Fyndlistor för ovanliga fågelarter anträffade på Falsterbonäset
Listan omfattar fynd väster om Falsterbokanalen t.o.m. 2018.
 
Urvalet är gjort enligt AERCs (Association of European Rarities Committees) riktlinjer för spontan förekomst (AERC-kategori A-C).
Alla fynd som kräver granskning är dokumenterade och godkända av SOF:s Raritetskommitté eller Skånes Regionala Rapportkommitté.
 

Kolumnbeteckningar: FDATUM: Första datum för fyndet. SDATUM: Sista datum för fyndet. FYND: Antal tillfällen då arten anträffats. IND: Antalet indivder som har påträffats (ett fynd kan bestå av flera individer). EXTRA: Håll muspekaren över INFO-bilden för mer info om fyndet. REF: Källa. Lista nederst på sidan.

HÄRFÅGEL  Upupa epops Antal fynd: 65.  Antal individer: 65.

FDATUM SDATUM ANTAL   ÅLDER KÖN AKTIVITET LOKAL FYND IND   EXTRA   REF
1955-04-27 1   Falsterbo 1 1    VF 18:158
1955-05-08 1   Falsterbo 2 2    VF 18:158-
1962-04-21 1   Falsterbo fyr 3 3    VF 23:72
1963-06-26 1   Ljunghusen 4 4    VF 24:330
1963-10-23 1   Skanör 5 5    VF 24:330
1964-05-12 1   ringmärktes Falsterbo 6 6    FF-64
1964-07-09 1   Skanörs ljung 7 7    VF 26:263
1965-04-29 1965-04-30 1   Falsterbo 8 8    Rrk Sk
1966-04-20 1   Falsterbo golfbana 9 9    FF-66
1967-04-08 1967-04-09 1   Falsterbo fyr 10 10    FF-67
1967-04-21 1   Falsterbo fyr 11 11    FF-67
1967-05-10 1   Kolabacken 12 12    FF-67
1968-04-28 1   Skanörs ljung 13 13    FF-68
1968-04-28 1968-04-29 1   Knösen 14 14    FF-68
1968-05-05 1   Skanörs ljung 15 15    FF-68
1969-04-20 1   Knösen 16 16    FF-69
1969-05-12 1   Knösen 17 17    FF-69
1970-05-08 1970-05-11 1   Falsterbo park 18 18    FF-70
1972-05-06 1   Falsterbo vång 19 19    FF-72
1972-05-07 1972-05-11 1   Falsterbo golfbana 20 20    VF 33:72
1973-04-22 1   ringmärktes Falsterbo fyr 21 21    FF-73
1973-05-05 1   Falsterbo golfbana 22 22    Rrk Sk
1973-11-05 1   Haga, Skanör 23 23    FF-73
1974-04-30 1974-05-02 1   Falsterbo fyr & Falsterbo park 24 24    FF-74
1974-05-03 1   Knösen 25 25    Rrk Sk
1974-05-04 1   Ängsnäset 26 26    FF-74
1975-04-16 1   Falsterbo fyr 27 27    FF-75
1975-05-11 1   Falsterbo park 28 28    FF-75
1976-05-16 1   Falsterbo 29 29    FiSk-76
1977-04-30 1   sträckande Nabben 30 30    FiSk-90
1977-04-30 1977-05-04 1   Falsterbo samhälle 31 31    FiSk-90
1977-07-30 1   Falsterbo 32 32    FiSk-77
1978-05-04 1   Falsterbo fyr 33 33    FF-78
1978-05-06 1   Skanör 34 34    FF-78
1980-04-15 1   Skanör 35 35    FiSk-80
1980-05-01 1   Nabben 36 36    FiSk-80
1980-10-05 1   Falsterbo 37 37    FiSk-80
1982-05-09 1   Skanörs ljung 38 38    FiSk-82
1983-04-21 1   Skanör 39 39    FiSk-83
1983-05-10 1   Skanörs kyrka 40 40    FiSk-83
1985-09-30 1   Kolabacken 41 41    FiSk-85
1987-08-26 1987-08-27 1   Flommen 42 42    FiSk-87
1988-10-12 1   Nabben & Flommen 43 43    FiSk-88
1989-04-16 1   Nabben 44 44    FiSk-89
1989-04-19 1989-04-21 1   Knösen 45 45    FiSk-89
1990-04-22 1990-04-24 1   Knösen 46 46    FiSk-90
1991-04-25 1991-04-26 1   Falsterbo fyr 47 47    FiSk-91
1992-10-29 1   Falsterbo fyr 48 48    FiSk-92
1993-04-16 1993-04-18 1   Knösen 49 49    FiSk-93
1993-04-26 1   Knösen 50 50    FiSk-93
1994-04-26 1   Kolabacken 51 51    FiSk-94
1994-09-18 1994-09-20 1   Knösen 52 52    FiSk-94
1995-04-24 1   Kärleksstigen, Falsterbo 53 53    FiSk-95
1995-09-09 1995-09-10 1   Falsterbo fyr 54 54    FiSk-95
1996-04-20 1   Falsterbo fyr 55 55    FiSk-96
1996-04-21 1   Skanörs kyrka 56 56    FiSk-96
1996-05-25 1   Skanörs ljung 57 57    FiSk-96
2003-07-25 1   Skanörs soptipp 58 58    FiSk-03
2004-04-04 1   Skanörs hamn 59 59    FiSk-04
2007-04-28 2007-04-29 1   rastande Knösen 60 60    FiSk-07
2008-11-06 1   rastande Knösen 61 61    FiSk-08
2009-04-23 1   rastande Falsterbo fyr och Landgrens ho 62 62    FiSk-09
2010-06-30 1   rastande Ängsnäset 63 63    FiSk-10
2012-04-27 1   Nabben, Flommen, Skanörs kyrka 64 64    Svalan, Rrk Sk
2013-10-23 2013-10-25 1   sträckande Tångvallaskolan och Nabben 65 65    Svalan, Rrk Sk

Referenser:  
AnserANSER, Skånes Ornitologiska Förenings (SkOF) medlemstidskrift (1974-->).
FFFalsterbo Fågelstations Dagböcker (1962-->).
FiSkFåglar i Skåne, SkOFs årsbok (1975-->).
FoFlTidskriften Fauna och Flora.
FågelåretSveriges Ornitologiska Förenings årsbok (1992-->).
FöSfGärdenfors, U., Cherrug, S., Lindén, A., Petersson, B. & Ståhl, K. 1990. Förteckning över Skånes fåglar. Anser, Suppl. 25. Lund.
G. RoosRoos, G. 1984. Flyttning, övervintring och livslängd hos fåglar ringmärkta vid Falsterbo (1947–1980). Anser, Suppl. 13. Lund.
GRStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av G. Roos (1973-2000).
MSkOFMeddelanden från Skånes Ornitologiska Förening (1962–73).
NKStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av N. Kjellén (1986-->).
RCRingmärkningscentralen, Stockholm.
RkSOFs Raritetskommitté.
Rrk SkRegionala Rapportkommitten för Skåne.
SvalanRapportsystemet för fåglar via Internet.
VBMUlfstrand, S., Roos, G., Alerstam, T. & Österdahl, L. 1974. Visible bird migration at Falsterbo, Sweden. Vår Fågelvärld, Suppl. 8. Stockholm.
VeXMicrobirding, Vellinge (www.microbirding.se/vellinge).
VFVår Fågelvärld, Sveriges Ornitologiska Förenings medlemstidskrift (1941-->).

Sammanställt av Björn Malmhagen. Senast ändrad: 2021-06-14, 10:32.Copyright © Falsterbo Fågelstation.