Fyndlistor för ovanliga fågelarter anträffade på Falsterbonäset
Listan omfattar fynd väster om Falsterbokanalen t.o.m. 2018.
 
Urvalet är gjort enligt AERCs (Association of European Rarities Committees) riktlinjer för spontan förekomst (AERC-kategori A-C).
Alla fynd som kräver granskning är dokumenterade och godkända av SOF:s Raritetskommitté eller Skånes Regionala Rapportkommitté.
 

Kolumnbeteckningar: FDATUM: Första datum för fyndet. SDATUM: Sista datum för fyndet. FYND: Antal tillfällen då arten anträffats. IND: Antalet indivder som har påträffats (ett fynd kan bestå av flera individer). EXTRA: Håll muspekaren över INFO-bilden för mer info om fyndet. REF: Källa. Lista nederst på sidan.

SPARVUGGLA  Glaucidium passerinum Antal fynd: 23.  Antal individer: 23.

FDATUM SDATUM ANTAL   ÅLDER KÖN AKTIVITET LOKAL FYND IND   EXTRA   REF
1962-10-11 1   Ljunghusen 1 1    VF 26:183
1962-10-12 1   Falsterbo 2 2    FF-62
1963-10-30 1963-10-31 1   Falsterbo 3 3    VF 24:330
1970-10-22 1   Falsterbo 4 4    FF-70
1974-09-25 1   Falsterbo fyrvägen 5 5    FF-74
1974-10-02 1   ringmärktes Ljunghusen 6 6    Rrk Sk
1974-10-08 1   Falsterbo fyr 7 7    FF-74
1974-10-16 1   ringmärktes Falsterbo fyr 8 8    FF-74
1974-11-22 1   Falsterbo samhälle 9 9    FF-74
1974-12-08 3   Falsterbo park 12 12     FF-74
1991-12-28 1991-12-30 1   Falsterbo park 13 13    FiSk-91
1997-03-29 1997-04-04 1   Falsterbo 14 14    Anser 36:136
2009-01-04 1   Ljunghusen 15 15    FiSk-09
2011-10-14 1   1k ringmärktes Falsterbo fyr 16 16    FF-11
2011-10-15 2   1k ringmärktes Falsterbo fyr 18 18    FF-11
2011-10-15 1   1k kontrollerad Falsterbo fyr 19 19     FF-11
2011-10-21 1   fångad Malmövägen, Skanör 20 20     KFV
2011-10-23 2011-12-08 2   Falsterbo stadspark & samhälle 22 22    FF-11
2012-01-06 2012-01-16 1   Falsterbo stadspark 23 23    FF-11

Referenser:  
AnserANSER, Skånes Ornitologiska Förenings (SkOF) medlemstidskrift (1974-->).
FFFalsterbo Fågelstations Dagböcker (1962-->).
FiSkFåglar i Skåne, SkOFs årsbok (1975-->).
FoFlTidskriften Fauna och Flora.
FågelåretSveriges Ornitologiska Förenings årsbok (1992-->).
FöSfGärdenfors, U., Cherrug, S., Lindén, A., Petersson, B. & Ståhl, K. 1990. Förteckning över Skånes fåglar. Anser, Suppl. 25. Lund.
G. RoosRoos, G. 1984. Flyttning, övervintring och livslängd hos fåglar ringmärkta vid Falsterbo (1947–1980). Anser, Suppl. 13. Lund.
GRStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av G. Roos (1973-2000).
MSkOFMeddelanden från Skånes Ornitologiska Förening (1962–73).
NKStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av N. Kjellén (1986-->).
RCRingmärkningscentralen, Stockholm.
RkSOFs Raritetskommitté.
Rrk SkRegionala Rapportkommitten för Skåne.
SvalanRapportsystemet för fåglar via Internet.
VBMUlfstrand, S., Roos, G., Alerstam, T. & Österdahl, L. 1974. Visible bird migration at Falsterbo, Sweden. Vår Fågelvärld, Suppl. 8. Stockholm.
VeXMicrobirding, Vellinge (www.microbirding.se/vellinge).
VFVår Fågelvärld, Sveriges Ornitologiska Förenings medlemstidskrift (1941-->).

Sammanställt av Björn Malmhagen. Senast ändrad: 2021-06-14, 10:32.Copyright © Falsterbo Fågelstation.