Fyndlistor för ovanliga fågelarter anträffade på Falsterbonäset
Listan omfattar fynd väster om Falsterbokanalen t.o.m. 2018.
 
Urvalet är gjort enligt AERCs (Association of European Rarities Committees) riktlinjer för spontan förekomst (AERC-kategori A-C).
Alla fynd som kräver granskning är dokumenterade och godkända av SOF:s Raritetskommitté eller Skånes Regionala Rapportkommitté.
 

Kolumnbeteckningar: FDATUM: Första datum för fyndet. SDATUM: Sista datum för fyndet. FYND: Antal tillfällen då arten anträffats. IND: Antalet indivder som har påträffats (ett fynd kan bestå av flera individer). EXTRA: Håll muspekaren över INFO-bilden för mer info om fyndet. REF: Källa. Lista nederst på sidan.

RÖDHALSAD GÅS  Branta ruficollis Antal fynd: 19.  Antal individer: 25.

FDATUM SDATUM ANTAL   ÅLDER KÖN AKTIVITET LOKAL FYND IND   EXTRA   REF
1947-11-08 1   Skanör 1 1    VF 8:9
1990-10-07 6   sträckande Nabben 2 7     FiSk-92
1995-10-27 1995-10-30 1   ad rastande Knösen 3 8    FiSk-95
2001-09-25 1   sträckande Nabben 4 9    FiSk-01
2002-10-05 1   sträckande Lotsvillan 5 10    FiSk-03
2002-10-29 1   1k sträckande Nabben 6 11    FiSk-02
2004-10-28 2004-10-29 1   1k rastande Måkläppen 7 12    FiSk-04
2004-12-04 2004-12-22 1   ad rastande Knösen, Skanörs hamn 8 13    FiSk-04
2006-10-29 1   rastande Knösen 9 14    FiSk-06
2008-10-17 1   rastande Knösen 10 15    FiSk-08
2009-09-12 1   rastande Skanörs kyrka 11 16    FiSk-09
2010-05-11 2   sträckande Knösen 12 18    FiSk-10
2010-05-17 1   sträckande Nabben 13 19    FiSk-10
2011-10-02 1   1k sträckande Knösen 14 20    FiSk-11
2011-10-08 1   2k+ sträckande Skanörs skola 15 21    FiSk-11
2012-09-29 1   2k+ sträckande Nabben 16 22    Svalan, Rrk Sk
2012-10-16 2012-10-18 1   2k+ rastande Knävången 17 23    Svalan, Rrk Sk
2013-05-18 1   sträckande Nabben & Flommen 18 24    Svalan, Rrk Sk
2014-10-31 2014-11-03 1   2k+ rastande Knävången 19 25    Artportalen, Rrk Sk

Referenser:  
AnserANSER, Skånes Ornitologiska Förenings (SkOF) medlemstidskrift (1974-->).
FFFalsterbo Fågelstations Dagböcker (1962-->).
FiSkFåglar i Skåne, SkOFs årsbok (1975-->).
FoFlTidskriften Fauna och Flora.
FågelåretSveriges Ornitologiska Förenings årsbok (1992-->).
FöSfGärdenfors, U., Cherrug, S., Lindén, A., Petersson, B. & Ståhl, K. 1990. Förteckning över Skånes fåglar. Anser, Suppl. 25. Lund.
G. RoosRoos, G. 1984. Flyttning, övervintring och livslängd hos fåglar ringmärkta vid Falsterbo (1947–1980). Anser, Suppl. 13. Lund.
GRStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av G. Roos (1973-2000).
MSkOFMeddelanden från Skånes Ornitologiska Förening (1962–73).
NKStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av N. Kjellén (1986-->).
RCRingmärkningscentralen, Stockholm.
RkSOFs Raritetskommitté.
Rrk SkRegionala Rapportkommitten för Skåne.
SvalanRapportsystemet för fåglar via Internet.
VBMUlfstrand, S., Roos, G., Alerstam, T. & Österdahl, L. 1974. Visible bird migration at Falsterbo, Sweden. Vår Fågelvärld, Suppl. 8. Stockholm.
VeXMicrobirding, Vellinge (www.microbirding.se/vellinge).
VFVår Fågelvärld, Sveriges Ornitologiska Förenings medlemstidskrift (1941-->).

Sammanställt av Björn Malmhagen. Senast ändrad: 2019-05-31, 22:38.Copyright © Falsterbo Fågelstation.