Fyndlistor för ovanliga fågelarter anträffade på Falsterbonäset
Listan omfattar fynd väster om Falsterbokanalen t.o.m. 2018.
 
Urvalet är gjort enligt AERCs (Association of European Rarities Committees) riktlinjer för spontan förekomst (AERC-kategori A-C).
Alla fynd som kräver granskning är dokumenterade och godkända av SOF:s Raritetskommitté eller Skånes Regionala Rapportkommitté.
 

Kolumnbeteckningar: FDATUM: Första datum för fyndet. SDATUM: Sista datum för fyndet. FYND: Antal tillfällen då arten anträffats. IND: Antalet indivder som har påträffats (ett fynd kan bestå av flera individer). EXTRA: Håll muspekaren över INFO-bilden för mer info om fyndet. REF: Källa. Lista nederst på sidan.

VIDESPARV  Emberiza rustica Antal fynd: 15.  Antal individer: 15.

FDATUM SDATUM ANTAL   ÅLDER KÖN AKTIVITET LOKAL FYND IND   EXTRA   REF
1957-09-29 1   Knösen 1 1    VF 20:238
1985-10-06 1985-10-07 1   ringmärktes S. Flommen 2 2    VF 45:412
1986-09-28 1   Falsterbo fyr 3 3    VF 47:416
1986-10-12 1   Ängsnäset 4 4    VF 47:416
1992-09-26 1992-09-27 1   Sknörs kyrka 5 5    FiSk-92
1992-10-07 1   Kålhagen 6 6    FiSk-92
1993-09-18 1   Nabben 7 7    FiSk-93
1993-09-28 1   1k ringmärktes S. Flommen 8 8    FiSk-93
1993-10-08 1   Ljunghusen 9 9    FiSk-93
1994-09-30 1   1k ringmärktes S. Flommen 10 10    FiSk-94
1996-09-25 1   Falsterbo fyr 11 11    FiSk-96
2000-11-05 1   Ljunghusen, innanför Black 12 12    FiSk-00
2007-10-05 1   1k Ljunghusen, fd. Stationshuset 13 13    FiSk-07
2011-09-26 1   sträckförsök Nabben 14 14    FiSk-11
2014-05-15 1   sträckande Falsterbo fyr 15 15    Artportalen, Rrk Sk

Referenser:  
AnserANSER, Skånes Ornitologiska Förenings (SkOF) medlemstidskrift (1974-->).
FFFalsterbo Fågelstations Dagböcker (1962-->).
FiSkFåglar i Skåne, SkOFs årsbok (1975-->).
FoFlTidskriften Fauna och Flora.
FågelåretSveriges Ornitologiska Förenings årsbok (1992-->).
FöSfGärdenfors, U., Cherrug, S., Lindén, A., Petersson, B. & Ståhl, K. 1990. Förteckning över Skånes fåglar. Anser, Suppl. 25. Lund.
G. RoosRoos, G. 1984. Flyttning, övervintring och livslängd hos fåglar ringmärkta vid Falsterbo (1947–1980). Anser, Suppl. 13. Lund.
GRStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av G. Roos (1973-2000).
MSkOFMeddelanden från Skånes Ornitologiska Förening (1962–73).
NKStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av N. Kjellén (1986-->).
RCRingmärkningscentralen, Stockholm.
RkSOFs Raritetskommitté.
Rrk SkRegionala Rapportkommitten för Skåne.
SvalanRapportsystemet för fåglar via Internet.
VBMUlfstrand, S., Roos, G., Alerstam, T. & Österdahl, L. 1974. Visible bird migration at Falsterbo, Sweden. Vår Fågelvärld, Suppl. 8. Stockholm.
VeXMicrobirding, Vellinge (www.microbirding.se/vellinge).
VFVår Fågelvärld, Sveriges Ornitologiska Förenings medlemstidskrift (1941-->).

Sammanställt av Björn Malmhagen. Senast ändrad: 2019-05-31, 22:38.Copyright © Falsterbo Fågelstation.