Fyndlistor för ovanliga fågelarter anträffade på Falsterbonäset
Listan omfattar fynd väster om Falsterbokanalen t.o.m. 2018.
 
Urvalet är gjort enligt AERCs (Association of European Rarities Committees) riktlinjer för spontan förekomst (AERC-kategori A-C).
Alla fynd som kräver granskning är dokumenterade och godkända av SOF:s Raritetskommitté eller Skånes Regionala Rapportkommitté.
 

Kolumnbeteckningar: FDATUM: Första datum för fyndet. SDATUM: Sista datum för fyndet. FYND: Antal tillfällen då arten anträffats. IND: Antalet indivder som har påträffats (ett fynd kan bestå av flera individer). EXTRA: Håll muspekaren över INFO-bilden för mer info om fyndet. REF: Källa. Lista nederst på sidan.

TALLTITA  Poecile montanus Antal fynd: 54.  Antal individer: 61.

FDATUM SDATUM ANTAL   ÅLDER KÖN AKTIVITET LOKAL FYND IND   EXTRA   REF
1957-10-10 1   ringmärktes Falsterbo 1 1     G. Roos
1957-10-14 2   Falsterbo 2 3    VF 20:238
1958-10-10 1   ringmärktes Falsterbo 3 4     G. Roos
1959-10-02 1   ringmärktes Falsterbo fyr 4 5    VF 21:198, FF-59
1959-10-10 1   ringmärktes Falsterbo fyr 5 6    FF-59
1962-09-28 1   Ljunghusen 6 7    Rrk Sk
1963-10-19 1   Skanörsljung 7 8    VF 24:324
1965-10-06 1   ringmärktes Falsterbo fyr 8 9    FF-65
1965-10-08 1   ringmärktes Falsterbo fyr 9 10    FF-65
1965-10-11 1   Falsterbo fyr 10 11    FF-65
1966-04-08 1   Falsterbo 11 12     FF-66
1966-09-20 1966-09-21 1   Falsterbo fyr 12 13    FF-66
1966-09-28 1   Falsterbo fyr 13 14    FF-66
1966-10-03 2   Falsterbo fyr 14 16     FF-66
1966-10-04 1   ringmärktes Falsterbo fyr 15 17    VF 31:174
1966-10-06 1   ringmärktes Falsterbo fyr 16 18    FF-66
1966-10-06 3   Ljunghusen 17 21    VF 31:172
1966-10-21 1   ringmärktes Falsterbo fyr 18 22    VF 31:174
1966-10-26 1   Ljunghusen 20 24    VF 31:173
1966-10-26 1   ringmärktes Falsterbo fyr 19 23    FF-66
1967-04-25 2   ringmärktes Falsterbo fyr 21 26    FF-67
1967-10-25 1   ringmärktes Falsterbo fyr 22 27    FF-67
1968-10-19 1   Falsterbo 23 28    Rrk Sk
1969-09-04 1   Falsterbo fyr 24 29    FF-69
1975-10-02 1   ringmärktes Falsterbo fyr 25 30    FF-75
1975-10-05 1   ringmärktes Falsterbo fyr 27 32    FF-75
1975-10-05 1   sträckande Nabben 26 31    FF-75
1975-10-06 1   Falsterbo fyr 28 33    FF-75
1975-10-10 2   ringmärktes Falsterbo fyr 29 35    FF-75
1975-10-12 1   sträckande Nabben 30 35    FF-75
1977-09-17 1977-09-25 1   Falsterbo 31 37    Svalan
1982-10-16 1   Falsterbo kyrka 32 38    Svalan
1985-10-02 1   1k ringmärktes Falsterbo fyr 33 39    FF-85
1990-10-17 1990-10-22 1   1k ringmärktes Falsterbo fyr 34 40    FF-90
1993-04-21 2   Falsterbo fyr 35 42    FF-93
1996-10-12 1   Ljunghusen 36 43    FiSk-96
1996-10-13 1   Falsterbo fyr 37 44    FiSk-96
1996-10-18 1   1k ringmärktes Falsterbo fyr 38 45    FiSk-96
2003-09-30 1   Falsterbo fyr 39 46    FF-03
2003-10-11 1   sträckförsök Nabben 40 47    FF-03
2003-10-12 1   Falsterbo park 42 49    FF-03
2003-10-12 1   ringmärktes Falsterbo fyr 41 48    FF-03
2003-10-13 1   Falsterbo park 43 50    FF-03
2003-10-16 1   ringmärktes Falsterbo fyr 44 51    FF-03
2004-01-15 1   Falsterbo 45 52    VeX, FF-04
2007-10-03 1   1k ringmärktes Falsterbo fyr 46 53    FF-07
2007-10-09 1   1k ringmärktes Falsterbo fyr 47 54    FF-07
2007-10-13 2007-10-14 1   sträckförsök Nabben 48 55    Svalan
2007-10-16 1   1k ringmärktes Falsterbo fyr 49 56    FF-07
2007-10-20 1   1k ringmärktes Falsterbo fyr (och Nabben) 50 57    FF-07, VeX
2007-11-14 1   rastande Gamla skjutfältet Lv4 51 58    VeX
2007-12-10 1   Pysslingenvägen, Falsterbo 52 59    FF-07
2010-01-02 1   Skanör 53 60    Svalan
2014-03-13 2014-04-18 1   rastande Knösen 54 61    FF-14, Artportalen

Referenser:  
AnserANSER, Skånes Ornitologiska Förenings (SkOF) medlemstidskrift (1974-->).
FFFalsterbo Fågelstations Dagböcker (1962-->).
FiSkFåglar i Skåne, SkOFs årsbok (1975-->).
FoFlTidskriften Fauna och Flora.
FågelåretSveriges Ornitologiska Förenings årsbok (1992-->).
FöSfGärdenfors, U., Cherrug, S., Lindén, A., Petersson, B. & Ståhl, K. 1990. Förteckning över Skånes fåglar. Anser, Suppl. 25. Lund.
G. RoosRoos, G. 1984. Flyttning, övervintring och livslängd hos fåglar ringmärkta vid Falsterbo (1947–1980). Anser, Suppl. 13. Lund.
GRStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av G. Roos (1973-2000).
MSkOFMeddelanden från Skånes Ornitologiska Förening (1962–73).
NKStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av N. Kjellén (1986-->).
RCRingmärkningscentralen, Stockholm.
RkSOFs Raritetskommitté.
Rrk SkRegionala Rapportkommitten för Skåne.
SvalanRapportsystemet för fåglar via Internet.
VBMUlfstrand, S., Roos, G., Alerstam, T. & Österdahl, L. 1974. Visible bird migration at Falsterbo, Sweden. Vår Fågelvärld, Suppl. 8. Stockholm.
VeXMicrobirding, Vellinge (www.microbirding.se/vellinge).
VFVår Fågelvärld, Sveriges Ornitologiska Förenings medlemstidskrift (1941-->).

Sammanställt av Björn Malmhagen. Senast ändrad: 2019-05-31, 22:38.Copyright © Falsterbo Fågelstation.