Fyndlistor för ovanliga fågelarter anträffade på Falsterbonäset
Listan omfattar fynd väster om Falsterbokanalen t.o.m. 2018.
 
Urvalet är gjort enligt AERCs (Association of European Rarities Committees) riktlinjer för spontan förekomst (AERC-kategori A-C).
Alla fynd som kräver granskning är dokumenterade och godkända av SOF:s Raritetskommitté eller Skånes Regionala Rapportkommitté.
 

Kolumnbeteckningar: FDATUM: Första datum för fyndet. SDATUM: Sista datum för fyndet. FYND: Antal tillfällen då arten anträffats. IND: Antalet indivder som har påträffats (ett fynd kan bestå av flera individer). EXTRA: Håll muspekaren över INFO-bilden för mer info om fyndet. REF: Källa. Lista nederst på sidan.

PRAKTEJDER  Somateria spectabilis Antal fynd: 59.  Antal individer: 62.

FDATUM SDATUM ANTAL   ÅLDER KÖN AKTIVITET LOKAL FYND IND   EXTRA   REF
1973-06-05 1   hona rastande Nabben 1 1    FiSk-93
1974-12-30 1   hane rastande Skanör 2 2    VF 35:69
1974-12-31 1   hona rastande Falsterbo 3 3    VF 35:69
1976-02-29 1   2k hane Nabben 4 4    FiSk-76
1977-10-16 1   hane Falsterbo 5 5    FiSk-77
1986-01-26 1986-04-06 3   hona rastande Falsterbokanalen 6 8     FiSk-86
1986-06-01 1   hona sträckande Måkläppen 7 9    FiSk-86
1987-04-04 1   hane Nabben 8 10    FiSk-87
1989-03-21 1989-05-14 1   hona rastande Nabben 9 11    FiSk-89
1989-03-28 1   2k hane sträckande Nabben 10 12    FiSk-89
1989-04-29 1   2k hane Nabben 11 13    FiSk-89
1989-05-17 2   hona rastande Nabben 12 15    FiSk-89
1989-10-01 1989-10-10 1   hona rastande Nabben 13 16    FiSk-89
1990-10-03 1   ad hane sträckande Nabben 16 19    FiSk-90
1990-10-03 1   3k hane sträckande Nabben 15 18    FiSk-90
1990-10-03 1   2k hane sträckande Nabben 14 17    FiSk-90
1990-11-03 1   2k hane sträckande Nabben 17 20    FiSk-90
1991-02-10 1991-02-17 1   hona rastande Nabben 18 21    FiSk-91
1991-03-30 1   hane sträckande Nabben 19 22    FF-91
1991-04-20 1   hane sträckande Nabben 20 23    FiSk-91
1991-05-07 1   hane sträckande Nabben 21 24    FiSk-91
1991-05-10 1   hane sträckande Nabben 22 25    FiSk-91
1991-10-17 1   hane sträckande Nabben 23 26    FiSk-91
1992-04-05 1   hane sträckande Nabben 24 27    FiSk-92
1992-05-12 1   2k hane rastande Nabben 25 28    FiSk-92
1992-10-24 1   hane sträckande Nabben 26 29    FF-92
1992-10-24 1   hane sträckande Nabben 27 30    FF-92
1992-10-24 1   hane sträckande Nabben 28 31    FF-92
1992-11-02 1   hane sträckande Falsterbo fyr 29 32    FF-92
1993-09-28 1   hane sträckande Nabben 30 33    FiSk-93
1994-03-24 1   hane sträckande Skanörs soptipp 31 34    FiSk-94
1994-03-24 1   hane sträckande Skanörs soptipp 32 35    FiSk-94
1996-10-13 1   hane sträckande Nabben 33 36    FiSk-96
1997-01-29 1997-03-03 1   2k hona rastande Skanörs hamn 34 37    FiSk-96
1998-05-22 1   hane Nabben 35 38    Anser 37:208
1998-09-28 1   hane sträckande Nabben 36 39    FiSk-98
1998-11-01 1   hane sträckande Nabben 37 40    FiSk-98
2000-04-28 1   hona sträckande Nabben 38 41    FiSk-00
2000-10-28 1   hane sträckande Nabben 39 42    FiSk-00
2000-10-28 1   hane sträckande Nabben 40 43    FiSk-00
2000-10-28 1   hane sträckande Nabben 41 44    FiSk-00
2000-10-29 1   hane sträckande Nabben 42 45    FiSk-00
2001-01-13 1   hane Måkläppen 43 46    Svalan
2001-10-19 1   hane sträckande Nabben 44 47    FiSk-01
2001-10-23 1   hane sträckande Nabben 45 48    FiSk-01
2002-03-20 1   hane sträckande Falsterbokanalen 46 49    FiSk-02
2003-03-22 1   2k hane rastande Nabben 47 50    FiSk-03
2003-11-04 1   hane sträckande Nabben 48 51    FiSk-03
2003-11-05 1   hane sträckande Nabben 49 52    FiSk-03
2003-12-28 2004-01-13 1   hane rastande Måkläppen 50 53    FiSk-03, FF-04
2004-03-19 1   hane sträckande Skanörs soptipp 51 54    FF-04
2004-06-10 1   hane Nabben 52 55    FiSk-04
2006-10-30 1   hane sträckande Nabben 53 56    FiSk-06
2011-05-31 1   2k hane rastande Nabben 54 57    FiSk-11
2011-10-09 1   hane sträckande Nabben 55 58    FiSk-11
2013-11-07 1   2k+ hane sträckande Nabben 56 59    Svalan, Rrk Sk
2014-08-12 1   hane sträckande Nabben 57 60    NK-14
2014-10-15 1   hane sträckande Nabben 58 61    NK-14
2014-10-17 1   hane sträckande Nabben 59 62    NK-14

Referenser:  
AnserANSER, Skånes Ornitologiska Förenings (SkOF) medlemstidskrift (1974-->).
FFFalsterbo Fågelstations Dagböcker (1962-->).
FiSkFåglar i Skåne, SkOFs årsbok (1975-->).
FoFlTidskriften Fauna och Flora.
FågelåretSveriges Ornitologiska Förenings årsbok (1992-->).
FöSfGärdenfors, U., Cherrug, S., Lindén, A., Petersson, B. & Ståhl, K. 1990. Förteckning över Skånes fåglar. Anser, Suppl. 25. Lund.
G. RoosRoos, G. 1984. Flyttning, övervintring och livslängd hos fåglar ringmärkta vid Falsterbo (1947–1980). Anser, Suppl. 13. Lund.
GRStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av G. Roos (1973-2000).
MSkOFMeddelanden från Skånes Ornitologiska Förening (1962–73).
NKStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av N. Kjellén (1986-->).
RCRingmärkningscentralen, Stockholm.
RkSOFs Raritetskommitté.
Rrk SkRegionala Rapportkommitten för Skåne.
SvalanRapportsystemet för fåglar via Internet.
VBMUlfstrand, S., Roos, G., Alerstam, T. & Österdahl, L. 1974. Visible bird migration at Falsterbo, Sweden. Vår Fågelvärld, Suppl. 8. Stockholm.
VeXMicrobirding, Vellinge (www.microbirding.se/vellinge).
VFVår Fågelvärld, Sveriges Ornitologiska Förenings medlemstidskrift (1941-->).

Sammanställt av Björn Malmhagen. Senast ändrad: 2021-06-14, 10:32.Copyright © Falsterbo Fågelstation.