Fyndlistor för ovanliga fågelarter anträffade på Falsterbonäset
Listan omfattar fynd väster om Falsterbokanalen t.o.m. 2018.
 
Urvalet är gjort enligt AERCs (Association of European Rarities Committees) riktlinjer för spontan förekomst (AERC-kategori A-C).
Alla fynd som kräver granskning är dokumenterade och godkända av SOF:s Raritetskommitté eller Skånes Regionala Rapportkommitté.
 

Kolumnbeteckningar: FDATUM: Första datum för fyndet. SDATUM: Sista datum för fyndet. FYND: Antal tillfällen då arten anträffats. IND: Antalet indivder som har påträffats (ett fynd kan bestå av flera individer). EXTRA: Håll muspekaren över INFO-bilden för mer info om fyndet. REF: Källa. Lista nederst på sidan.

LUNDSÅNGARE  Phylloscopus trochiloides Antal fynd: 64.  Antal individer: 68.

FDATUM SDATUM ANTAL   ÅLDER KÖN AKTIVITET LOKAL FYND IND   EXTRA   REF
1975-06-02 1   sjungande Falsterbo park 1 1     FiSk-75
1976-05-23 1   sjungande Ljunghusen 2 2    FiSk-76
1976-05-26 1   sjungande Falsterbo park 3 3    FiSk-76
1976-09-14 1   ringmärktes Falsterbo fyr 4 4    FiSk-76
1977-06-11 1   sjungande Falsterbo park 5 5    FiSk-77
1978-05-22 1978-05-27 1   sjungande Falsterbo 6 6    FF-78
1978-05-29 1   ringmärktes Falsterbo fyr 7 7    FiSk-78
1978-06-04 1   sjungande Ljunghusen 8 8    FiSk-78
1978-06-06 1   sjungande Falsterbo samhälle 9 9    FF-78
1978-06-15 1   sjungande Falsterbo fyr 10 10    FF-78
1981-05-21 1   2k+ ringmärktes Falsterbo fyr 11 11    FiSk-81
1981-06-01 1   sjungande Falsterbo fyr 12 12    FiSk-81
1982-08-25 1   1k ringmärktes Falsterbo fyr 13 13    FiSk-82
1983-05-29 1   sjungande Falsterbo park 14 14    FiSk-83
1983-06-08 1983-06-09 1   sjungande Falsterbo park 15 15    FiSk-83
1984-05-28 1   2k ringmärktes Falsterbo fyr 16 16    FiSk-84
1984-06-04 1984-06-07 1   sjungande Falsterbo park 17 17    FiSk-84
1984-08-07 1   Falsterbo park 18 18    FiSk-84
1985-05-24 1   sjungande Skanörs ljung 19 19    FiSk-85
1985-05-28 1   2k ringmärktes Falsterbo fyr 20 20    FiSk-85
1988-05-26 1   sjungande Falsterbo park 21 21    FiSk-88
1988-07-26 1   1k ringmärktes Falsterbo fyr 22 22    FiSk-88
1990-06-10 1   2k ringmärktes Falsterbo fyr 23 23    FiSk-90
1991-06-08 1   3k+ ringmärktes Falsterbo fyr 24 24    FiSk-91
1992-05-29 1   2k ringmärktes Falsterbo fyr 25 25    FiSk-92
1992-06-06 1   sjungande Falsterbo park 26 26    FiSk-92
1995-05-25 1   sjungande Falsterbo fyr 28 28    FF-95
1995-05-25 1   sjungande Ljungens camping 27 27    FiSk-95
1995-06-05 1   2k ringmärktes Falsterbo fyr 29 29    FiSk-95
1996-06-05 1996-06-06 1   sjungande Falsterbo fyr 30 30    FiSk-96
1996-06-05 1996-06-06 1   sjungande Falsterbo park 31 31    FiSk-96
1997-06-05 1997-08-01 5   häckande Falsterbo park 32 36     FiSk-97
1997-06-07 1997-06-11 3   sjungande Falsterbohus & Falsterbo park 35 39    FF-97
1997-06-08 1   sjungande Falsterbo fyr 36 40    FiSk-97
1998-06-09 1   sjungande Falsterbo park 37 41    FF-98
1998-08-13 1   1k ringmärktes Falsterbo fyr 38 42    FiSk-98
1998-08-17 1   1k ringmärktes S. Flommen 39 43    FiSk-98
1999-05-15 1   sjungande Falsterbohus 40 44    FiSk-99
2000-06-02 1   sjungande Falsterbo park 41 45    FiSk-00
2001-09-30 2001-10-03 1   Falsterbo park 42 46    FiSk-01
2003-05-28 1   sjungande Falsterbo fyr 43 47    FiSk-03
2003-07-25 1   sjungande Falsterbo park 44 48    FiSk-03
2004-06-01 1   sjungande Falsterbo park 45 49    FiSk-04
2004-06-05 1   ringmärktes Falsterbo fyr 46 50    FiSk-04
2005-06-12 1   sjungande Falsterbo fyr 47 51    FF-05, FiSk-05
2006-09-27 2006-09-29 1   rastande S. Flommen 48 52    FiSk-06
2007-06-02 1   2k hane ringmärktes Falsterbo fyr 49 53    FiSk-07
2007-09-14 1   rastande Falsterbo fyr 50 54    FF-07
2008-05-28 1   sjungande Falsterbo fyr 51 55    FiSk-08
2011-05-31 1   sjungande Kärlekstigen, Falsterbo 52 56    FiSk-11
2011-06-06 1   sjungande Falsterbo fyr 53 57    FiSk-11
2011-06-11 2011-06-27 1   sjungande Kärlekstigen, Falsterbo 54 58    FiSk-11
2011-11-09 1   1k ringmärktes Falsterbo fyr 62 65    FiSk-11
2012-05-22 1   sjungande Falsterbohus 55 59    Svalan, Rrk Sk
2012-05-22 1   sjungande Skanörsgården, Skanör 56 60    Svalan, Rrk Sk
2012-05-23 1   sjungande Falsterbo fyr 57 61    Svalan, Rrk Sk
2012-05-27 1   sjungande Falsterbo stadspark 58 62    Svalan, Rrk Sk
2013-05-20 1   sjungande Falsterbo samhälle 59 63    Svalan, Rrk Sk
2013-05-27 1   ringmärktes Falsterbo fyr 60 64    FF-13
2013-05-31 1   rastande Knösen 61 65    FF-13
2013-06-12 1   sjungande Falsterbo fyr 62 66    FF-13
2014-05-26 1   ringmärktes Falsterbo fyr 63 67    FF-14
2014-05-27 1   ringmärktes Falsterbo fyr 64 68    FF-14

