Fyndlistor för ovanliga fågelarter anträffade på Falsterbonäset
Listan omfattar fynd väster om Falsterbokanalen t.o.m. 2018.
 
Urvalet är gjort enligt AERCs (Association of European Rarities Committees) riktlinjer för spontan förekomst (AERC-kategori A-C).
Alla fynd som kräver granskning är dokumenterade och godkända av SOF:s Raritetskommitté eller Skånes Regionala Rapportkommitté.
 

Kolumnbeteckningar: FDATUM: Första datum för fyndet. SDATUM: Sista datum för fyndet. FYND: Antal tillfällen då arten anträffats. IND: Antalet indivder som har påträffats (ett fynd kan bestå av flera individer). EXTRA: Håll muspekaren över INFO-bilden för mer info om fyndet. REF: Källa. Lista nederst på sidan.

BREDNÄBBAD SIMSNÄPPA  Phalaropus fulicarius Antal fynd: 22.  Antal individer: 23.

FDATUM SDATUM ANTAL   ÅLDER KÖN AKTIVITET LOKAL FYND IND   EXTRA   REF
1870-10-10 1   skjuten Falsterbo 1 1    Rrk Sk
1965-08-14 1   död Falsterbo golfbana 2 2    Rrk Sk, FF-65
1972-08-26 1   Falsterbo 3 3    VF 35:70
1976-10-10 1   Falsterbo 4 4    VF 37:76
1976-10-19 1   Falsterbo 5 5    VF 45:69
1981-11-06 1   ad Nabben 6 6    VF 41:397
1994-03-27 1   Nabben 7 7     Fågelåret-94
1996-10-13 1   rastande Nabben 8 8    Fågelåret-96
2002-09-28 1   1k Nabben 9 9    FiSk-03
2004-09-23 1   sträckande Skanörs hamn 10 10    FiSk-04
2005-10-24 1   sträckande Nabben 11 11    FiSk-05
2006-10-07 1   sträckande Nabben 12 12    FiSk-06
2007-11-08 1   sträckande Nabben 13 13    FiSk-07
2007-11-15 1   sträckande Nabben 14 14    FiSk-07
2007-11-28 1   rastande Skanörs hamn 15 15    FiSk-07
2008-09-01 1   sträckande Nabben 16 16    FiSk-08
2008-10-08 1   sträckande Nabben 17 17    FiSk-08
2008-10-18 1   sträckande Nabben 18 18    FiSk-08
2011-09-16 2   sträckande Nabben 19 20    FiSk-11
2011-09-17 1   sträckande Nabben 20 21    FiSk-11
2013-01-05 1   rastande Måkläppen 21 22    Svalan, Rrk Sk
2014-02-02 1   2k rastande Skanörs hamn 22 23    Artportalen, Rrk Sk

Referenser:  
AnserANSER, Skånes Ornitologiska Förenings (SkOF) medlemstidskrift (1974-->).
FFFalsterbo Fågelstations Dagböcker (1962-->).
FiSkFåglar i Skåne, SkOFs årsbok (1975-->).
FoFlTidskriften Fauna och Flora.
FågelåretSveriges Ornitologiska Förenings årsbok (1992-->).
FöSfGärdenfors, U., Cherrug, S., Lindén, A., Petersson, B. & Ståhl, K. 1990. Förteckning över Skånes fåglar. Anser, Suppl. 25. Lund.
G. RoosRoos, G. 1984. Flyttning, övervintring och livslängd hos fåglar ringmärkta vid Falsterbo (1947–1980). Anser, Suppl. 13. Lund.
GRStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av G. Roos (1973-2000).
MSkOFMeddelanden från Skånes Ornitologiska Förening (1962–73).
NKStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av N. Kjellén (1986-->).
RCRingmärkningscentralen, Stockholm.
RkSOFs Raritetskommitté.
Rrk SkRegionala Rapportkommitten för Skåne.
SvalanRapportsystemet för fåglar via Internet.
VBMUlfstrand, S., Roos, G., Alerstam, T. & Österdahl, L. 1974. Visible bird migration at Falsterbo, Sweden. Vår Fågelvärld, Suppl. 8. Stockholm.
VeXMicrobirding, Vellinge (www.microbirding.se/vellinge).
VFVår Fågelvärld, Sveriges Ornitologiska Förenings medlemstidskrift (1941-->).

Sammanställt av Björn Malmhagen. Senast ändrad: 2019-05-31, 22:38.Copyright © Falsterbo Fågelstation.