Fyndlistor för ovanliga fågelarter anträffade på Falsterbonäset
Listan omfattar fynd väster om Falsterbokanalen t.o.m. 2018.
 
Urvalet är gjort enligt AERCs (Association of European Rarities Committees) riktlinjer för spontan förekomst (AERC-kategori A-C).
Alla fynd som kräver granskning är dokumenterade och godkända av SOF:s Raritetskommitté eller Skånes Regionala Rapportkommitté.
 

Kolumnbeteckningar: FDATUM: Första datum för fyndet. SDATUM: Sista datum för fyndet. FYND: Antal tillfällen då arten anträffats. IND: Antalet indivder som har påträffats (ett fynd kan bestå av flera individer). EXTRA: Håll muspekaren över INFO-bilden för mer info om fyndet. REF: Källa. Lista nederst på sidan.

ALKEKUNG  Alle alle Antal fynd: 58.  Antal individer: 58.

FDATUM SDATUM ANTAL   ÅLDER KÖN AKTIVITET LOKAL FYND IND   EXTRA   REF
1977-10-16 1   sträckande Nabben 1 1     FF-77, FiSk-77
1977-12-03 1   Falsterbokanalen 2 2    FiSk-78
1979-12-01 1   Falsterbokanalen 3 3    FiSk-79
1980-01-04 1980-01-06 1   rastande Falsterbokanalen 4 4    FiSk-80
1985-11-03 1   sträckande Falsterbo 5 5    FiSk-85
1985-11-11 1   Falsterbo 6 6    FiSk-85
1989-11-26 1   Nabben 7 7    FiSk-89
1990-11-18 1   Skanör 8 8    FF-90, FiSk-90
1990-12-28 1   sträckande Nabben 9 9    FiSk-90
1991-01-04 1   sträckande Knösen 10 10    FiSk-91
1991-10-31 1   Nabben 11 11    FiSk-91
1991-11-10 1   Skanörs hamn 12 12    FiSk-91
1991-12-21 2   Nabben 14 14    FiSk-91
1992-10-15 1   sträckande Nabben 15 15     FiSk-91
1992-11-03 1   sträckande Nabben 16 16     FiSk-92
1992-11-03 1   sträckande Nabben 20 20    FF-92
1992-11-13 3   sträckande Nabben 19 19     FiSk-92
1993-12-26 1993-12-31 1   rastande Falsterbokanalen 21 21    FiSk-93
1994-01-01 1994-01-03 1   rastande Skanörs hamn 22 22    FiSk-94
1996-11-01 9   sträckande Skanörs hamn 31 31    FiSk-96
1996-11-18 1   Måkläppen 32 32    Anser 35:288
1997-01-19 1   Skanörs hamn 33 33    Anser 36:50
1997-10-24 3   sträckande Nabben 36 36    FiSk-97
1998-01-25 1   Måkläppen 37 37    FiSk-98
1998-03-15 1   Måkläppen 38 38    Anser 37:129
1998-11-09 1998-11-12 1   rastande Nabben 39 39    FF-98, FiSk-98
2001-11-01 3   sträckande Nabben 42 42    FiSk-01
2001-11-02 1   sträckande Nabben 43 43    FiSk-01
2001-11-05 2   sträckande Nabben 45 45    FiSk-01
2005-10-23 1   sträckande Knösen & Nabben 44 44    NK-05, Svalan, FiSk-
2006-10-22 2   sträckande Nabben 46 46    Svalan, VeX, NK-06
2006-10-30 1   sträckande Nabben 47 47    Svalan, VeX, NK-06
2006-11-07 1   rastande Skanörs hamn 48 48    Svalan, VeX
2006-11-09 1   rastande Falsterbokanalen 49 49    Svalan, VeX
2006-11-09 2   sträckande Nabben 51 51    NK-06
2006-11-12 1   sträckande Nabben 52 52    NK-06
2006-11-13 1   sträckande Nabben 53 53    NK-06
2006-11-15 2006-11-17 1   rastande Skanörs hamn 54 54    Svalan
2010-10-23 1   sträckande Nabben 55 55    FiSk-10
2011-10-12 1   sträckande Nabben 56 56    NK-11
2011-12-04 1   sträckande Skanörs hamn 57 57    Svalan, Rrk Sk
2013-10-29 1   sträckande Nabben 58 58    Svalan, Rrk Sk

Referenser:  
AnserANSER, Skånes Ornitologiska Förenings (SkOF) medlemstidskrift (1974-->).
FFFalsterbo Fågelstations Dagböcker (1962-->).
FiSkFåglar i Skåne, SkOFs årsbok (1975-->).
FoFlTidskriften Fauna och Flora.
FågelåretSveriges Ornitologiska Förenings årsbok (1992-->).
FöSfGärdenfors, U., Cherrug, S., Lindén, A., Petersson, B. & Ståhl, K. 1990. Förteckning över Skånes fåglar. Anser, Suppl. 25. Lund.
G. RoosRoos, G. 1984. Flyttning, övervintring och livslängd hos fåglar ringmärkta vid Falsterbo (1947–1980). Anser, Suppl. 13. Lund.
GRStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av G. Roos (1973-2000).
MSkOFMeddelanden från Skånes Ornitologiska Förening (1962–73).
NKStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av N. Kjellén (1986-->).
RCRingmärkningscentralen, Stockholm.
RkSOFs Raritetskommitté.
Rrk SkRegionala Rapportkommitten för Skåne.
SvalanRapportsystemet för fåglar via Internet.
VBMUlfstrand, S., Roos, G., Alerstam, T. & Österdahl, L. 1974. Visible bird migration at Falsterbo, Sweden. Vår Fågelvärld, Suppl. 8. Stockholm.
VeXMicrobirding, Vellinge (www.microbirding.se/vellinge).
VFVår Fågelvärld, Sveriges Ornitologiska Förenings medlemstidskrift (1941-->).

Sammanställt av Björn Malmhagen. Senast ändrad: 2021-06-14, 10:32.Copyright © Falsterbo Fågelstation.