Fyndlistor för ovanliga fågelarter anträffade på Falsterbonäset
Listan omfattar fynd väster om Falsterbokanalen t.o.m. 2018.
 
Urvalet är gjort enligt AERCs (Association of European Rarities Committees) riktlinjer för spontan förekomst (AERC-kategori A-C).
Alla fynd som kräver granskning är dokumenterade och godkända av SOF:s Raritetskommitté eller Skånes Regionala Rapportkommitté.
 

Kolumnbeteckningar: FDATUM: Första datum för fyndet. SDATUM: Sista datum för fyndet. FYND: Antal tillfällen då arten anträffats. IND: Antalet indivder som har påträffats (ett fynd kan bestå av flera individer). EXTRA: Håll muspekaren över INFO-bilden för mer info om fyndet. REF: Källa. Lista nederst på sidan.

TOFSMES  Lophophanes cristatus Antal fynd: 45.  Antal individer: 63.

FDATUM SDATUM ANTAL   ÅLDER KÖN AKTIVITET LOKAL FYND IND   EXTRA   REF
1942-09-16 2   Falsterbo 1 2    VF 2:16
1949-09-15 3   sträckande Nabben 2 5     VF 15:189
1958-07-25 2   1k Ljunghusen 3 7     VF 31:168
1959-07-08 1   Ljunghusen 4 8    VF 31:168
1959-10-23 1   sträckande Nabben 5 9    VF 21:198
1960-05-22 2   Ljunghusen 6 11    VF 31:168
1960-06-14 1   Ljunghusen 7 12    VF 31:168
1960-07-23 1   Ljunghusen 8 13    VF 31:168
1961-06-25 1   Falsterbo fyr 9 14    FF-61
1961-08-10 1   Falsterbo fyr 10 15     FF-61
1961-08-23 1   Nabben 11 16    Svalan
1961-09-05 1   Falsterbo fyr 12 17    FF-61
1961-09-19 1   Falsterbo fyr 13 18    FF-61
1961-09-28 1   ringmärktes Falsterbo fyr 14 19    FF-61
1962-04-19 1   Falsterbo fyr 15 20    VF 23:73
1962-07-10 1   Falsterbo fyr 16 21    FF-62
1963-07-13 2   sträckförsök Falsterbo fyr & Nabben 17 23    FF-63, VF 24:315
1964-04-18 1   Falsterbo fyr 18 24    FF-64
1964-07-02 5   Falsterbo fyr 19 29    FF-64
1965-09-22 6   Nabben 20 35    FF-65
1966-03-15 1966-04-30 2   Ljunghusen 21 37     VF 31:168
1966-10-06 2   Falsterbokanalen 22 39    VF 31:172
1969-04-26 1   Falsterbo fyr 23 40    FF-69
1969-04-26 1   Knösen 24 41    FF-69
1972-09-09 1   Falsterbo 25 42    Svalan
1975-09-27 1   Knösen 26 43    Rrk Sk
1980-09-27 1980-09-28 1   Falsterbo 27 44    Svalan
1981-09-13 1   Falsterbo 28 43    FiSk-81
1983-04-01 1   Skanör 29 46    FiSk-83
1985-07-21 1985-07-25 1   1k ringmärktes Falsterbo fyr 30 47     Rrk Sk
1985-09-30 1985-10-01 1   Falsterbo fyr 31 48    FF-85
1986-04-13 1   Ljunghusen 32 49    Rrk Sk
1987-04-25 1   Falsterbo fyr 33 50    Rrk Sk
1994-07-12 1   sträckförsök Nabben 34 51    FiSk-94
1994-07-23 1994-07-24 1   1k ringmärktes Falsterbo fyr 35 52    FF-94
1996-10-05 1   rastande Kolabacken 36 53    Svalan
1998-03-29 1   Falsterbo fyr 37 54    FiSk-98
1998-04-14 1   2k ringmärktes Falsterbo fyr 38 55    FiSk-98
2000-07-27 1   1k ringmärktes Falsterbo fyr 39 56    FiSk-00
2004-03-31 1   ringmärktes Falsterbo fyr 40 57    FF-04
2004-10-03 1   Falsterbo 41 58    Svalan
2012-01-15 1   rastande Uessons dunge, Knösen 42 59    FF-12
2013-08-03 2013-08-15 2   1k rastande Falsterbo strandbad 43 61    Svalan, FF-13
2013-09-16 1   rastande Hedehusvägen, Falsterbo 44 62    Svalan, FF-13
2014-07-28 1   rastande Banvallen, Skanörs skjutbana 45 63    Artportalen

Referenser:  
AnserANSER, Skånes Ornitologiska Förenings (SkOF) medlemstidskrift (1974-->).
FFFalsterbo Fågelstations Dagböcker (1962-->).
FiSkFåglar i Skåne, SkOFs årsbok (1975-->).
FoFlTidskriften Fauna och Flora.
FågelåretSveriges Ornitologiska Förenings årsbok (1992-->).
FöSfGärdenfors, U., Cherrug, S., Lindén, A., Petersson, B. & Ståhl, K. 1990. Förteckning över Skånes fåglar. Anser, Suppl. 25. Lund.
G. RoosRoos, G. 1984. Flyttning, övervintring och livslängd hos fåglar ringmärkta vid Falsterbo (1947–1980). Anser, Suppl. 13. Lund.
GRStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av G. Roos (1973-2000).
MSkOFMeddelanden från Skånes Ornitologiska Förening (1962–73).
NKStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av N. Kjellén (1986-->).
RCRingmärkningscentralen, Stockholm.
RkSOFs Raritetskommitté.
Rrk SkRegionala Rapportkommitten för Skåne.
SvalanRapportsystemet för fåglar via Internet.
VBMUlfstrand, S., Roos, G., Alerstam, T. & Österdahl, L. 1974. Visible bird migration at Falsterbo, Sweden. Vår Fågelvärld, Suppl. 8. Stockholm.
VeXMicrobirding, Vellinge (www.microbirding.se/vellinge).
VFVår Fågelvärld, Sveriges Ornitologiska Förenings medlemstidskrift (1941-->).

Sammanställt av Björn Malmhagen. Senast ändrad: 2019-05-31, 22:38.Copyright © Falsterbo Fågelstation.