Fyndlistor för ovanliga fågelarter anträffade på Falsterbonäset
Listan omfattar fynd väster om Falsterbokanalen t.o.m. 2018.
 
Urvalet är gjort enligt AERCs (Association of European Rarities Committees) riktlinjer för spontan förekomst (AERC-kategori A-C).
Alla fynd som kräver granskning är dokumenterade och godkända av SOF:s Raritetskommitté eller Skånes Regionala Rapportkommitté.
 

Kolumnbeteckningar: FDATUM: Första datum för fyndet. SDATUM: Sista datum för fyndet. FYND: Antal tillfällen då arten anträffats. IND: Antalet indivder som har påträffats (ett fynd kan bestå av flera individer). EXTRA: Håll muspekaren över INFO-bilden för mer info om fyndet. REF: Källa. Lista nederst på sidan.

TRASTSÅNGARE  Acrocephalus arundinaceus Antal fynd: 71.  Antal individer: 71.

FDATUM SDATUM ANTAL   ÅLDER KÖN AKTIVITET LOKAL FYND IND   EXTRA   REF
1975-05-10 1   sjungande Knösen 1 1     FiSk-75
1975-08-20 1   ringmärktes S. Flommen 2 2    FiSk-75
1976-05-23 1   sjungande Knösen 3 3    FiSk-76
1980-07-21 2   2k+ ringmärktes S. Flommen 5 5    FiSk-80
1981-08-09 1981-08-11 1   1k ringmärktes S. Flommen 6 6    FiSk-81
1982-05-29 1   sjungande S. Flommen 7 7    FiSk-82
1983-08-02 1   3k+ ringmärktes S. Flommen 8 8    FF-83
1983-08-31 1   1k ringmärktes S. Flommen 9 9    FiSk-83
1984-07-23 1984-07-28 1   sjungande S. Flommen 10 10    FF-84
1984-08-08 1   2k+ ringmärktes S. Flommen 11 11    FiSk-84
1984-08-22 1   1k ringmärktes S. Flommen 12 12    FiSk-84
1986-07-28 1   2k ringmärktes S. Flommen 13 13    FiSk-86
1987-05-22 1   sjungande S. Flommen 14 14    FiSk-87
1987-08-30 1   3k+ ringmärktes S. Flommen 15 15    FiSk-87
1988-08-09 1   1k ringmärktes S. Flommen 16 16    FiSk-88
1988-08-11 1   1k ringmärktes S. Flommen 17 17    FiSk-88
1988-08-25 1   1k ringmärktes S. Flommen 18 18    FiSk-88
1989-08-16 1   1k ringmärktes S. Flommen 19 19    FiSk-89
1992-08-29 1   kontrollerad S. Flommen 20 20    FF-92
1992-08-31 1   3k+ ringmärktes S. Flommen 21 21    FiSk-92
1993-07-29 1   3k+ ringmärktes S. Flommen 22 22    FiSk-93
1994-05-23 1994-05-24 1   sjungande S. Flommen 23 23    FiSk-94
1994-08-11 1   ringmärktes S. Flommen 24 24    FiSk-94
1994-09-02 2   1k ringmärktes S. Flommen 26 26    FiSk-94
1994-09-04 1   1k ringmärktes S. Flommen 27 27    FiSk-94
1995-08-21 1   1k ringmärktes S. Flommen 28 28    FiSk-95
1995-08-30 1   1k ringmärktes S. Flommen 29 29    FiSk-95
1996-08-05 1   3k+ ringmärktes S. Flommen 30 30    FiSk-96
1996-08-20 1   1k ringmärktes S. Flommen 31 31    FiSk-96
1997-08-17 1   1k ringmärktes S. Flommen 32 32    FiSk-97
1998-05-27 1   sjungande Skanörs hamnväg 33 33    Anser 37:208
1998-08-11 1   4k+ ringmärktes S. Flommen 34 34    FiSk-98
1998-08-25 1   1k ringmärktes S. Flommen 35 35    FiSk-98
1999-08-27 1   1k ringmärktes S. Flommen 36 36    FiSk-99
1999-09-15 1   1k ringmärktes S. Flommen 37 37    FiSk-99
2000-07-26 1   2k ringmärktes S. Flommen 38 38    FF-00
2000-08-14 1   1k kontrollerad S. Flommen 39 39    FF-00
2000-08-17 1   4k+ ringmärktes S. Flommen 40 40    FF-00
2001-07-25 1   1k ringmärktes S. Flommen 41 41    FiSk-01
2002-08-17 1   1k ringmärktes S. Flommen 42 42    FiSk-02
2003-09-11 1   rastande Nabben 43 43    FiSk-03
2004-08-01 1   2k+ ringmärktes S. Flommen 44 44    FF-04, FiSk-04
2004-08-12 1   rastande S. Flommen 45 45    FF-04, FiSk-04
2005-08-03 1   2k+ ringmärktes S. Flommen 46 46    FF-05
2005-08-06 1   3k+ hona ringmärktes S. Flommen 47 47    FF-05
2005-08-11 1   rastande Knösen 48 48    FF-05
2005-08-18 1   1k ringmärktes S. Flommen 49 49    FF-05
2005-09-02 1   1k ringmärktes S. Flommen 50 50    FF-05
2005-09-09 1   1k ringmärktes S. Flommen 51 51    FF-05
2006-08-13 1   1k ringmärktes S. Flommen 52 52    FiSk-06, FF-06
2006-09-14 1   1k ringmärktes S. Flommen 53 53    FiSk-06, FF-06
2007-08-08 1   1k ringmärktes S. Flommen 54 54    FF-07
2008-07-25 1   2k ringmärktes S. Flommen 55 55    FF-08
2008-08-01 2008-08-07 1   1k ringmärktes S. Flommen 56 56    FF-08
2008-08-12 1   1k ringmärktes S. Flommen 57 57    FF-08
2008-08-24 1   1k ringmärktes S. Flommen 58 58    FF-08
2009-08-04 2009-08-07 1   3k+ hona ringmärktes S. Flommen 59 59    FF-09
2009-08-04 2009-08-07 1   3k+ hona ringmärktes S. Flommen 59 59    FF-09
2009-09-03 1   1k kontrollerad S. Flommen 60 60    FF-09
2010-07-28 1   3k+ hane ringmärktes S. Flommen 61 61    FF-10
2010-08-05 1   ringmärktes S. Flommen 62 62    FF-10
2010-08-18 1   1k ringmärktes S. Flommen 63 63    FF-10
2010-09-03 1   1k ringmärktes S. Flommen 64 64    FF-10
2011-05-08 1   sträckande Knösen 65 65    FiSk-11
2011-08-14 1   rastande Nabben 66 66    FiSk-11
2011-08-14 1   3k+ ringmärktes S. Flommen 67 67    FF-11
2011-08-14 1   1k rastande Knösen 68 68    FiSk-11
2011-08-21 1   1k ringmärktes S. Flommen 69 69    FF-11
2012-08-05 1   3k+ ringmärktes S. Flommen 70 70    FF-12
2013-05-20 1   2k ringmärktes Falsterbo fyr 71 71    FF-12

