Fyndlistor för ovanliga fågelarter anträffade på Falsterbonäset
Listan omfattar fynd väster om Falsterbokanalen t.o.m. 2018.
 
Urvalet är gjort enligt AERCs (Association of European Rarities Committees) riktlinjer för spontan förekomst (AERC-kategori A-C).
Alla fynd som kräver granskning är dokumenterade och godkända av SOF:s Raritetskommitté eller Skånes Regionala Rapportkommitté.
 

Kolumnbeteckningar: FDATUM: Första datum för fyndet. SDATUM: Sista datum för fyndet. FYND: Antal tillfällen då arten anträffats. IND: Antalet indivder som har påträffats (ett fynd kan bestå av flera individer). EXTRA: Håll muspekaren över INFO-bilden för mer info om fyndet. REF: Källa. Lista nederst på sidan.

MEDELHAVSTRUT  Larus michahellis Antal fynd: 44.  Antal individer: 46.

FDATUM SDATUM ANTAL   ÅLDER KÖN AKTIVITET LOKAL FYND IND   EXTRA   REF
2003-10-04 1   ad Skanörs revlar 1 1    Rrk Sk
2004-08-31 1   1k rastande Skanörs revlar 2 2    Svalan, Rrk Sk
2004-11-03 1   1k rastande Nabben 3 3    Svalan, Rrk Sk
2005-08-22 1   1k rastande Nabben 4 4    Svalan, Rrk Sk
2006-08-01 1   1k rastande Nabben 5 5    Svalan, Rrk Sk
2006-08-15 1   1k rastande Nabben 6 6    Svalan, Rrk Sk
2006-08-31 1   1k rastande Nabben 7 7    Svalan, Rrk Sk
2007-08-06 1   2k Nabben 8 8    Svalan, Rrk Sk
2007-08-12 1   2k Nabben 9 9    Svalan, Rrk Sk
2007-08-15 1   1k Nabben 10 10    Svalan, Rrk Sk
2008-08-12 1   1k rastande Nabben 11 11    Svalan, Rrk Sk
2009-09-05 1   1k rastande Nabben 12 12    FiSk-09
2009-09-25 1   2k Nabben 13 13    FiSk-09
2009-10-05 1   2k Nabben 14 14    FiSk-09
2010-08-13 1   1k Nabben 15 15    Svalan, Rrk Sk
2010-08-18 1   1k Nabben 16 16    Svalan, Rrk Sk
2010-09-06 1   1k Nabben 17 17    Svalan, Rrk Sk
2010-09-09 1   3k Nabben 18 18    Svalan, Rrk Sk
2011-08-19 1   1k Nabben 19 19    Svalan, Rrk Sk
2011-08-20 1   1k Måkläppen 20 20    Svalan, Rrk Sk
2011-08-22 1   1k Måkläppen 21 21    Svalan, Rrk Sk
2011-08-24 2   1k Måkläppen 22 23    Svalan, Rrk Sk
2011-09-02 1   1k sträckande Nabben 23 24    Svalan, Rrk Sk
2011-09-08 1   1k Nabben 24 25    Svalan, Rrk Sk
2011-09-11 1   1k Måkläppen 25 26    Svalan, Rrk Sk
2011-10-04 1   1k sträckande Nabben 26 27    Svalan, Rrk Sk
2011-10-06 1   1k Måkläppen 27 28    Svalan, Rrk Sk
2011-10-07 1   1k Måkläppen 28 29    Svalan, Rrk Sk
2011-11-01 1   1k Måkläppen 29 30    Svalan, Rrk Sk
2012-08-04 1   Skanörs revlar 30 31    Svalan, Rrk Sk
2012-08-25 1   1k Måkläppen 31 32    Svalan, Rrk Sk
2012-09-12 1   1k sträckande Nabben 32 33    Svalan, Rrk Sk
2012-09-17 2012-09-18 1   1k Måkläppen 33 34    Svalan, Rrk Sk
2012-09-22 1   1k Måkläppen 34 35    Svalan, Rrk Sk
2012-10-03 1   2k Måkläppen 35 36    Svalan, Rrk Sk
2012-10-08 1   1k Måkläppen 26 37    Svalan, Rrk Sk
2012-10-10 1   4k+ Måkläppen 37 38    Svalan, Rrk Sk
2012-10-10 1   1k Nabben 38 39    Svalan, Rrk Sk
2012-10-11 1   2k Nabben 39 40    Svalan, Rrk Sk
2012-10-12 1   1k Nabben 40 41    Svalan, Rrk Sk
2012-10-13 1   3k Nabben 41 42    Svalan, Rrk Sk
2012-10-16 2   1k Nabben 42 44    Svalan, Rrk Sk
2013-10-07 1   1k rastande Nabben 43 45    Svalan, Rrk Sk
2014-07-25 1   3k Flommen 44 46    Artportalen, Rrk Sk

Referenser:  
AnserANSER, Skånes Ornitologiska Förenings (SkOF) medlemstidskrift (1974-->).
FFFalsterbo Fågelstations Dagböcker (1962-->).
FiSkFåglar i Skåne, SkOFs årsbok (1975-->).
FoFlTidskriften Fauna och Flora.
FågelåretSveriges Ornitologiska Förenings årsbok (1992-->).
FöSfGärdenfors, U., Cherrug, S., Lindén, A., Petersson, B. & Ståhl, K. 1990. Förteckning över Skånes fåglar. Anser, Suppl. 25. Lund.
G. RoosRoos, G. 1984. Flyttning, övervintring och livslängd hos fåglar ringmärkta vid Falsterbo (1947–1980). Anser, Suppl. 13. Lund.
GRStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av G. Roos (1973-2000).
MSkOFMeddelanden från Skånes Ornitologiska Förening (1962–73).
NKStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av N. Kjellén (1986-->).
RCRingmärkningscentralen, Stockholm.
RkSOFs Raritetskommitté.
Rrk SkRegionala Rapportkommitten för Skåne.
SvalanRapportsystemet för fåglar via Internet.
VBMUlfstrand, S., Roos, G., Alerstam, T. & Österdahl, L. 1974. Visible bird migration at Falsterbo, Sweden. Vår Fågelvärld, Suppl. 8. Stockholm.
VeXMicrobirding, Vellinge (www.microbirding.se/vellinge).
VFVår Fågelvärld, Sveriges Ornitologiska Förenings medlemstidskrift (1941-->).

Sammanställt av Björn Malmhagen. Senast ändrad: 2019-05-31, 22:38.Copyright © Falsterbo Fågelstation.