Fyndlistor för ovanliga fågelarter anträffade på Falsterbonäset
Listan omfattar fynd väster om Falsterbokanalen t.o.m. 2018.
 
Urvalet är gjort enligt AERCs (Association of European Rarities Committees) riktlinjer för spontan förekomst (AERC-kategori A-C).
Alla fynd som kräver granskning är dokumenterade och godkända av SOF:s Raritetskommitté eller Skånes Regionala Rapportkommitté.
 

Kolumnbeteckningar: FDATUM: Första datum för fyndet. SDATUM: Sista datum för fyndet. FYND: Antal tillfällen då arten anträffats. IND: Antalet indivder som har påträffats (ett fynd kan bestå av flera individer). EXTRA: Håll muspekaren över INFO-bilden för mer info om fyndet. REF: Källa. Lista nederst på sidan.

SVARTHUVAD MÅS  Ichthyaetus melanocephalus Antal fynd: 44.  Antal individer: 46.

FDATUM SDATUM ANTAL   ÅLDER KÖN AKTIVITET LOKAL FYND IND   EXTRA   REF
1982-05-02 2   ad Nabben 1 2    VF 42:400
1982-07-18 1   2k Nabben 2 3    VF 42:400
1982-08-29 1   1k Nabben 3 4    VF 42:400
1983-08-29 1   1k Ängsnäset & Nabben 4 5    VF 43:543
1991-08-06 1   1k Ängsnäset 5 6    VF 51:23, nr 78
1991-08-16 1   1k sträckande Nabben 6 7    VF 51:23, nr 78
1991-08-21 1   1k sträckande Nabben 7 8    VF 51:23, nr 78
1991-08-28 1   1k Skanörs revlar 8 9    VF 51:23, nr 78
1991-09-12 1   1k Falsterbo 9 10    VF 51:23, nr 78
1991-09-30 1   1k Knösen 10 11    VF 51:23, nr 78
1992-06-07 1992-06-21 1   3k rastande Skanörs hamn 11 12    Fågelåret-92
1992-07-14 1   ad sträckande Nabben 12 13    Fågelåret-92
1992-08-02 1   2k sträckande Nabben 13 14    Fågelåret-92
1993-09-02 1   1k Nabben 14 15    Fågelåret-93
1994-06-13 1   2k sträckande Nabben 15 16    Fågelåret-94
1994-08-27 1   1k Nabben 16 17    Fågelåret-94
1994-08-30 1994-09-01 1   1k rastande Nabben 17 18    Fågelåret-94
1994-09-06 1   1k Nabben 18 19    Fågelåret-94
1997-06-08 1   2k sträckande Falsterbo fyr 19 20    Fågelåret-97
1998-07-18 1   ad sträckande Nabben 20 21    Fågelåret-98
1998-10-01 1   1k sträckande Nabben 21 22    Fågelåret-98
1998-10-31 1   1k sträckande Nabben 22 23    Fågelåret-98
1999-07-17 1   3k sträckande Nabben 23 24    Fågelåret-99
1999-07-25 1   2k sträckande Nabben 24 25    Fågelåret-99
2000-08-27 1   1k rastande Skanörs revlar 25 26    FiSk-00
2001-08-31 1   1k sträckande Nabben 26 27    FiSk-01
2006-06-24 1   ad rastande Nabben 27 28    FiSk-06
2006-07-20 1   1k rastande Skanörs revlar 28 29    FiSk-06
2006-09-10 1   1k sträckande Nabben 29 30    FiSk-06
2007-08-24 1   1k rastande Nabben 30 31    FiSk-07
2007-09-02 1   1k sträckande Nabben 31 32    FiSk-07
2007-09-02 2007-09-05 1   1k rastande Nabben 32 33    FiSk-07
2010-08-08 1   1k sträckande Nabben 33 34    Svalan, Rrk Sk
2010-08-29 1   1k Skanörs revlar 34 35    Svalan, Rrk Sk
2010-09-01 1   1k sträckande Ängsnäset och Nabben 35 36    Svalan, Rrk Sk
2010-09-07 1   1k sträckande Nabben 36 37    Svalan, Rrk Sk
2012-07-30 2012-07-31 1   2k rastande Falsterbokanalen 37 38    Svalan, Rrk Sk
2012-08-10 1   1k sträckande Nabben 38 39    Svalan, Rrk Sk
2012-08-16 1   sträckande Nabben 39 40    Svalan, Rrk Sk
2012-08-25 1   1k sträckande Skanörs revlar 40 41    Svalan, Rrk Sk
2012-09-01 1   1k rastande Ängsnäset 41 42    Svalan, Rrk Sk
2012-09-08 1   1k sträckande Nabben 42 43    Svalan, Rrk Sk
2013-04-20 2   3k+ sträckande Nabben 43 45    Svalan, Rrk Sk
2014-09-15 1   1k rastande Nabben 44 46    Artportalen, Rrk Sk

Referenser:  
AnserANSER, Skånes Ornitologiska Förenings (SkOF) medlemstidskrift (1974-->).
FFFalsterbo Fågelstations Dagböcker (1962-->).
FiSkFåglar i Skåne, SkOFs årsbok (1975-->).
FoFlTidskriften Fauna och Flora.
FågelåretSveriges Ornitologiska Förenings årsbok (1992-->).
FöSfGärdenfors, U., Cherrug, S., Lindén, A., Petersson, B. & Ståhl, K. 1990. Förteckning över Skånes fåglar. Anser, Suppl. 25. Lund.
G. RoosRoos, G. 1984. Flyttning, övervintring och livslängd hos fåglar ringmärkta vid Falsterbo (1947–1980). Anser, Suppl. 13. Lund.
GRStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av G. Roos (1973-2000).
MSkOFMeddelanden från Skånes Ornitologiska Förening (1962–73).
NKStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av N. Kjellén (1986-->).
RCRingmärkningscentralen, Stockholm.
RkSOFs Raritetskommitté.
Rrk SkRegionala Rapportkommitten för Skåne.
SvalanRapportsystemet för fåglar via Internet.
VBMUlfstrand, S., Roos, G., Alerstam, T. & Österdahl, L. 1974. Visible bird migration at Falsterbo, Sweden. Vår Fågelvärld, Suppl. 8. Stockholm.
VeXMicrobirding, Vellinge (www.microbirding.se/vellinge).
VFVår Fågelvärld, Sveriges Ornitologiska Förenings medlemstidskrift (1941-->).

Sammanställt av Björn Malmhagen. Senast ändrad: 2019-05-31, 22:38.Copyright © Falsterbo Fågelstation.