Fyndlistor för ovanliga fågelarter anträffade på Falsterbonäset
Listan omfattar fynd väster om Falsterbokanalen t.o.m. 2018.
 
Urvalet är gjort enligt AERCs (Association of European Rarities Committees) riktlinjer för spontan förekomst (AERC-kategori A-C).
Alla fynd som kräver granskning är dokumenterade och godkända av SOF:s Raritetskommitté eller Skånes Regionala Rapportkommitté.
 

Kolumnbeteckningar: FDATUM: Första datum för fyndet. SDATUM: Sista datum för fyndet. FYND: Antal tillfällen då arten anträffats. IND: Antalet indivder som har påträffats (ett fynd kan bestå av flera individer). EXTRA: Håll muspekaren över INFO-bilden för mer info om fyndet. REF: Källa. Lista nederst på sidan.

STRÖMSTARE  Cinclus cinclus Antal fynd: 16.  Antal individer: 16.

FDATUM SDATUM ANTAL   ÅLDER KÖN AKTIVITET LOKAL FYND IND   EXTRA   REF
1957-10-31 1   rastande Falsterbokanalen 1 1    VF 22:299
1965-11-04 1   sträckande Nabben 2 2    FF-65
1967-10-15 1   rastande Flommen 3 3    Svalan
1968-10-16 1   sträckande Nabben 4 4    FF-68
1977-10-31 1   sträckande Nabben & Falsterbo fyr 5 5    FF-77
1978-10-22 1   rastande Falsterbokanalen 6 6    Rrk Sk
1981-10-26 1   rastande Skanörs hamn 7 7    FiSk-81
1984-10-24 1   sträckande Nabben 8 8    FiSk-84
1990-10-21 1   rastande Falsterbo fyr 9 9    Rrk Sk
1993-10-27 1   rastande Ängsnäset 10 10    FF-93
1997-10-23 1   sträckande Nabben 11 11    FiSk-97
2001-11-02 1   sträckförsök Nabben 12 12    FiSk-01
2002-11-01 1   sträckande Nabben 13 13    FiSk-02
2004-03-19 1   rastande Skanörs reningsverk 14 14    FF-04
2005-10-26 1   rastande Skanörs hamnväg 15 15    VeX
2014-10-22 1   rastande Nabben 16 16    Artportalen, NK-14

Referenser:  
AnserANSER, Skånes Ornitologiska Förenings (SkOF) medlemstidskrift (1974-->).
FFFalsterbo Fågelstations Dagböcker (1962-->).
FiSkFåglar i Skåne, SkOFs årsbok (1975-->).
FoFlTidskriften Fauna och Flora.
FågelåretSveriges Ornitologiska Förenings årsbok (1992-->).
FöSfGärdenfors, U., Cherrug, S., Lindén, A., Petersson, B. & Ståhl, K. 1990. Förteckning över Skånes fåglar. Anser, Suppl. 25. Lund.
G. RoosRoos, G. 1984. Flyttning, övervintring och livslängd hos fåglar ringmärkta vid Falsterbo (1947–1980). Anser, Suppl. 13. Lund.
GRStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av G. Roos (1973-2000).
MSkOFMeddelanden från Skånes Ornitologiska Förening (1962–73).
NKStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av N. Kjellén (1986-->).
RCRingmärkningscentralen, Stockholm.
RkSOFs Raritetskommitté.
Rrk SkRegionala Rapportkommitten för Skåne.
SvalanRapportsystemet för fåglar via Internet.
VBMUlfstrand, S., Roos, G., Alerstam, T. & Österdahl, L. 1974. Visible bird migration at Falsterbo, Sweden. Vår Fågelvärld, Suppl. 8. Stockholm.
VeXMicrobirding, Vellinge (www.microbirding.se/vellinge).
VFVår Fågelvärld, Sveriges Ornitologiska Förenings medlemstidskrift (1941-->).

Sammanställt av Björn Malmhagen. Senast ändrad: 2019-05-31, 22:38.Copyright © Falsterbo Fågelstation.