Fyndlistor för ovanliga fågelarter anträffade på Falsterbonäset
Listan omfattar fynd väster om Falsterbokanalen t.o.m. 2018.
 
Urvalet är gjort enligt AERCs (Association of European Rarities Committees) riktlinjer för spontan förekomst (AERC-kategori A-C).
Alla fynd som kräver granskning är dokumenterade och godkända av SOF:s Raritetskommitté eller Skånes Regionala Rapportkommitté.
 

Kolumnbeteckningar: FDATUM: Första datum för fyndet. SDATUM: Sista datum för fyndet. FYND: Antal tillfällen då arten anträffats. IND: Antalet indivder som har påträffats (ett fynd kan bestå av flera individer). EXTRA: Håll muspekaren över INFO-bilden för mer info om fyndet. REF: Källa. Lista nederst på sidan.

VITVINGAD TÄRNA  Chlidonias leucopterus Antal fynd: 37.  Antal individer: 54.

FDATUM SDATUM ANTAL   ÅLDER KÖN AKTIVITET LOKAL FYND IND   EXTRA   REF
1963-08-13 1963-08-17 1   1k rastande Skanör 1 1    VF 436:309
1978-08-22 1   Skanörs revlar 2 2    VF 39:39
1979-05-22 1   ad Slusan 3 3    VF 40:63
1983-08-12 1983-08-13 1   1k rastande Skanörs revlar 4 4    VF 43:544
1983-08-28 1   1k Nabben 5 5    VF 43:544
1986-08-20 1986-08-30 1   2k rastande Nabben 6 6    VF 46:449
1994-09-08 1   1k sträckande Nabben 7 7    Fågelåret-94
1997-05-14 3   ad sträckande Bakdjupet 8 10    Fågelåret-97
1999-08-06 1999-08-08 1   1k rastande Skanörs revlar 9 11    Fågelåret-99
1999-08-20 1   1k sträckande Nabben 10 12    Fågelåret-99
1999-08-21 1999-09-11 1   1k rastande Falsterbohalvön 11 13    Fågelåret-99
2000-08-27 1   1k sträckande Nabben 12 14    FiSk-00
2001-08-18 2001-08-19 1   ad ringmärktes Nabben 13 15    FiSk-01
2002-08-03 1   1k rastande Nabben 14 17    FiSk-04
2003-08-05 1   1k sträckande Nabben 14 16    FiSk-03
2004-08-15 1   1k sträckande Nabben 16 19    FiSk-04
2005-07-19 1   ad rastande Måkläppen 17 20    FiSk-05
2005-08-15 1   1k sträckande Ängsnäset & Nabben 18 21    FiSk-05
2005-08-25 1   1k sträckande Nabben 19 22    FiSk-05
2006-08-02 1   ad sträckande Nabben 20 23    FiSk-06
2006-08-21 1   1k sträckande Nabben 21 24    FiSk-06
2007-08-21 1   1k sträckande Nabben 22 25    FiSk-07
2007-08-22 1   1k sträckande Nabben 23 26    FiSk-07
2008-08-20 1   1k sträckande Nabben 24 27    FiSk-08
2009-08-06 1   1k sträckande Nabben 25 28    FiSk-09
2010-08-13 1   1k Skanörs revlar 26 29    FiSk-10
2011-08-04 1   1k Måkläppen 27 30    FiSk-11
2011-08-05 1   ad rastande Skanörs revlar 28 31    FiSk-11
2011-08-07 2   1k sträckande Nabben 29 33    FiSk-11
2011-08-07 1   1k sträckande Nabben 30 34    FiSk-11
2011-08-09 1   1k sträckande Nabben 31 35    FiSk-11
2012-08-12 1   1k sträckande Nabben 32 36    FiSk-11
2013-08-08 2013-08-09 1   1k rastande Nabben 33 37    Svalan, Rrk Sk
2013-08-27 1   1k sträckande Nabben 34 38    Svalan, Rrk Sk
2013-09-15 10   sträckande Nabben 35 48     Svalan, Rrk Sk
2014-05-17 5   ad sträckande Skanörs hamnväg 36 53    FF-14
2014-05-19 1   ad sträckande Nabben 37 54    Artportalen, Rrk Sk

Referenser:  
AnserANSER, Skånes Ornitologiska Förenings (SkOF) medlemstidskrift (1974-->).
FFFalsterbo Fågelstations Dagböcker (1962-->).
FiSkFåglar i Skåne, SkOFs årsbok (1975-->).
FoFlTidskriften Fauna och Flora.
FågelåretSveriges Ornitologiska Förenings årsbok (1992-->).
FöSfGärdenfors, U., Cherrug, S., Lindén, A., Petersson, B. & Ståhl, K. 1990. Förteckning över Skånes fåglar. Anser, Suppl. 25. Lund.
G. RoosRoos, G. 1984. Flyttning, övervintring och livslängd hos fåglar ringmärkta vid Falsterbo (1947–1980). Anser, Suppl. 13. Lund.
GRStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av G. Roos (1973-2000).
MSkOFMeddelanden från Skånes Ornitologiska Förening (1962–73).
NKStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av N. Kjellén (1986-->).
RCRingmärkningscentralen, Stockholm.
RkSOFs Raritetskommitté.
Rrk SkRegionala Rapportkommitten för Skåne.
SvalanRapportsystemet för fåglar via Internet.
VBMUlfstrand, S., Roos, G., Alerstam, T. & Österdahl, L. 1974. Visible bird migration at Falsterbo, Sweden. Vår Fågelvärld, Suppl. 8. Stockholm.
VeXMicrobirding, Vellinge (www.microbirding.se/vellinge).
VFVår Fågelvärld, Sveriges Ornitologiska Förenings medlemstidskrift (1941-->).

Sammanställt av Björn Malmhagen. Senast ändrad: 2019-05-31, 22:38.Copyright © Falsterbo Fågelstation.