Fyndlistor för ovanliga fågelarter anträffade på Falsterbonäset
Listan omfattar fynd väster om Falsterbokanalen t.o.m. 2018.
 
Urvalet är gjort enligt AERCs (Association of European Rarities Committees) riktlinjer för spontan förekomst (AERC-kategori A-C).
Alla fynd som kräver granskning är dokumenterade och godkända av SOF:s Raritetskommitté eller Skånes Regionala Rapportkommitté.
 

Kolumnbeteckningar: FDATUM: Första datum för fyndet. SDATUM: Sista datum för fyndet. FYND: Antal tillfällen då arten anträffats. IND: Antalet indivder som har påträffats (ett fynd kan bestå av flera individer). EXTRA: Håll muspekaren över INFO-bilden för mer info om fyndet. REF: Källa. Lista nederst på sidan.

DUBBELBECKASIN  Gallinago media Antal fynd: 30.  Antal individer: 33.

FDATUM SDATUM ANTAL   ÅLDER KÖN AKTIVITET LOKAL FYND IND   EXTRA   REF
1936-09-05 1   rastande Flommen 1 1    Svalan (G. Rudebeck)
1957-05-13 1   Flommen 2 2    VF 20:238
1964-08-03 1   Ängsnäset 3 3    FF-64
1974-05-24 1   Falsterbo 4 4    VF 34:72
1976-09-19 1   Falsterbo 5 5    FiSk-76
1977-08-27 1   Falsterbo 6 6    FiSk-77
1980-08-25 4   sträckande Falsterbo fyr 7 10    FF-80
1981-08-09 1   Ängsnäset 8 11    FF-81
1982-08-13 1982-08-15 1   Ängsnäset 9 12    FiSk-82
1982-08-13 1   S. Flommen 10 13    FiSk-82
1983-08-30 1   S. Flommen 11 14    FiSk-83
1983-09-30 1   rastande Knösen 12 15    Svalan
1984-09-16 1   Skanörs hamn 13 16    FF-84
1985-09-14 1   Skanörs ljung 14 17    FiSk-85
1986-08-27 1   S. Flommen 15 18    FiSk-86
1989-10-02 1   Nabben 16 19    FiSk-89
1991-08-13 1   Ängsnäset 17 20    FF-91
1992-08-12 1   S. Flommen 18 21    Anser 31:224
1993-09-23 1   Skanörs vångar 19 22    FiSk-93
1995-08-17 1995-08-20 1   spelande S. Flommen 20 23    FiSk-95, FF-95
1995-09-18 1   S. Flommen 21 24    FF-95
1996-09-09 1   S. Flommen 22 25    FiSk-96
1996-10-28 1   Skanörs vångar 23 26    FiSk-96
1998-09-23 1   S. Flommen 24 27    FF-98
2002-08-15 1   Ängsnäset 25 28    FiSk-02
2003-05-08 1   Nabben 26 29    FiSk-03
2003-08-30 1   S. Flommen 27 30    FF-03
2003-09-16 1   Nabben 28 31    FiSk-03
2004-09-08 2004-09-09 1   Skanörs ljung 29 32    FiSk-04
2008-10-18 1   rastande Knösen, Iberia dungen 30 33    FiSk-08

Referenser:  
AnserANSER, Skånes Ornitologiska Förenings (SkOF) medlemstidskrift (1974-->).
FFFalsterbo Fågelstations Dagböcker (1962-->).
FiSkFåglar i Skåne, SkOFs årsbok (1975-->).
FoFlTidskriften Fauna och Flora.
FågelåretSveriges Ornitologiska Förenings årsbok (1992-->).
FöSfGärdenfors, U., Cherrug, S., Lindén, A., Petersson, B. & Ståhl, K. 1990. Förteckning över Skånes fåglar. Anser, Suppl. 25. Lund.
G. RoosRoos, G. 1984. Flyttning, övervintring och livslängd hos fåglar ringmärkta vid Falsterbo (1947–1980). Anser, Suppl. 13. Lund.
GRStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av G. Roos (1973-2000).
MSkOFMeddelanden från Skånes Ornitologiska Förening (1962–73).
NKStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av N. Kjellén (1986-->).
RCRingmärkningscentralen, Stockholm.
RkSOFs Raritetskommitté.
Rrk SkRegionala Rapportkommitten för Skåne.
SvalanRapportsystemet för fåglar via Internet.
VBMUlfstrand, S., Roos, G., Alerstam, T. & Österdahl, L. 1974. Visible bird migration at Falsterbo, Sweden. Vår Fågelvärld, Suppl. 8. Stockholm.
VeXMicrobirding, Vellinge (www.microbirding.se/vellinge).
VFVår Fågelvärld, Sveriges Ornitologiska Förenings medlemstidskrift (1941-->).

Sammanställt av Björn Malmhagen. Senast ändrad: 2019-05-31, 22:38.Copyright © Falsterbo Fågelstation.