Fyndlistor för ovanliga fågelarter anträffade på Falsterbonäset
Listan omfattar fynd väster om Falsterbokanalen t.o.m. 2018.
 
Urvalet är gjort enligt AERCs (Association of European Rarities Committees) riktlinjer för spontan förekomst (AERC-kategori A-C).
Alla fynd som kräver granskning är dokumenterade och godkända av SOF:s Raritetskommitté eller Skånes Regionala Rapportkommitté.
 

Kolumnbeteckningar: FDATUM: Första datum för fyndet. SDATUM: Sista datum för fyndet. FYND: Antal tillfällen då arten anträffats. IND: Antalet indivder som har påträffats (ett fynd kan bestå av flera individer). EXTRA: Håll muspekaren över INFO-bilden för mer info om fyndet. REF: Källa. Lista nederst på sidan.

DAMMSNÄPPA  Tringa stagnatilis Antal fynd: 16.  Antal individer: 16.

FDATUM SDATUM ANTAL   ÅLDER KÖN AKTIVITET LOKAL FYND IND   EXTRA   REF
1974-04-06 1974-04-08 1   rastande Bakdjupet 1 1    VF 35:69
1975-08-23 1   rastande Skanör 2 2    VF 35:331
1978-08-04 1978-08-08 1   1k rastande Knösen & Skanörs hamn 3 3    VF 39:39
1980-05-03 1   rastande Knösen 4 4    VF 46:326
1983-08-05 1   rastande Nabben 5 5    VF 43:542
1988-07-08 1   ad rastande Skanör 6 6    VF 48:453
1992-07-01 1   sträckande Nabben 7 7    Fågelåret-92
1993-04-28 1   rastande Knösen 8 8    Fågelåret-93
1997-06-13 1   2k rastande Slusan 9 9    Fågelåret-97
1998-07-04 1998-07-07 1   rastande Nabben 10 10    Fågelåret-98
2001-07-24 1   1k rastande Nabben 11 11    FiSk-01
2005-04-30 1   rastande Landgrens holme 12 12    Fisk-05
2006-04-26 2006-04-29 1   rastande Skanörs hamnväg 13 13    FiSk-06
2009-06-14 1   rastande Ängsnäset 14 14    FiSk-09
2012-06-24 1   rastande Nabben 15 15    Svalan, Rrk Sk
2013-08-10 2013-08-21 1   1k Skanörs velar & Knösen 16 16    Svalan, Rrk Sk

Referenser:  
AnserANSER, Skånes Ornitologiska Förenings (SkOF) medlemstidskrift (1974-->).
FFFalsterbo Fågelstations Dagböcker (1962-->).
FiSkFåglar i Skåne, SkOFs årsbok (1975-->).
FoFlTidskriften Fauna och Flora.
FågelåretSveriges Ornitologiska Förenings årsbok (1992-->).
FöSfGärdenfors, U., Cherrug, S., Lindén, A., Petersson, B. & Ståhl, K. 1990. Förteckning över Skånes fåglar. Anser, Suppl. 25. Lund.
G. RoosRoos, G. 1984. Flyttning, övervintring och livslängd hos fåglar ringmärkta vid Falsterbo (1947–1980). Anser, Suppl. 13. Lund.
GRStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av G. Roos (1973-2000).
MSkOFMeddelanden från Skånes Ornitologiska Förening (1962–73).
NKStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av N. Kjellén (1986-->).
RCRingmärkningscentralen, Stockholm.
RkSOFs Raritetskommitté.
Rrk SkRegionala Rapportkommitten för Skåne.
SvalanRapportsystemet för fåglar via Internet.
VBMUlfstrand, S., Roos, G., Alerstam, T. & Österdahl, L. 1974. Visible bird migration at Falsterbo, Sweden. Vår Fågelvärld, Suppl. 8. Stockholm.
VeXMicrobirding, Vellinge (www.microbirding.se/vellinge).
VFVår Fågelvärld, Sveriges Ornitologiska Förenings medlemstidskrift (1941-->).

Sammanställt av Björn Malmhagen. Senast ändrad: 2019-05-31, 22:38.Copyright © Falsterbo Fågelstation.