Fyndlistor för ovanliga fågelarter anträffade på Falsterbonäset
Listan omfattar fynd väster om Falsterbokanalen t.o.m. 2018.
 
Urvalet är gjort enligt AERCs (Association of European Rarities Committees) riktlinjer för spontan förekomst (AERC-kategori A-C).
Alla fynd som kräver granskning är dokumenterade och godkända av SOF:s Raritetskommitté eller Skånes Regionala Rapportkommitté.
 

Kolumnbeteckningar: FDATUM: Första datum för fyndet. SDATUM: Sista datum för fyndet. FYND: Antal tillfällen då arten anträffats. IND: Antalet indivder som har påträffats (ett fynd kan bestå av flera individer). EXTRA: Håll muspekaren över INFO-bilden för mer info om fyndet. REF: Källa. Lista nederst på sidan.

HALSBANDSFLUGSNAPPARE  Ficedula albicollis Antal fynd: 38.  Antal individer: 38.

FDATUM SDATUM ANTAL   ÅLDER KÖN AKTIVITET LOKAL FYND IND   EXTRA   REF
1969-05-02 2   hanar Falsterbo samhälle 2 2    FF-69
1969-05-02 3   hanar Ljunghusen 5 5    VF 29:311, FF-69
1969-05-03 1   hane Falsterbohus 6 6    FF-69
1969-05-03 2   hanar Falsterbo park 8 8    FF-69
1969-05-04 1   hane Knösen 9 9    FF-69
1969-05-26 1969-05-28 2   hanar Ljunghusen 11 11    FF-69
1969-09-06 1   ringmärktes Falsterbo fyr 12 12    Msk-Of 69:4
1972-05-14 1   hane Flommen 13 13    FiSk-77, VF 37:356
1977-05-20 1   hane Knösen 14 14    VF 37:353
1979-05-06 1   hane Knösen 15 15    VF 39:309
1981-05-05 1   hane Falsterbo park 16 16    VF 41:385
1984-05-06 1   hona Knösen 17 17    VF 44414
1995-05-08 1   hane kontrollerad Falsterbo fyr 18 18    FiSk-95
1995-05-18 2   hanar Falsterbo fyr 19 19    FiSk-95
1996-05-05 1   hane Falsterbo kyrka 21 21    FiSk-96
1996-05-07 1   hane Skanör 22 22    FiSk-96
1999-05-14 1   hane Falsterbohus 23 23    FiSk-99
2002-05-06 1   hane Falsterbo fyr 24 24    FiSk-02
2002-05-09 1   hane Falsterbo kyrka 25 25    FiSk-02
2005-05-02 1   2k hane Nya kyrkogården, Skanör 26 26    FiSk-05
2006-05-09 1   2k hane ringmärktes Falsterbo fyr 27 27    FiSk-06
2008-04-22 1   2k hane ringmärktes Falsterbo fyr 28 28    FF-08, FiSk-08
2008-04-23 1   3k+ hane kontrollerad Falsterbo fyr 29 29    FF-08, FiSk-08
2009-05-01 1   2k hane ringmärktes Falsterbo fyr 30 30    FiSk-09
2011-04-25 1   3k+ hane rastande Falsterbo stadspark 31 31    FiSk-11
2012-05-01 1   3k+ hona rastande Skanörs nya kyrkogård 34 34    Svalan, Rrk Sk
2012-05-01 1   2k hona ringmärktes Falsterbo fyr 33 33    Svalan, Rrk Sk
2012-05-01 1   2k hane ringmärktes Falsterbo fyr 32 32    Svalan, Rrk Sk
2013-05-19 1   2k hona ringmärktes Falsterbo fyr 35 35    Svalan, Rrk Sk
2013-09-11 1   honfärgad rastande Banvallen, Ljunghusen 36 36    Svalan, Rrk Sk
2014-04-26 1   2k+ hona rastande Skanörs nya kyrkogård 37 37    Artportalen, Rrk Sk
2014-04-26 1   3k+ hane rastande Banvallen, Ljunghusen 38 38    Artportalen, Rrk Sk

Referenser:  
AnserANSER, Skånes Ornitologiska Förenings (SkOF) medlemstidskrift (1974-->).
FFFalsterbo Fågelstations Dagböcker (1962-->).
FiSkFåglar i Skåne, SkOFs årsbok (1975-->).
FoFlTidskriften Fauna och Flora.
FågelåretSveriges Ornitologiska Förenings årsbok (1992-->).
FöSfGärdenfors, U., Cherrug, S., Lindén, A., Petersson, B. & Ståhl, K. 1990. Förteckning över Skånes fåglar. Anser, Suppl. 25. Lund.
G. RoosRoos, G. 1984. Flyttning, övervintring och livslängd hos fåglar ringmärkta vid Falsterbo (1947–1980). Anser, Suppl. 13. Lund.
GRStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av G. Roos (1973-2000).
MSkOFMeddelanden från Skånes Ornitologiska Förening (1962–73).
NKStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av N. Kjellén (1986-->).
RCRingmärkningscentralen, Stockholm.
RkSOFs Raritetskommitté.
Rrk SkRegionala Rapportkommitten för Skåne.
SvalanRapportsystemet för fåglar via Internet.
VBMUlfstrand, S., Roos, G., Alerstam, T. & Österdahl, L. 1974. Visible bird migration at Falsterbo, Sweden. Vår Fågelvärld, Suppl. 8. Stockholm.
VeXMicrobirding, Vellinge (www.microbirding.se/vellinge).
VFVår Fågelvärld, Sveriges Ornitologiska Förenings medlemstidskrift (1941-->).

Sammanställt av Björn Malmhagen. Senast ändrad: 2019-05-31, 22:38.Copyright © Falsterbo Fågelstation.