Fyndlistor för ovanliga fågelarter anträffade på Falsterbonäset
Listan omfattar fynd väster om Falsterbokanalen t.o.m. 2018.
 
Urvalet är gjort enligt AERCs (Association of European Rarities Committees) riktlinjer för spontan förekomst (AERC-kategori A-C).
Alla fynd som kräver granskning är dokumenterade och godkända av SOF:s Raritetskommitté eller Skånes Regionala Rapportkommitté.
 

Kolumnbeteckningar: FDATUM: Första datum för fyndet. SDATUM: Sista datum för fyndet. FYND: Antal tillfällen då arten anträffats. IND: Antalet indivder som har påträffats (ett fynd kan bestå av flera individer). EXTRA: Håll muspekaren över INFO-bilden för mer info om fyndet. REF: Källa. Lista nederst på sidan.

VATTENPIPLÄRKA  Anthus spinoletta Antal fynd: 39.  Antal individer: 60.

FDATUM SDATUM ANTAL   ÅLDER KÖN AKTIVITET LOKAL FYND IND   EXTRA   REF
1999-11-02 1999-11-05 1   Skanörs revlar 1 1    Fågelåret-99
2001-11-03 1   Nabben 2 2    FiSk-01
2003-10-29 1   Nabben 3 3    FiSk-03
2003-11-04 2003-11-08 5   Måkläppen 4 8    FiSk-03
2003-11-13 2003-11-16 2   Nabben & Måkläppen 5 10    FiSk-03
2004-10-31 2004-11-20 2   rastande Nabben 6 12    FF-04, Svalan
2004-11-28 1   S. Ålasjön 7 13    FF-04
2005-01-29 2005-03-06 2   Skanörs hamn 8 15    Svalan, VeX
2005-09-30 1   Nabben 9 16    FiSk-05
2005-10-16 1   sträckande Nabben 10 17    NK-05
2006-01-01 2006-01-25 1   rastande Skanörs hamn 11 18    Svalan, VeX
2006-10-18 2006-10-21 1   rastande Nabben 12 19    Svalan
2006-10-28 2006-10-30 1   rastande Nabben 13 20    Svalan
2006-11-04 2006-11-05 1   rastande Nabben 14 21    Svalan
2007-02-01 1   rastande Falsterbo fyr 15 22    Svalan, Rrk Sk
2007-10-18 2007-10-23 1   rastande Nabben 16 23    Svalan, Rrk Sk
2007-10-26 1   rastande Ängsnäset 17 24    Svalan, Rrk Sk
2007-10-31 2007-11-04 3   rastande Nabben 18 27    Svalan, Rrk Sk
2007-11-08 2007-11-12 1   rastande Nabben 19 28    Svalan, Rrk Sk
2007-11-12 1   rastande Banvallen, Höll 20 29    Svalan, Rrk Sk
2007-12-09 2007-12-22 2   rastande Skanörs hamn 21 31    Svalan, Rrk Sk
2007-12-27 1   rastande Strandbaden 22 32    Svalan, Rrk Sk
2008-01-01 2008-03-16 1   rastande Skanörs hamn 23 33    Svalan, Rrk Sk
2008-10-14 1   rastande Nabben 24 34    Svalan, Rrk Sk
2008-11-01 2008-11-05 1   rastande Nabben 25 35    Svalan, Rrk Sk
2008-11-07 1   rastande Flommens Golfklubbs parkering 26 36    Svalan, Rrk Sk
2008-11-30 1   rastande Skanörs hamn 27 37    Svalan, Rrk Sk
2009-01-26 1   rastande Skanörs hamn 28 38    Svalan, Rrk Sk
2009-02-21 1   rastande Skanörs revlar 29 39    Svalan, Rrk Sk
2009-10-21 1   rastande Nabben 30 40    Svalan, Rrk Sk
2009-10-26 2009-10-27 1   rastande Nabben 31 41    Svalan, Rrk Sk
2009-10-30 2009-10-31 2   rastande Nabben 32 43    Svalan, Rrk Sk
2009-11-05 2009-11-08 6   rastande Nabben 33 49    Svalan, Rrk Sk
2009-11-11 2009-11-12 3   rastande Nabben 34 52    Svalan, Rrk Sk
2009-11-12 1   rastande Skanörs revlar 35 53    Svalan, Rrk Sk
2009-11-15 2009-11-16 4   rastande Nabben 36 57    Svalan, Rrk Sk
2010-10-29 1   Nabben 37 58    Svalan, Rrk Sk
2012-10-23 1   Nabben 38 59    Svalan, Rrk Sk
2014-11-20 1   Nabben 39 60    Artportalen, Rrk Sk

Referenser:  
AnserANSER, Skånes Ornitologiska Förenings (SkOF) medlemstidskrift (1974-->).
FFFalsterbo Fågelstations Dagböcker (1962-->).
FiSkFåglar i Skåne, SkOFs årsbok (1975-->).
FoFlTidskriften Fauna och Flora.
FågelåretSveriges Ornitologiska Förenings årsbok (1992-->).
FöSfGärdenfors, U., Cherrug, S., Lindén, A., Petersson, B. & Ståhl, K. 1990. Förteckning över Skånes fåglar. Anser, Suppl. 25. Lund.
G. RoosRoos, G. 1984. Flyttning, övervintring och livslängd hos fåglar ringmärkta vid Falsterbo (1947–1980). Anser, Suppl. 13. Lund.
GRStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av G. Roos (1973-2000).
MSkOFMeddelanden från Skånes Ornitologiska Förening (1962–73).
NKStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av N. Kjellén (1986-->).
RCRingmärkningscentralen, Stockholm.
RkSOFs Raritetskommitté.
Rrk SkRegionala Rapportkommitten för Skåne.
SvalanRapportsystemet för fåglar via Internet.
VBMUlfstrand, S., Roos, G., Alerstam, T. & Österdahl, L. 1974. Visible bird migration at Falsterbo, Sweden. Vår Fågelvärld, Suppl. 8. Stockholm.
VeXMicrobirding, Vellinge (www.microbirding.se/vellinge).
VFVår Fågelvärld, Sveriges Ornitologiska Förenings medlemstidskrift (1941-->).

Sammanställt av Björn Malmhagen. Senast ändrad: 2019-05-31, 22:38.Copyright © Falsterbo Fågelstation.