Fyndlistor för ovanliga fågelarter anträffade på Falsterbonäset
Listan omfattar fynd väster om Falsterbokanalen t.o.m. 2018.
 
Urvalet är gjort enligt AERCs (Association of European Rarities Committees) riktlinjer för spontan förekomst (AERC-kategori A-C).
Alla fynd som kräver granskning är dokumenterade och godkända av SOF:s Raritetskommitté eller Skånes Regionala Rapportkommitté.
 

Kolumnbeteckningar: FDATUM: Första datum för fyndet. SDATUM: Sista datum för fyndet. FYND: Antal tillfällen då arten anträffats. IND: Antalet indivder som har påträffats (ett fynd kan bestå av flera individer). EXTRA: Håll muspekaren över INFO-bilden för mer info om fyndet. REF: Källa. Lista nederst på sidan.

KUNGSFISKARE  Alcedo atthis Antal fynd: 55.  Antal individer: 56.

FDATUM SDATUM ANTAL   ÅLDER KÖN AKTIVITET LOKAL FYND IND   EXTRA   REF
1952-09-01 1   Flommen 1 1    VF 16:99
1964-09-15 1   ringmärktes Skanör 2 2    VF 26:263
1969-09-06 1   Flommen 3 3    Rrk Sk
1973-08-14 1   sträckande Nabben 4 4    FF-73
1973-08-15 1   sträckande Nabben 5 5    FF-73
1973-09-23 1   Skanörs ljung 6 6    Rrk Sk
1974-08-20 1   sträckande Nabben 7 7    FF-74
1975-07-30 1   Slusan 8 8    FF-75
1975-08-20 1   ringmärktes Falsterbo fyr 9 9    FF-75
1975-08-28 1   Nabben 10 10    Svalan
1975-09-20 1   sträckande Nabben 11 11    FF-75
1975-10-14 1   Falsterbokanalen 13 13    Rrk Sk
1975-10-14 1   Skanör 12 12    Rrk Sk
1975-10-18 1975-10-19 2   Flommen & Skanörs ljung 14 15    FF-75, Rrk Sk
1976-08-19 1   ringmärktes S. Flommen 15 16    FF-76
1976-10-01 1   ringmärktes Falsterbo fyr 16 17    FF-76
1978-10-02 1   sträckande Nabben 17 18    FF-78
1983-08-14 1983-08-23 1   ringmärktes S. Flommen 18 19    FF-83
1983-09-16 1   ringmärktes S. Flommen 19 20    FF-83
1984-08-07 1   sträckande Nabben 20 21    Rrk Sk, FF-84
1986-07-29 1   ringmärktes S. Flommen 21 22    FF-86
1990-07-25 1   ringmärktes S. Flommen 22 23    FF-90
1990-07-28 1   ringmärktes S. Flommen 23 24    FF-90
1991-08-29 1   Stenudden 24 25    FF-91
1991-09-16 1   Skanörs hamn 25 26    FF-91
1992-05-11 1   Knösen 26 27    FF-92
1992-07-25 1   ringmärktes S. Flommen 27 28    FF-92
1992-09-13 1   Falsterbokanalen 28 29    FF-92
1993-07-24 1   Nabben 29 30    FiSk-93
1993-09-04 1   rastande Falsterbokanalen 30 31    Svalan
1994-09-24 1   ad hona rastande Falsterbokanalen 31 32    Svalan
1997-04-29 1   Skanörs Hamnvägen 32 33    FiSk-97
2000-08-25 2000-09-03 1   Falsterbokanalen 33 34    FiSk-01
2000-08-30 1   Nabben 34 35    FF-00
2000-12-05 1   Måkläppen 35 36    Svalan
2001-10-13 1   Ängsnäset 36 37    Svalan
2002-03-24 2002-03-25 1   Skanörs hamn och Skanörs kyrka 37 38    FF-02
2002-09-23 1   Falsterbokanalen 38 39    Svalan
2002-09-27 2002-09-28 1   ringmärktes S. Flommen 39 40    FF-02
2003-09-05 1   Falsterbokanalen 40 41    Svalan
2004-09-11 1   Falsterbo 41 42    Svalan
2005-08-09 1   1k hona ringmärktes S.Flommen 42 43    FiSk-05
2006-09-10 1   Falsterbokanalen 43 44    Svalan
2007-08-09 1   rastande Falsterbokanalen 44 45    FF-07, Svalan
2008-07-31 1   1k ringmärktes S. Flommen 45 46    FF-08
2008-08-17 1   rastande Nabben 46 47    Svalan
2008-09-02 1   rastande S. Flommen 47 48    FF-08
2008-10-14 1   rastande Falsterbokanalen 48 49    Svalan
2008-11-16 1   rastande Falsterbokanalen 49 50    Svalan
2009-01-22 2009-02-09 1   rastande Falsterbokanalen 50 51    FF-09, Svalan
2009-09-07 1   1k ringmärktes S. Flommen 51 52    FF-09
2009-09-18 1   rastande Innanför Black 52 53    FF-09
2009-09-20 1   rastande Nabben 53 54    Svalan
2011-08-27 1   rastande Falsterbokanalen 54 55    Svalan, Rrk Sk
2011-09-10 1   rastande Falsterbokanalen 55 56    Svalan, Rrk Sk

Referenser:  
AnserANSER, Skånes Ornitologiska Förenings (SkOF) medlemstidskrift (1974-->).
FFFalsterbo Fågelstations Dagböcker (1962-->).
FiSkFåglar i Skåne, SkOFs årsbok (1975-->).
FoFlTidskriften Fauna och Flora.
FågelåretSveriges Ornitologiska Förenings årsbok (1992-->).
FöSfGärdenfors, U., Cherrug, S., Lindén, A., Petersson, B. & Ståhl, K. 1990. Förteckning över Skånes fåglar. Anser, Suppl. 25. Lund.
G. RoosRoos, G. 1984. Flyttning, övervintring och livslängd hos fåglar ringmärkta vid Falsterbo (1947–1980). Anser, Suppl. 13. Lund.
GRStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av G. Roos (1973-2000).
MSkOFMeddelanden från Skånes Ornitologiska Förening (1962–73).
NKStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av N. Kjellén (1986-->).
RCRingmärkningscentralen, Stockholm.
RkSOFs Raritetskommitté.
Rrk SkRegionala Rapportkommitten för Skåne.
SvalanRapportsystemet för fåglar via Internet.
VBMUlfstrand, S., Roos, G., Alerstam, T. & Österdahl, L. 1974. Visible bird migration at Falsterbo, Sweden. Vår Fågelvärld, Suppl. 8. Stockholm.
VeXMicrobirding, Vellinge (www.microbirding.se/vellinge).
VFVår Fågelvärld, Sveriges Ornitologiska Förenings medlemstidskrift (1941-->).

Sammanställt av Björn Malmhagen. Senast ändrad: 2021-06-14, 10:32.Copyright © Falsterbo Fågelstation.