Fyndlistor för ovanliga fågelarter anträffade på Falsterbonäset
Listan omfattar fynd väster om Falsterbokanalen t.o.m. 2018.
 
Urvalet är gjort enligt AERCs (Association of European Rarities Committees) riktlinjer för spontan förekomst (AERC-kategori A-C).
Alla fynd som kräver granskning är dokumenterade och godkända av SOF:s Raritetskommitté eller Skånes Regionala Rapportkommitté.
 

Kolumnbeteckningar: FDATUM: Första datum för fyndet. SDATUM: Sista datum för fyndet. FYND: Antal tillfällen då arten anträffats. IND: Antalet indivder som har påträffats (ett fynd kan bestå av flera individer). EXTRA: Håll muspekaren över INFO-bilden för mer info om fyndet. REF: Källa. Lista nederst på sidan.

STORLABB  Stercorarius skua Antal fynd: 50.  Antal individer: 50.

FDATUM SDATUM ANTAL   ÅLDER KÖN AKTIVITET LOKAL FYND IND   EXTRA   REF
1952-08-28 1   Falsterbo 1 1    VF 12:140
1957-09-12 1   sträckande Nabben 2 2    VF 20:237
1963-08-16 1   Skanörs revlar 3 3    VF 24:78
1963-09-28 1   Skanörs revlar 4 4    VF 24:328
1963-10-14 1   Nabben 5 5    VF 24:328
1970-09-19 1970-09-20 1   rastande Nabben 6 6    VF 31:57
1971-10-21 1   Falsterbo 7 7    VF 32:64
1973-10-27 1   Skanör 8 8    VF 34:82
1977-08-27 1   Skanörs revlar 9 9    FiSk-77
1980-09-08 1   Nabben 10 10    FiSk-80
1982-04-12 1   Ängsnäset 11 11    FiSk-82
1989-08-05 2   Skanörs revlar 12 13    FiSk-89
1990-10-01 1   1k Nabben 13 14    FiSk-90
1991-08-10 1   Skanörs revlar 14 15    FiSk-91
1991-09-19 1   1k sträckande Falsterbokanalen 15 16    FiSk-91
1995-10-07 1995-10-22 1   Nabben 16 17     FiSk-95
1997-09-18 1   Nabben 17 18    FiSk-97
1997-10-03 1997-10-05 1   Nabben 18 19    FiSk-97
1998-08-20 1   ad sträckande Nabben 19 20    FiSk-98
1998-08-23 1   sträckande Nabben 20 21    FF-98
1998-09-28 1   sträckande Nabben 21 22    FF-98
1999-01-02 1   2k sträckande Måkläppen 22 23    FiSk-99
2000-07-26 1   ad sträckande S. Flommen 23 24    FiSk-00
2001-10-02 1   1k sträckande Nabben 24 25    FiSk-01
2004-09-04 1   sträckande Nabben 25 26    NK-04
2004-09-22 1   sträckande Skanörs hamn 26 27    FiSk-04
2004-09-23 1   sträckande Skanörs hamn 27 28    FiSk-04
2004-10-12 1   sträckande Nabben 28 29    FiSk-04
2007-09-18 1   1k sträckande Skanörs hamn 29 30    Svalan, Rrk Sk
2007-10-18 1   sträckande Nabben 30 31    FiSk-07
2008-08-07 1   sträckande Nabben 31 32    FiSk-08
2008-10-03 1   sträckande Nabben 32 33    FiSk-08
2008-11-08 1   sträckande Nabben 33 34    FiSk-08
2009-05-30 1   sträckande Nabben 34 35    FiSk-09
2009-09-26 2009-09-27 1   1k Nabben 35 36    FiSk-09
2010-09-30 1   1k sträckande Nabben 36 36    FiSk-10
2010-11-02 1   1k sträckande Nabben 37 37    FiSk-10
2011-08-16 1   1k rastande Nabben 38 38    FiSk-11
2011-10-11 1   sträckande Nabben 39 39    FiSk-11
2011-10-12 4   sträckande Nabben 43 43    FiSk-11
2012-01-14 1   sträckande Nabben 44 44    Svalan, Rrk Sk
2012-11-02 1   1k sträckande Nabben 45 45    Svalan, Rrk Sk
2013-10-29 1   sträckande Nabben 46 46    Svalan, Rrk Sk
2014-09-08 2014-09-09 1   1k Nabben 47 47    Artportalen, Rrk Sk
2014-10-04 1   sträckande Nabben 48 48    Artportalen, Rrk Sk
2014-10-08 1   1k sträckande Nabben 49 49    Artportalen, Rrk Sk
2014-10-14 1   1k sträckande Nabben 50 50    Artportalen, Rrk Sk

Referenser:  
AnserANSER, Skånes Ornitologiska Förenings (SkOF) medlemstidskrift (1974-->).
FFFalsterbo Fågelstations Dagböcker (1962-->).
FiSkFåglar i Skåne, SkOFs årsbok (1975-->).
FoFlTidskriften Fauna och Flora.
FågelåretSveriges Ornitologiska Förenings årsbok (1992-->).
FöSfGärdenfors, U., Cherrug, S., Lindén, A., Petersson, B. & Ståhl, K. 1990. Förteckning över Skånes fåglar. Anser, Suppl. 25. Lund.
G. RoosRoos, G. 1984. Flyttning, övervintring och livslängd hos fåglar ringmärkta vid Falsterbo (1947–1980). Anser, Suppl. 13. Lund.
GRStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av G. Roos (1973-2000).
MSkOFMeddelanden från Skånes Ornitologiska Förening (1962–73).
NKStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av N. Kjellén (1986-->).
RCRingmärkningscentralen, Stockholm.
RkSOFs Raritetskommitté.
Rrk SkRegionala Rapportkommitten för Skåne.
SvalanRapportsystemet för fåglar via Internet.
VBMUlfstrand, S., Roos, G., Alerstam, T. & Österdahl, L. 1974. Visible bird migration at Falsterbo, Sweden. Vår Fågelvärld, Suppl. 8. Stockholm.
VeXMicrobirding, Vellinge (www.microbirding.se/vellinge).
VFVår Fågelvärld, Sveriges Ornitologiska Förenings medlemstidskrift (1941-->).

Sammanställt av Björn Malmhagen. Senast ändrad: 2021-06-14, 10:32.Copyright © Falsterbo Fågelstation.