6    FiSk-86
1991-07-24 1   hane rastande Ängsnäset 7 7    FiSk-91
1994-08-15 1   hane Nabben 8 8    FiSk-94
1996-01-13 1996-01-16 1   hane rastande Falsterbokanalen 9 9    FiSk-96
2000-10-10 1   hane sträckande Nabben 10 10    FiSk-00
2002-10-20 1   honfärgad sträckande Nabben 11 11    FiSk-02
2003-01-06 1   honfärgad Måkläppen 12 12    FiSk-03
2003-05-01 1   hona sträckande Falsterbokanalen 13 13    FiSk-03
2004-10-12 1   hane sträckande Nabben 14 14    FiSk-04
2012-10-14 1   hane sträckande Nabben 15 15    Svalan, Rrk Sk

Referenser:  
AnserANSER, Skånes Ornitologiska Förenings (SkOF) medlemstidskrift (1974-->).
FFFalsterbo Fågelstations Dagböcker (1962-->).
FiSkFåglar i Skåne, SkOFs årsbok (1975-->).
FoFlTidskriften Fauna och Flora.
FågelåretSveriges Ornitologiska Förenings årsbok (1992-->).
FöSfGärdenfors, U., Cherrug, S., Lindén, A., Petersson, B. & Ståhl, K. 1990. Förteckning över Skånes fåglar. Anser, Suppl. 25. Lund.
G. RoosRoos, G. 1984. Flyttning, övervintring och livslängd hos fåglar ringmärkta vid Falsterbo (1947–1980). Anser, Suppl. 13. Lund.
GRStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av G. Roos (1973-2000).
MSkOFMeddelanden från Skånes Ornitologiska Förening (1962–73).
NKStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av N. Kjellén (1986-->).
RCRingmärkningscentralen, Stockholm.
RkSOFs Raritetskommitté.
Rrk SkRegionala Rapportkommitten för Skåne.
SvalanRapportsystemet för fåglar via Internet.
VBMUlfstrand, S., Roos, G., Alerstam, T. & Österdahl, L. 1974. Visible bird migration at Falsterbo, Sweden. Vår Fågelvärld, Suppl. 8. Stockholm.
VeXMicrobirding, Vellinge (www.microbirding.se/vellinge).
VFVår Fågelvärld, Sveriges Ornitologiska Förenings medlemstidskrift (1941-->).

Sammanställt av Björn Malmhagen. Senast ändrad: 2019-05-31, 22:38.Copyright © Falsterbo Fågelstation.