Referenser:  
AnserANSER, Skånes Ornitologiska Förenings (SkOF) medlemstidskrift (1974-->).
FFFalsterbo Fågelstations Dagböcker (1962-->).
FiSkFåglar i Skåne, SkOFs årsbok (1975-->).
FoFlTidskriften Fauna och Flora.
FågelåretSveriges Ornitologiska Förenings årsbok (1992-->).
FöSfGärdenfors, U., Cherrug, S., Lindén, A., Petersson, B. & Ståhl, K. 1990. Förteckning över Skånes fåglar. Anser, Suppl. 25. Lund.
G. RoosRoos, G. 1984. Flyttning, övervintring och livslängd hos fåglar ringmärkta vid Falsterbo (1947–1980). Anser, Suppl. 13. Lund.
GRStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av G. Roos (1973-2000).
MSkOFMeddelanden från Skånes Ornitologiska Förening (1962–73).
NKStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av N. Kjellén (1986-->).
RCRingmärkningscentralen, Stockholm.
RkSOFs Raritetskommitté.
Rrk SkRegionala Rapportkommitten för Skåne.
SvalanRapportsystemet för fåglar via Internet.
VBMUlfstrand, S., Roos, G., Alerstam, T. & Österdahl, L. 1974. Visible bird migration at Falsterbo, Sweden. Vår Fågelvärld, Suppl. 8. Stockholm.
VeXMicrobirding, Vellinge (www.microbirding.se/vellinge).
VFVår Fågelvärld, Sveriges Ornitologiska Förenings medlemstidskrift (1941-->).

Sammanställt av Björn Malmhagen. Senast ändrad: 2019-05-31, 22:38.Copyright © Falsterbo Fågelstation.