Fyndlistor för ovanliga fågelarter anträffade på Falsterbonäset
Listan omfattar fynd väster om Falsterbokanalen t.o.m. 2018.
 
Urvalet är gjort enligt AERCs (Association of European Rarities Committees) riktlinjer för spontan förekomst (AERC-kategori A-C).
Alla fynd som kräver granskning är dokumenterade och godkända av SOF:s Raritetskommitté eller Skånes Regionala Rapportkommitté.
 

Kolumnbeteckningar: FDATUM: Första datum för fyndet. SDATUM: Sista datum för fyndet. FYND: Antal tillfällen då arten anträffats. IND: Antalet indivder som har påträffats (ett fynd kan bestå av flera individer). EXTRA: Håll muspekaren över INFO-bilden för mer info om fyndet. REF: Källa. Lista nederst på sidan.

KUNGSFÅGELSÅNGARE  Phylloscopus proregulus Antal fynd: 38.  Antal individer: 39.

FDATUM SDATUM ANTAL   ÅLDER KÖN AKTIVITET LOKAL FYND IND   EXTRA   REF
1965-09-16 1   Falsterbo 1 1    VF 29:97
1965-10-20 1   ringmärktes Falsterbo fyr 2 2    VF 28:19
1975-11-02 1   Falsterbo park 3 3    VF 35:333
1980-10-22 1   1k ringmärktes Falsterbo fyr 4 4    VF 40:498
1981-10-19 1981-10-22 1   1k ringmärktes Falsterbo fyr 6 6    VF 41:401
1981-10-19 1   1k ringmärktes Falsterbo fyr 5 5    VF 41:401
1987-10-03 1987-10-06 1   1k hane ringmärktes Falsterbo fyr 7 7    VF 47:408
1987-10-30 1   1k hane ringmärktes Falsterbo fyr 8 8    VF 47:408
1987-11-01 1   Falsterbo samhälle 9 9    VF 47:408
1989-10-18 2   Falsterbohus 10 11    FiSk-89, FF-89
1991-10-21 1   Ljungens camping 11 12    FiSk-91
1992-10-24 1992-10-27 1   1k ringmärktes Falsterbo fyr 12 13    FiSk-92
1994-10-18 1   1k ringmärktes Falsterbo fyr 13 14    FiSk-94
1996-10-13 1   Nabben & Falsterbo fyr 14 15    FiSk-96
1996-10-18 1   Kolabacken 16 17     FiSk-96
1996-10-18 1   1k ringmärktes Falsterbo fyr 15 16    FiSk-96
1996-10-19 1   1k hona ringmärktes Falsterbo fyr 17 18    FiSk-96
1996-10-20 1   1k hane ringmärktes Falsterbo fyr 18 19    FiSk-96
1997-11-10 1   1k ringmärktes Falsterbo fyr 19 20    FiSk-97
1999-10-29 1999-10-30 1   1k ringmärktes Falsterbo fyr 20 21    FiSk-99
2000-10-23 1   Falsterbo konsthall 21 22    FiSk-00
2002-10-16 2002-10-17 1   Knösen 22 23    FiSk-02
2002-10-17 1   1k ringmärktes Falsterbo fyr 23 24    FiSk-02
2002-10-21 1   Knösen 24 25    FiSk-02
2003-10-30 2003-10-31 1   1k ringmärktes Falsterbo fyr 25 26    FiSk-03
2003-11-01 2003-11-03 1   1k hona ringmärktes Falsterbo fyr 26 27    FiSk-03
2004-10-18 1   Fyrvägen, Falsterbo 27 28    FF-04, FiSk-04
2004-10-20 1   1k hona ringmärktes Falsterbo fyr 28 29    FF-04, FiSk-04
2006-10-17 1   rastande Fyrvägen, Falsterbo 29 30    FiSk-06
2008-11-09 1   1k ringmärktes Falsterbo fyr 30 31    FiSk-08, FF-08
2010-10-04 2010-10-07 1   rastande Kärlekstigen 31 32    FiSk-10
2010-10-31 2010-11-02 1   1k ringmärktes Falsterbo fyr 32 33    FiSk-10
2011-10-16 1   1k ringmärktes Falsterbo fyr 33 34    FiSk-11
2011-11-01 2011-11-02 1   rastande Guldskogen, Skanörs ljung 34 35    FiSk-11
2013-10-20 2013-10-21 1   rastande Falsterbo stadspark 35 36    Svalan, Rrk Sk
2014-10-13 1   1k ringmärktes Falsterbo fyr 36 37    FF-14, Rrk Sk
2014-10-16 1   ringmärktes Falsterbo fyr 37 38    FF-14, Rrk Sk
2014-10-20 1   rastande Falsterbo samhälle 38 39    Artportalen, Rrk Sk

Referenser:  
AnserANSER, Skånes Ornitologiska Förenings (SkOF) medlemstidskrift (1974-->).
FFFalsterbo Fågelstations Dagböcker (1962-->).
FiSkFåglar i Skåne, SkOFs årsbok (1975-->).
FoFlTidskriften Fauna och Flora.
FågelåretSveriges Ornitologiska Förenings årsbok (1992-->).
FöSfGärdenfors, U., Cherrug, S., Lindén, A., Petersson, B. & Ståhl, K. 1990. Förteckning över Skånes fåglar. Anser, Suppl. 25. Lund.
G. RoosRoos, G. 1984. Flyttning, övervintring och livslängd hos fåglar ringmärkta vid Falsterbo (1947–1980). Anser, Suppl. 13. Lund.
GRStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av G. Roos (1973-2000).
MSkOFMeddelanden från Skånes Ornitologiska Förening (1962–73).
NKStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av N. Kjellén (1986-->).
RCRingmärkningscentralen, Stockholm.
RkSOFs Raritetskommitté.
Rrk SkRegionala Rapportkommitten för Skåne.
SvalanRapportsystemet för fåglar via Internet.
VBMUlfstrand, S., Roos, G., Alerstam, T. & Österdahl, L. 1974. Visible bird migration at Falsterbo, Sweden. Vår Fågelvärld, Suppl. 8. Stockholm.
VeXMicrobirding, Vellinge (www.microbirding.se/vellinge).
VFVår Fågelvärld, Sveriges Ornitologiska Förenings medlemstidskrift (1941-->).

Sammanställt av Björn Malmhagen. Senast ändrad: 2021-06-14, 10:32.Copyright © Falsterbo Fågelstation.