Fyndlistor för ovanliga fågelarter anträffade på Falsterbonäset
Listan omfattar fynd väster om Falsterbokanalen t.o.m. 2018.
 
Urvalet är gjort enligt AERCs (Association of European Rarities Committees) riktlinjer för spontan förekomst (AERC-kategori A-C).
Alla fynd som kräver granskning är dokumenterade och godkända av SOF:s Raritetskommitté eller Skånes Regionala Rapportkommitté.
 

Kolumnbeteckningar: FDATUM: Första datum för fyndet. SDATUM: Sista datum för fyndet. FYND: Antal tillfällen då arten anträffats. IND: Antalet indivder som har påträffats (ett fynd kan bestå av flera individer). EXTRA: Håll muspekaren över INFO-bilden för mer info om fyndet. REF: Källa. Lista nederst på sidan.

CITRONÄRLA  Motacilla citreola Antal fynd: 31.  Antal individer: 31.

FDATUM SDATUM ANTAL   ÅLDER KÖN AKTIVITET LOKAL FYND IND   EXTRA   REF
1976-10-09 1   1k Nabben 1 1    VF 36:51
1977-08-26 1   1k Skanörs revlar 2 2    VF 38:44
1977-09-23 1   1k Nabben 3 3    VF 38:44
1977-09-27 1977-09-29 1   1k rastande Falsterbokanalen 4 4    VF 38:44
1977-10-16 1   ad Falsterbo fyr 5 5    VF 39:42
1978-10-03 1   1k Nabben 6 6    VF 42:404
1978-10-22 1   1k Nabben 7 7    VF 39:40
1981-09-12 1981-09-13 1   1k rastande Ängsnäset & Nabben 8 8    VF 41:399
1981-09-16 1   1k Nabben 9 9    VF 42:404
1984-09-16 1   1k Flommen 10 10    VF 45:67
1984-09-16 1984-09-19 1   1k ringmärktes S. Flommen 11 11    VF 45:67
1987-10-14 1   1k Falsterbo 12 12    VF 47:457
1988-09-27 1   1k Flommen 13 13    VF 48:457
1993-09-18 1   1k Nabben & Falsterbo fyr 14 14    Fågelåret-93
1995-08-21 1   1k ringmärktes S. Flommen 15 15    Fågelåret-95
1995-09-27 1   1k sträckande Nabben 16 16    Fågelåret-95
1995-10-24 1   1k sträckförsök Nabben 17 17    Fågelåret-95
1995-10-25 1   1k Falsterbokanalen 18 18    Fågelåret-95
1997-08-01 1997-08-18 1   1k rastande S. Flommen 19 19    Fågelåret-97
1998-09-01 1   1k sträckande Nabben 20 20    Fågelåret-98
1998-09-05 1   1k sträckande Nabben 21 21    Fågelåret-98
2000-08-17 1   1k sträckande Nabben 22 22    FiSk-00
2000-09-10 1   1k sträckande Nabben 23 23    FiSk-00
2002-08-14 1   1k sträckande Nabben 24 24    FiSk-02
2009-08-22 1   1k sträckande Nabben 25 25    FiSk-09
2010-05-16 1   hane rastande Nabben 26 26    FiSk-10
2011-09-18 1   sträckförsök Falsterbo fyr 27 27    FiSk-11
2012-05-19 1   hona rastande Nabben 28 28    Svalan, Rrk Sk
2012-08-21 1   1k sträckande Nabben 29 29    Svalan, Rrk Sk
2014-05-02 1   hane sträckförsök Nabben 30 30    Artportalen, Rrk Sk
2014-05-25 1   hane sträckförsök Nabben 31 31    Artportalen, Rrk Sk

Referenser:  
AnserANSER, Skånes Ornitologiska Förenings (SkOF) medlemstidskrift (1974-->).
FFFalsterbo Fågelstations Dagböcker (1962-->).
FiSkFåglar i Skåne, SkOFs årsbok (1975-->).
FoFlTidskriften Fauna och Flora.
FågelåretSveriges Ornitologiska Förenings årsbok (1992-->).
FöSfGärdenfors, U., Cherrug, S., Lindén, A., Petersson, B. & Ståhl, K. 1990. Förteckning över Skånes fåglar. Anser, Suppl. 25. Lund.
G. RoosRoos, G. 1984. Flyttning, övervintring och livslängd hos fåglar ringmärkta vid Falsterbo (1947–1980). Anser, Suppl. 13. Lund.
GRStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av G. Roos (1973-2000).
MSkOFMeddelanden från Skånes Ornitologiska Förening (1962–73).
NKStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av N. Kjellén (1986-->).
RCRingmärkningscentralen, Stockholm.
RkSOFs Raritetskommitté.
Rrk SkRegionala Rapportkommitten för Skåne.
SvalanRapportsystemet för fåglar via Internet.
VBMUlfstrand, S., Roos, G., Alerstam, T. & Österdahl, L. 1974. Visible bird migration at Falsterbo, Sweden. Vår Fågelvärld, Suppl. 8. Stockholm.
VeXMicrobirding, Vellinge (www.microbirding.se/vellinge).
VFVår Fågelvärld, Sveriges Ornitologiska Förenings medlemstidskrift (1941-->).

Sammanställt av Björn Malmhagen. Senast ändrad: 2019-05-31, 22:38.Copyright © Falsterbo Fågelstation.