Fyndlistor för ovanliga fågelarter anträffade på Falsterbonäset
Listan omfattar fynd väster om Falsterbokanalen t.o.m. 2018.
 
Urvalet är gjort enligt AERCs (Association of European Rarities Committees) riktlinjer för spontan förekomst (AERC-kategori A-C).
Alla fynd som kräver granskning är dokumenterade och godkända av SOF:s Raritetskommitté eller Skånes Regionala Rapportkommitté.
 

Kolumnbeteckningar: FDATUM: Första datum för fyndet. SDATUM: Sista datum för fyndet. FYND: Antal tillfällen då arten anträffats. IND: Antalet indivder som har påträffats (ett fynd kan bestå av flera individer). EXTRA: Håll muspekaren över INFO-bilden för mer info om fyndet. REF: Källa. Lista nederst på sidan.

BIÄTARE  Merops apiaster Antal fynd: 37.  Antal individer: 59.

FDATUM SDATUM ANTAL   ÅLDER KÖN AKTIVITET LOKAL FYND IND   EXTRA   REF
1960-08-08 2   Skanör 1 2    VF 22:34
1970-08-19 1   sträckande Falsterbo fyr 2 3    Rrk Sk
1975-05-18 1   Kålhagen 3 4    FiSk-75
1980-08-13 1   Falsterbo fyr 4 5    FiSk-80
1985-07-13 1   sträckande Knösen 5 6    FiSk-85
1986-06-09 2   Falsterbo fyr 6 8    FiSk-86
1990-06-13 1   Falsterbo fyr 7 9    FiSk-90
1991-06-26 1   sträckande Nabben 8 10    FiSk-91
1991-06-27 1   sträckande Nabben 9 11    FiSk-91
1993-08-02 1   Nabben 10 12    FiSk-93
1993-08-26 6   Falsterbopark 11 18    FiSk-93
1995-05-29 1   Falsterbopark 12 19    FiSk-95
1998-05-24 1   Kolabacken 13 20    FiSk-98
1998-07-21 1   S. Flommen 14 21    FiSk-98
2001-07-03 1   sträckande Nabben 15 22    FiSk-01
2004-06-10 1   Kolabacken 16 23    FiSk-04
2006-06-24 4   sträckande Falsterbo fyr och Nabben 17 27    FiSk-06
2007-05-05 2   ad sträckande Falsterbo samhälle 18 29    FiSk-07
2007-07-15 1   ad sträckande Nabben 19 30    FiSk-07
2007-08-19 1   Skanörs skola + Skanörs ljung 20 31    FiSk-07
2008-07-19 2008-07-27 1   Nabben, Flommen & Knösen 21 32    FiSk-08
2009-06-11 5   Falsterbo fyr 22 37    FiSk-09
2009-08-06 1   sträckande Falsterbo stadspark och Nabben 23 38    FiSk-09
2009-08-09 1   sträckande Nabben 24 39    FiSk-09
2009-08-19 1   sträckande Nabben 25 40    FiSk-09
2011-05-19 2011-06-07 2   Falsterbo fyr 26 42    FiSk-11
2011-06-13 2   sträckande Nabben 27 44    FiSk-11
2011-08-23 1   sträckande Falsterbo fyr 28 45    FiSk-11
2012-05-13 1   sträckande Ängsnäset 29 46    Svalan, Rrk Sk
2012-05-18 1   Falsterbo fyr 30 47    Svalan, Rrk Sk
2013-06-18 2013-06-28 1   sträckförsök Nabben 31 48    Svalan, Rrk Sk
2013-08-04 1   sträckande Nabben 32 49    Svalan, Rrk Sk
2014-05-23 4   sträckande Skanörs fd. soptipp 33 53    Artportalen, Rrk Sk
2014-05-25 1   sträckande Nabben 34 54    Artportalen, Rrk Sk
2014-05-25 3   sträckförsök Kolabacken 35 57    Artportalen, Rrk Sk
2014-05-26 1   sträckförsök Falsterbo fyr 36 58    Artportalen, Rrk Sk
2014-07-06 1   sträckande Nabben 37 59    Artportalen, Rrk Sk

Referenser:  
AnserANSER, Skånes Ornitologiska Förenings (SkOF) medlemstidskrift (1974-->).
FFFalsterbo Fågelstations Dagböcker (1962-->).
FiSkFåglar i Skåne, SkOFs årsbok (1975-->).
FoFlTidskriften Fauna och Flora.
FågelåretSveriges Ornitologiska Förenings årsbok (1992-->).
FöSfGärdenfors, U., Cherrug, S., Lindén, A., Petersson, B. & Ståhl, K. 1990. Förteckning över Skånes fåglar. Anser, Suppl. 25. Lund.
G. RoosRoos, G. 1984. Flyttning, övervintring och livslängd hos fåglar ringmärkta vid Falsterbo (1947–1980). Anser, Suppl. 13. Lund.
GRStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av G. Roos (1973-2000).
MSkOFMeddelanden från Skånes Ornitologiska Förening (1962–73).
NKStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av N. Kjellén (1986-->).
RCRingmärkningscentralen, Stockholm.
RkSOFs Raritetskommitté.
Rrk SkRegionala Rapportkommitten för Skåne.
SvalanRapportsystemet för fåglar via Internet.
VBMUlfstrand, S., Roos, G., Alerstam, T. & Österdahl, L. 1974. Visible bird migration at Falsterbo, Sweden. Vår Fågelvärld, Suppl. 8. Stockholm.
VeXMicrobirding, Vellinge (www.microbirding.se/vellinge).
VFVår Fågelvärld, Sveriges Ornitologiska Förenings medlemstidskrift (1941-->).

Sammanställt av Björn Malmhagen. Senast ändrad: 2019-05-31, 22:38.Copyright © Falsterbo Fågelstation.