Fyndlistor för ovanliga fågelarter anträffade på Falsterbonäset
Listan omfattar fynd väster om Falsterbokanalen t.o.m. 2018.
 
Urvalet är gjort enligt AERCs (Association of European Rarities Committees) riktlinjer för spontan förekomst (AERC-kategori A-C).
Alla fynd som kräver granskning är dokumenterade och godkända av SOF:s Raritetskommitté eller Skånes Regionala Rapportkommitté.
 

Kolumnbeteckningar: FDATUM: Första datum för fyndet. SDATUM: Sista datum för fyndet. FYND: Antal tillfällen då arten anträffats. IND: Antalet indivder som har påträffats (ett fynd kan bestå av flera individer). EXTRA: Håll muspekaren över INFO-bilden för mer info om fyndet. REF: Källa. Lista nederst på sidan.

HÖKSÅNGARE  Sylvia nisoria Antal fynd: 63.  Antal individer: 63.

FDATUM SDATUM ANTAL   ÅLDER KÖN AKTIVITET LOKAL FYND IND   EXTRA   REF
1975-06-07 1   ad ringmärktes Falsterbo fyr 1 1     FiSk-75
1976-08-12 1   1k ringmärktes Falsterbo fyr 2 2    FiSk-76
1976-08-29 1   rastande Falsterbo 3 3    FiSk-76
1977-08-05 1   rastande Skanörs hamnväg 4 4    FiSk-77
1978-05-28 2   ringmärktes Falsterbo fyr 6 6    FF-78
1978-06-01 1   ringmärktes Falsterbo fyr 7 7    FF-78
1979-08-10 1   1k ringmärktes Falsterbo fyr 8 8    FiSk-79
1980-08-16 1   rastande Falsterbo fyr 11 11    FiSk-80
1980-08-16 2   1k ringmärktes Falsterbo fyr 10 10    FiSk-80
1980-09-01 2   1k ringmärktes Falsterbo fyr 13 13    FiSk-80
1980-09-13 1   rastande Falsterbo 14 14    FiSk-80
1981-05-29 1   2k+ ringmärktes Falsterbo fyr 15 15    FiSk-81
1981-06-01 1   2k+ ringmärktes Falsterbo fyr 16 16    FiSk-81
1981-08-24 1   1k ringmärktes Falsterbo fyr 17 17    FiSk-81
1985-05-13 1   3k+ ringmärktes Falsterbo fyr 18 18    FiSk-85
1985-06-01 1   3k+ ringmärktes Falsterbo fyr 19 19    FiSk-85
1985-08-10 1   1k ringmärktes Falsterbo fyr 20 20    FiSk-85
1986-05-30 1   2k ringmärktes Falsterbo fyr 21 21    FiSk-86
1986-08-27 1   rastande Nabben 22 22    FiSk-86
1986-09-09 1   1k ringmärktes S. Flommen 23 23    FiSk-86
1987-06-01 1   2k ringmärktes Falsterbo fyr 24 24    FiSk-87
1988-05-31 1   2k ringmärktes Falsterbo fyr 25 25    FiSk-88
1989-05-22 1   2k ringmärktes Falsterbo fyr 26 26    FiSk-89
1990-05-30 1   hane sjungande Falsterbo 27 27    FiSk-90
1991-05-26 1   2k ringmärktes Falsterbo fyr 28 28    FiSk-91
1992-05-18 1   hane sjungande Falsterbohus 29 29    FiSk-92
1992-05-28 1   rastande Nabben 30 30    FiSk-92
1992-05-29 1   rastande Ängsnäset 31 31    FiSk-92
1992-08-23 1   1k rastande S. Flommen 32 32    FF-92, FiSk-92
1994-08-24 1   1k ringmärktes Falsterbo fyr 33 33    FiSk-94
1995-05-16 1   rastande Nabben 34 34    FiSk-95
1996-06-08 1   2k ringmärktes Falsterbo fyr 35 35    FiSk-96
1996-08-16 1   rastande Nabben 36 36    FiSk-96
1996-08-19 1   1k ringmärktes S. Flommen 37 37    FiSk-96
1996-10-22 1   1k ringmärktes Falsterbo fyr 38 38    FiSk-96
1997-08-11 1   1k ringmärktes Falsterbo fyr 39 39    FF-97
1997-08-31 1   1k ringmärktes Falsterbo fyr 40 40    FF-97
1997-10-06 1   rastande Nabben 41 41    FiSk-97
1998-05-29 1   2k ringmärktes Falsterbo fyr 42 42    FiSk-98
1999-08-01 1   1k ringmärktes Falsterbo fyr 43 43    FiSk-99
2000-08-11 1   1k rastande Skanörs skola 44 44    FiSk-00
2001-05-25 1   2k ringmärktes Falsterbo fyr 45 45    FF-01
2001-08-22 1   1k ringmärktes Falsterbo fyr 46 46    FF-01
2001-09-01 2   1k ringmärktes Falsterbo fyr 48 48    FF-01
2002-08-04 1   rastande S. Flommen 49 49    FF-02
2004-06-05 1   hane rastande Knösen 50 50    FiSk-04
2004-10-05 1   1k rastande Skanörs reningsverk 51 51    FiSk-04
2005-09-20 2005-09-21 1   1k ringmärktes Falsterbo fyr 52 52    FF-05, FiSk-05
2006-05-26 1   hane sjungande Falsterbo fyr 53 53    FF-06, FiSk-06
2006-06-07 1   hona rastande Nabben 54 54    FiSk-06
2006-09-11 1   1k ringmärktes S. Flommen 55 55    FF-06, Svalan
2009-05-13 1   3k+ hane ringmärktes Falsterbo fyr 56 56    FF-09
2010-06-03 1   2k hane ringmärktes Falsterbo fyr 57 57    FF-10
2010-09-04 1   1k ringmärktes Falsterbo fyr 58 58    FF-10
2010-09-10 1   1k rastande Hedehusvägen, Falsterbo 59 59    FiSk-10
2011-08-21 1   1k ringmärktes Falsterbo fyr 60 60    FF-11
2011-09-03 1   1k ringmärktes S. Flommen 61 61    FF-11
2012-05-23 1   2k+ hane ringmärktes Falsterbo fyr 62 62    FF-12
2013-06-09 1   2k hane ringmärktes Falsterbo fyr 63 63    Svalan, Rrk Sk

