Fyndlistor för ovanliga fågelarter anträffade på Falsterbonäset
Listan omfattar fynd väster om Falsterbokanalen t.o.m. 2018.
 
Urvalet är gjort enligt AERCs (Association of European Rarities Committees) riktlinjer för spontan förekomst (AERC-kategori A-C).
Alla fynd som kräver granskning är dokumenterade och godkända av SOF:s Raritetskommitté eller Skånes Regionala Rapportkommitté.
 

Kolumnbeteckningar: FDATUM: Första datum för fyndet. SDATUM: Sista datum för fyndet. FYND: Antal tillfällen då arten anträffats. IND: Antalet indivder som har påträffats (ett fynd kan bestå av flera individer). EXTRA: Håll muspekaren över INFO-bilden för mer info om fyndet. REF: Källa. Lista nederst på sidan.

TRÄDGÅRDSTRÄDKRYPARE  Certhia brachydactyla Antal fynd: 23.  Antal individer: 23.

FDATUM SDATUM ANTAL   ÅLDER KÖN AKTIVITET LOKAL FYND IND   EXTRA   REF
1983-05-28 1983-06-05 1   2k+ hona ringmärktes Falsterbo fyr 1 1    VF 43:546
1984-05-06 1984-05-07 1   2k+ hona ringmärktes Falsterbo fyr 2 2    VF 45:68
1988-03-31 1   2k hona ringmärktes Falsterbo fyr 3 3    VF 48:460
1988-06-07 1   2k hona kontrollerad Falsterbo fyr 4 4     VF 48:460
1989-04-09 1989-04-12 1   2k hona ringmärktes Falsterbo fyr 5 5    VF 49:477
1989-09-24 1   1k ringmärktes Falsterbo fyr 6 6    VF 50:27, nr 8
1990-08-14 1   1k hane ringmärktes Falsterbo fyr 7 7    VF 50:27, nr 8
1991-04-03 1   2k hane ringmärktes Falsterbo fyr 8 8    VF 50:30, nr 7-8
1991-05-05 1   2k hona ringmärktes Falsterbo fyr 9 9    VF 50:30, nr 7-8
1994-06-13 1   2k hane ringmärktes Falsterbo fyr 10 10    Fågelåret-94
1995-03-22 1995-03-23 1   2k ringmärktes Falsterbo fyr 11 11    Fågelåret-95
1995-06-04 1   2k hona ringmärktes Falsterbo fyr 12 12    Fågelåret-95
1996-10-07 1   1k ringmärktes Falsterbo fyr 13 13    Fågelåret-97
2001-04-24 1   2k hona ringmärktes Falsterbo fyr 14 14    Fågelåret-01
2001-10-20 1   1k hona ringmärktes Falsterbo fyr 15 15    Fågelåret-01
2002-04-02 1   2k ringmärktes Falsterbo fyr 16 16    Fågelåret-02
2003-05-23 2003-05-24 1   Kålhagen 17 17    Fågelåret-03
2003-06-04 2003-06-05 1   hane sjungande Falsterbo park 17 17    Fågelåret-03
2003-10-12 2003-10-13 1   1k hane ringmärktes Falsterbo fyr 18 18    Fågelåret-03
2005-04-04 2005-04-14 1   2k hona ringmärktes Falsterbo fyr 19 19     FF-05, Fågelåret-05
2005-04-10 1   3k+ hona ringmärktes Falsterbo fyr 20 20    FF-05, Fågelåret-05
2008-04-27 2008-04-28 1   2k ringmärktes Falsterbo fyr 21 21    FF-08, Fågelåret-08
2010-04-12 2010-04-13 1   3k+ hane ringmärktes Falsterbo fyr och Kålhagen 22 22    FF-10, Fågelåret-10
2012-04-04 2012-04-05 1   2k hane ringmärktes Falsterbofyr & Nya kyrkogården 23 23    FF-12, Rk

Referenser:  
AnserANSER, Skånes Ornitologiska Förenings (SkOF) medlemstidskrift (1974-->).
FFFalsterbo Fågelstations Dagböcker (1962-->).
FiSkFåglar i Skåne, SkOFs årsbok (1975-->).
FoFlTidskriften Fauna och Flora.
FågelåretSveriges Ornitologiska Förenings årsbok (1992-->).
FöSfGärdenfors, U., Cherrug, S., Lindén, A., Petersson, B. & Ståhl, K. 1990. Förteckning över Skånes fåglar. Anser, Suppl. 25. Lund.
G. RoosRoos, G. 1984. Flyttning, övervintring och livslängd hos fåglar ringmärkta vid Falsterbo (1947–1980). Anser, Suppl. 13. Lund.
GRStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av G. Roos (1973-2000).
MSkOFMeddelanden från Skånes Ornitologiska Förening (1962–73).
NKStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av N. Kjellén (1986-->).
RCRingmärkningscentralen, Stockholm.
RkSOFs Raritetskommitté.
Rrk SkRegionala Rapportkommitten för Skåne.
SvalanRapportsystemet för fåglar via Internet.
VBMUlfstrand, S., Roos, G., Alerstam, T. & Österdahl, L. 1974. Visible bird migration at Falsterbo, Sweden. Vår Fågelvärld, Suppl. 8. Stockholm.
VeXMicrobirding, Vellinge (www.microbirding.se/vellinge).
VFVår Fågelvärld, Sveriges Ornitologiska Förenings medlemstidskrift (1941-->).

Sammanställt av Björn Malmhagen. Senast ändrad: 2019-05-31, 22:38.Copyright © Falsterbo Fågelstation.