Fyndlistor för ovanliga fågelarter anträffade på Falsterbonäset
Listan omfattar fynd väster om Falsterbokanalen t.o.m. 2018.
 
Urvalet är gjort enligt AERCs (Association of European Rarities Committees) riktlinjer för spontan förekomst (AERC-kategori A-C).
Alla fynd som kräver granskning är dokumenterade och godkända av SOF:s Raritetskommitté eller Skånes Regionala Rapportkommitté.
 

Kolumnbeteckningar: FDATUM: Första datum för fyndet. SDATUM: Sista datum för fyndet. FYND: Antal tillfällen då arten anträffats. IND: Antalet indivder som har påträffats (ett fynd kan bestå av flera individer). EXTRA: Håll muspekaren över INFO-bilden för mer info om fyndet. REF: Källa. Lista nederst på sidan.

ROSENSTARE  Pastor roseus Antal fynd: 24.  Antal individer: 24.

FDATUM SDATUM ANTAL   ÅLDER KÖN AKTIVITET LOKAL FYND IND   EXTRA   REF
1973-07-30 1   Falsterbo 1 1    VF 34:81
1995-06-04 1   ad Nabben 2 2    Fågelåret-95
1999-09-11 1999-09-12 1   1k Nabben 3 3    Fågelåret-99
2000-10-17 1   1k Nabben 4 4    Fågelåret-00
2001-08-16 1   1k sträckande Nabben 5 5    FiSk-01
2001-09-30 1   1k sträckande Nabben 6 6    FiSk-01
2001-10-04 1   1k sträckande Nabben 7 7    FiSk-01
2001-10-23 1   1k sträckande Nabben 8 8    FiSk-01
2002-08-01 2002-08-02 1   ad rastande Nabben & Skanörs hamn 9 9    FiSk-02
2002-08-13 2002-08-15 1   1k rastande Nabben & Ängsnäset 10 10    FiSk-02
2005-10-11 1   1k sträckande Nabben 11 11    FiSk-05
2006-09-26 1   1k sträckande Nabben 12 12    FiSk-06
2006-09-29 1   1k sträckande Nabben 13 13    FiSk-06
2006-10-01 1   1k sträckande Nabben 14 14    FiSk-06
2007-08-21 1   1k rastande Nabben 15 15    FiSk-07
2008-06-02 2008-06-11 1   2k hane ringmärktes Falsterbo fyr 16 16    FiSk-08
2009-08-28 1   1k sträckförsök Nabben 17 17    FiSk-09
2011-10-01 1   1k sträckande Nabben 18 18    FiSk-11
2011-10-13 1   1k sträckande Nabben 19 19    FiSk-11
2012-06-06 1   2k+ rastande Nabben 20 20    Svalan, Rrk Sk
2013-10-14 1   1k sträckande Nabben 21 21    Svalan, Rrk Sk
2013-10-18 1   1k sträckande Nabben 22 22    Svalan, Rrk Sk
2014-09-18 1   1k sträckande Nabben 23 23    NK-14, Rrk Sk
2014-09-29 1   1k sträckande Nabben 24 24    NK-14, Rrk Sk

Referenser:  
AnserANSER, Skånes Ornitologiska Förenings (SkOF) medlemstidskrift (1974-->).
FFFalsterbo Fågelstations Dagböcker (1962-->).
FiSkFåglar i Skåne, SkOFs årsbok (1975-->).
FoFlTidskriften Fauna och Flora.
FågelåretSveriges Ornitologiska Förenings årsbok (1992-->).
FöSfGärdenfors, U., Cherrug, S., Lindén, A., Petersson, B. & Ståhl, K. 1990. Förteckning över Skånes fåglar. Anser, Suppl. 25. Lund.
G. RoosRoos, G. 1984. Flyttning, övervintring och livslängd hos fåglar ringmärkta vid Falsterbo (1947–1980). Anser, Suppl. 13. Lund.
GRStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av G. Roos (1973-2000).
MSkOFMeddelanden från Skånes Ornitologiska Förening (1962–73).
NKStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av N. Kjellén (1986-->).
RCRingmärkningscentralen, Stockholm.
RkSOFs Raritetskommitté.
Rrk SkRegionala Rapportkommitten för Skåne.
SvalanRapportsystemet för fåglar via Internet.
VBMUlfstrand, S., Roos, G., Alerstam, T. & Österdahl, L. 1974. Visible bird migration at Falsterbo, Sweden. Vår Fågelvärld, Suppl. 8. Stockholm.
VeXMicrobirding, Vellinge (www.microbirding.se/vellinge).
VFVår Fågelvärld, Sveriges Ornitologiska Förenings medlemstidskrift (1941-->).

Sammanställt av Björn Malmhagen. Senast ändrad: 2019-05-31, 22:38.Copyright © Falsterbo Fågelstation.