Fyndlistor för ovanliga fågelarter anträffade på Falsterbonäset
Listan omfattar fynd väster om Falsterbokanalen t.o.m. 2018.
 
Urvalet är gjort enligt AERCs (Association of European Rarities Committees) riktlinjer för spontan förekomst (AERC-kategori A-C).
Alla fynd som kräver granskning är dokumenterade och godkända av SOF:s Raritetskommitté eller Skånes Regionala Rapportkommitté.
 

Kolumnbeteckningar: FDATUM: Första datum för fyndet. SDATUM: Sista datum för fyndet. FYND: Antal tillfällen då arten anträffats. IND: Antalet indivder som har påträffats (ett fynd kan bestå av flera individer). EXTRA: Håll muspekaren över INFO-bilden för mer info om fyndet. REF: Källa. Lista nederst på sidan.

ENTITA  Poecile palustris Antal fynd: 78.  Antal individer: 94.

FDATUM SDATUM ANTAL   ÅLDER KÖN AKTIVITET LOKAL FYND IND   EXTRA   REF
1953-09-21 10   Falsterbo fyr 1 10    VF 16:202
1959-09-06 1   sträckförsök Nabben 2 11    VF 21:198
1959-09-30 2   sträckande Nabben 3 13    VF 21:198
1959-10-01 1   sträckförsök Nabben 4 14    VF 21:198
1959-10-12 1   ringmärktes Falsterbo 5 15    FF-59
1961-09-17 1   sträckförsök Nabben 6 16    VF 24:137
1962-10-23 1   Falsterbo fyr 7 17    FF-62
1963-06-30 1   sträckförsök Nabben 8 18    VF 24:315
1963-10-26 2   Falsterbo 9 20    VF 24:324
1963-11-01 1963-11-03 1   Falsterbo 10 21    VF 24:324
1965-11-10 1   Skanör 11 22    FF-65
1965-12-13 1   ringmärktes Falsterbo 12 23    FF-65
1966-10-03 1   ringmärktes Falsterbo fyr 13 24    FF-66
1966-10-06 25   sträckande Ljunghusen 38 49     VF 31:172
1972-09-29 1972-10-01 1   Nabben 39 50    Svalan
1975-10-02 1   ringmärktes Falsterbo fyr 40 51    FF-75
1975-11-03 1   Falsterbo park 41 52    FF-75
1976-07-03 2   sträckförsök Nabben 42 54    FF-76
1979-08-02 1979-08-18 1   Falsterbo 43 55    Svalan
1979-10-08 1   Falsterbo 44 56    Svalan
1980-01-12 1   Falsterbo 45 57    Svalan
1980-10-20 1   Kolabacken 46 58    FiSk-95
1981-08-12 1   1k ringmärktes Falsterbo fyr 47 59    FiSk-83, FF-81
1981-09-18 1   Falsterbo fyr 48 60    FiSk-83
1981-10-08 1   Falsterbo park 49 61    FiSk-83
1986-09-19 1   Falsterbo 50 62    Svalan
1987-04-19 1   Falsterbo 51 63    Svalan
1989-04-16 1   Ängsnäset 52 64    Svalan
1989-09-02 1   Falsterbo park 53 65    FF-89
1990-09-08 1   Falsterbo 54 66    Svalan
1990-09-30 1   sträckförsök Nabben 55 67    FF-90
1991-01-04 1   Knösen 56 68    FF
1991-09-14 1991-09-15 1   sträckförsök Nabben 57 69    Svalan
1993-08-27 1   Falsterbokanalen 58 70    Svalan
1995-10-01 3   Falsterbo 59 73    Svalan
1998-09-18 1   Skanörs ljung 60 74    Svalan
1999-04-05 1   Falsterbo fyr 61 75    Svalan
1999-07-29 1   1k ringmärktes S. Flommen 62 76    FiSk-99
1999-09-05 1999-10-07 1   rastande Falsterbo fyr & Nabben 63 77     FF-99, FiSk-99
2003-09-30 1   Falsterbo fyr 64 78    FF-03
2003-10-07 1   Falsterbo park 65 79    FF-03
2006-12-02 1   Banvallen, Skanör 66 80    Svalan
2007-03-31 1   sjungande Skyttsi hage, Skanörs ljung 67 81    Svalan
2008-04-26 2008-04-27 1   rastande Falsterbo fyr 68 82    VeX, FF-08
2008-09-19 2008-09-21 1   Falsterbo fyr och Nabben 69 83    Svalan
2009-09-12 2   rastande Skanörs ljung/Ängsnäset 70 85    Svalan
2010-09-04 2010-09-09 1   Ljungens camping 71 86    Svalan
2011-09-26 2   rastande Falsterbokanalen 72 88    Svalan
2012-09-13 1   ringmärktes S. Flommen 73 89    FF-12
2012-09-25 1   rastande Falsterbohus 74 90    Svalan, VeX
2012-09-30 1   sträckande Kolabacken 75 91    Svalan
2012-10-05 2012-10-06 1   1k ringmärktes Falsterbo fyr 76 92    FF-12
2013-07-22 1   Falsterbokanalen 77 93    Svalan
2013-09-01 1   rastande Ljunghusen 78 94    Svalan

Referenser:  
AnserANSER, Skånes Ornitologiska Förenings (SkOF) medlemstidskrift (1974-->).
FFFalsterbo Fågelstations Dagböcker (1962-->).
FiSkFåglar i Skåne, SkOFs årsbok (1975-->).
FoFlTidskriften Fauna och Flora.
FågelåretSveriges Ornitologiska Förenings årsbok (1992-->).
FöSfGärdenfors, U., Cherrug, S., Lindén, A., Petersson, B. & Ståhl, K. 1990. Förteckning över Skånes fåglar. Anser, Suppl. 25. Lund.
G. RoosRoos, G. 1984. Flyttning, övervintring och livslängd hos fåglar ringmärkta vid Falsterbo (1947–1980). Anser, Suppl. 13. Lund.
GRStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av G. Roos (1973-2000).
MSkOFMeddelanden från Skånes Ornitologiska Förening (1962–73).
NKStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av N. Kjellén (1986-->).
RCRingmärkningscentralen, Stockholm.
RkSOFs Raritetskommitté.
Rrk SkRegionala Rapportkommitten för Skåne.
SvalanRapportsystemet för fåglar via Internet.
VBMUlfstrand, S., Roos, G., Alerstam, T. & Österdahl, L. 1974. Visible bird migration at Falsterbo, Sweden. Vår Fågelvärld, Suppl. 8. Stockholm.
VeXMicrobirding, Vellinge (www.microbirding.se/vellinge).
VFVår Fågelvärld, Sveriges Ornitologiska Förenings medlemstidskrift (1941-->).

Sammanställt av Björn Malmhagen. Senast ändrad: 2019-05-31, 22:38.Copyright © Falsterbo Fågelstation.