Fyndlistor för ovanliga fågelarter anträffade på Falsterbonäset
Listan omfattar fynd väster om Falsterbokanalen t.o.m. 2018.
 
Urvalet är gjort enligt AERCs (Association of European Rarities Committees) riktlinjer för spontan förekomst (AERC-kategori A-C).
Alla fynd som kräver granskning är dokumenterade och godkända av SOF:s Raritetskommitté eller Skånes Regionala Rapportkommitté.
 

Kolumnbeteckningar: FDATUM: Första datum för fyndet. SDATUM: Sista datum för fyndet. FYND: Antal tillfällen då arten anträffats. IND: Antalet indivder som har påträffats (ett fynd kan bestå av flera individer). EXTRA: Håll muspekaren över INFO-bilden för mer info om fyndet. REF: Källa. Lista nederst på sidan.

ROSTAND  Tadorna ferruginea Antal fynd: 21.  Antal individer: 27.

FDATUM SDATUM ANTAL   ÅLDER KÖN AKTIVITET LOKAL FYND IND   EXTRA   REF
1939-08-07 1939-08-09 1   Skanör 1 1    Rrk Sk
1944-07-23 2   par Skanör 2 3    Rrk Sk
1955-06-13 1   Nabben 3 4    VF 18:158
1957-08-05 4   sträckande Nabben 4 8    VF 20:237
1959-07-28 1   sträckande Nabben 5 9    VF 21:199
1971-10-03 1   Nabben 6 10    FF-71
1977-05-19 1   hona Nabben 7 11    FF-77, FiSk-77
1977-10-11 1   Falsterbo 8 12    FiSk-77
1981-08-29 1   Falsterbo 9 13    FiSk-81
1982-08-21 1   Falsterbo 10 14    FiSk-82
1984-08-16 1   hona Ängsnäset 11 15    FiSk-84
1990-02-17 1   Måkläppen 12 16    FiSk-90
1993-04-21 1   hane Knösen 13 17    FiSk-93
1994-07-15 1994-08-08 2   ad Måkläppen 14 19     FiSk-94
1995-08-01 1995-08-02 1   hona Nabben 15 20    FiSk-95
1999-10-16 1   sträckande Nabben 16 21    FiSk-99
2000-04-11 2   Knösen 17 23    FiSk-00
2011-08-04 2011-08-05 1   honfärgad rastande Måkläppen 18 24    FiSk-11
2012-08-18 1   2k+ rastande Nabben 19 25    Svalan, Rrk Sk
2013-06-22 1   sträckande Nabben 20 26    Svalan, Rrk Sk
2014-06-10 1   2k+ rastande Skanörs revlar 21 27    Artportalen

Referenser:  
AnserANSER, Skånes Ornitologiska Förenings (SkOF) medlemstidskrift (1974-->).
FFFalsterbo Fågelstations Dagböcker (1962-->).
FiSkFåglar i Skåne, SkOFs årsbok (1975-->).
FoFlTidskriften Fauna och Flora.
FågelåretSveriges Ornitologiska Förenings årsbok (1992-->).
FöSfGärdenfors, U., Cherrug, S., Lindén, A., Petersson, B. & Ståhl, K. 1990. Förteckning över Skånes fåglar. Anser, Suppl. 25. Lund.
G. RoosRoos, G. 1984. Flyttning, övervintring och livslängd hos fåglar ringmärkta vid Falsterbo (1947–1980). Anser, Suppl. 13. Lund.
GRStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av G. Roos (1973-2000).
MSkOFMeddelanden från Skånes Ornitologiska Förening (1962–73).
NKStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av N. Kjellén (1986-->).
RCRingmärkningscentralen, Stockholm.
RkSOFs Raritetskommitté.
Rrk SkRegionala Rapportkommitten för Skåne.
SvalanRapportsystemet för fåglar via Internet.
VBMUlfstrand, S., Roos, G., Alerstam, T. & Österdahl, L. 1974. Visible bird migration at Falsterbo, Sweden. Vår Fågelvärld, Suppl. 8. Stockholm.
VeXMicrobirding, Vellinge (www.microbirding.se/vellinge).
VFVår Fågelvärld, Sveriges Ornitologiska Förenings medlemstidskrift (1941-->).

Sammanställt av Björn Malmhagen. Senast ändrad: 2021-06-14, 10:32.Copyright © Falsterbo Fågelstation.