Referenser:  
AnserANSER, Skånes Ornitologiska Förenings (SkOF) medlemstidskrift (1974-->).
FFFalsterbo Fågelstations Dagböcker (1962-->).
FiSkFåglar i Skåne, SkOFs årsbok (1975-->).
FoFlTidskriften Fauna och Flora.
FågelåretSveriges Ornitologiska Förenings årsbok (1992-->).
FöSfGärdenfors, U., Cherrug, S., Lindén, A., Petersson, B. & Ståhl, K. 1990. Förteckning över Skånes fåglar. Anser, Suppl. 25. Lund.
G. RoosRoos, G. 1984. Flyttning, övervintring och livslängd hos fåglar ringmärkta vid Falsterbo (1947–1980). Anser, Suppl. 13. Lund.
GRStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av G. Roos (1973-2000).
MSkOFMeddelanden från Skånes Ornitologiska Förening (1962–73).
NKStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av N. Kjellén (1986-->).
RCRingmärkningscentralen, Stockholm.
RkSOFs Raritetskommitté.
Rrk SkRegionala Rapportkommitten för Skåne.
SvalanRapportsystemet för fåglar via Internet.
VBMUlfstrand, S., Roos, G., Alerstam, T. & Österdahl, L. 1974. Visible bird migration at Falsterbo, Sweden. Vår Fågelvärld, Suppl. 8. Stockholm.
VeXMicrobirding, Vellinge (www.microbirding.se/vellinge).
VFVår Fågelvärld, Sveriges Ornitologiska Förenings medlemstidskrift (1941-->).

Sammanställt av Björn Malmhagen. Senast ändrad: 2019-05-31, 22:38.Copyright © Falsterbo Fågelstation.