Referenser:  
AnserANSER, Skånes Ornitologiska Förenings (SkOF) medlemstidskrift (1974-->).
FFFalsterbo Fågelstations Dagböcker (1962-->).
FiSkFåglar i Skåne, SkOFs årsbok (1975-->).
FoFlTidskriften Fauna och Flora.
FågelåretSveriges Ornitologiska Förenings årsbok (1992-->).
FöSfGärdenfors, U., Cherrug, S., Lindén, A., Petersson, B. & Ståhl, K. 1990. Förteckning över Skånes fåglar. Anser, Suppl. 25. Lund.
G. RoosRoos, G. 1984. Flyttning, övervintring och livslängd hos fåglar ringmärkta vid Falsterbo (1947–1980). Anser, Suppl. 13. Lund.
GRStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av G. Roos (1973-2000).
MSkOFMeddelanden från Skånes Ornitologiska Förening (1962–73).
NKStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av N. Kjellén (1986-->).
RCRingmärkningscentralen, Stockholm.
RkSOFs Raritetskommitté.
Rrk SkRegionala Rapportkommitten för Skåne.
SvalanRapportsystemet för fåglar via Internet.
VBMUlfstrand, S., Roos, G., Alerstam, T. & Österdahl, L. 1974. Visible bird migration at Falsterbo, Sweden. Vår Fågelvärld, Suppl. 8. Stockholm.
VeXMicrobirding, Vellinge (www.microbirding.se/vellinge).
VFVår Fågelvärld, Sveriges Ornitologiska Förenings medlemstidskrift (1941-->).

Sammanställt av Björn Malmhagen. Senast ändrad: 2021-06-14, 10:32.Copyright © Falsterbo Fågelstation.