Fyndlistor för ovanliga fågelarter anträffade på Falsterbonäset
Listan omfattar fynd väster om Falsterbokanalen t.o.m. 2018.
 
Urvalet är gjort enligt AERCs (Association of European Rarities Committees) riktlinjer för spontan förekomst (AERC-kategori A-C).
Alla fynd som kräver granskning är dokumenterade och godkända av SOF:s Raritetskommitté eller Skånes Regionala Rapportkommitté.
 

Kolumnbeteckningar: FDATUM: Första datum för fyndet. SDATUM: Sista datum för fyndet. FYND: Antal tillfällen då arten anträffats. IND: Antalet indivder som har påträffats (ett fynd kan bestå av flera individer). EXTRA: Håll muspekaren över INFO-bilden för mer info om fyndet. REF: Källa. Lista nederst på sidan.

TOFSLÄRKA  Galerida cristata Antal fynd: 19.  Antal individer: 26.

FDATUM SDATUM ANTAL   ÅLDER KÖN AKTIVITET LOKAL FYND IND   EXTRA   REF
1956-07-01 1956-07-06 3   sträckförsök Nabben 1 3     VF 19:111
1956-07-05 2   sträckande Nabben 2 5    VF 19:111
1961-06-24 2   sträckande Falsterbo 3 7    FF-61
1975-08-12 1   Skanör 4 8    Svalan
1978-09-28 1   sträckande Falsterbo fyr 5 9    FiSk-78
1979-09-30 1   rastande Kolabacken 6 10    Svalan
1980-09-25 1   sträckande Skanörs ljung 7 11    Svalan
1986-05-13 1   Falsterbo fyr 8 12    FiSk-86
1991-05-09 1   Falsterbo fyr 9 13    Svalan
1991-06-27 1   sträckande Nabben 10 14    FiSk-91
1996-07-08 2   sträckande Nabben 11 16    FiSk-96
2002-05-15 1   Falsterbo fyr 12 17    FiSk-02
2002-07-08 2   Nabben 13 19    FiSk-02, FF-02
2002-07-15 1   Kolabacken 14 20    FiSk-02
2002-08-08 2002-09-29 2   Skanörs ridklubb 15 22    FiSk-02
2002-11-16 1   sträckförsök Nabben 16 23    FiSk-02
2004-04-18 1   sträckande Nabben 17 24     FiSk-04
2006-05-24 2006-05-25 1   rastande Nabben och Falsterbo golfbana 18 25    FiSk-06, FF-06
2007-05-18 1   sträckande Falsterbo fyr 19 26    FiSk-07

Referenser:  
AnserANSER, Skånes Ornitologiska Förenings (SkOF) medlemstidskrift (1974-->).
FFFalsterbo Fågelstations Dagböcker (1962-->).
FiSkFåglar i Skåne, SkOFs årsbok (1975-->).
FoFlTidskriften Fauna och Flora.
FågelåretSveriges Ornitologiska Förenings årsbok (1992-->).
FöSfGärdenfors, U., Cherrug, S., Lindén, A., Petersson, B. & Ståhl, K. 1990. Förteckning över Skånes fåglar. Anser, Suppl. 25. Lund.
G. RoosRoos, G. 1984. Flyttning, övervintring och livslängd hos fåglar ringmärkta vid Falsterbo (1947–1980). Anser, Suppl. 13. Lund.
GRStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av G. Roos (1973-2000).
MSkOFMeddelanden från Skånes Ornitologiska Förening (1962–73).
NKStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av N. Kjellén (1986-->).
RCRingmärkningscentralen, Stockholm.
RkSOFs Raritetskommitté.
Rrk SkRegionala Rapportkommitten för Skåne.
SvalanRapportsystemet för fåglar via Internet.
VBMUlfstrand, S., Roos, G., Alerstam, T. & Österdahl, L. 1974. Visible bird migration at Falsterbo, Sweden. Vår Fågelvärld, Suppl. 8. Stockholm.
VeXMicrobirding, Vellinge (www.microbirding.se/vellinge).
VFVår Fågelvärld, Sveriges Ornitologiska Förenings medlemstidskrift (1941-->).

Sammanställt av Björn Malmhagen. Senast ändrad: 2019-05-31, 22:38.Copyright © Falsterbo Fågelstation.