Fyndlistor för ovanliga fågelarter anträffade på Falsterbonäset
Listan omfattar fynd väster om Falsterbokanalen t.o.m. 2018.
 
Urvalet är gjort enligt AERCs (Association of European Rarities Committees) riktlinjer för spontan förekomst (AERC-kategori A-C).
Alla fynd som kräver granskning är dokumenterade och godkända av SOF:s Raritetskommitté eller Skånes Regionala Rapportkommitté.
 

Kolumnbeteckningar: FDATUM: Första datum för fyndet. SDATUM: Sista datum för fyndet. FYND: Antal tillfällen då arten anträffats. IND: Antalet indivder som har påträffats (ett fynd kan bestå av flera individer). EXTRA: Håll muspekaren över INFO-bilden för mer info om fyndet. REF: Källa. Lista nederst på sidan.

FJÄLLPIPARE  Charadrius morinellus Antal fynd: 44.  Antal individer: 61.

FDATUM SDATUM ANTAL   ÅLDER KÖN AKTIVITET LOKAL FYND IND   EXTRA   REF
1941-08-26 1   Skanör 1 1    VF 1:14
1941-09-07 1   sträckande Nabben 2 2    VF 1:15
1941-09-12 1   Skanör 3 3    VF 1:14
1949-08-02 1   sträckande Nabben 4 4    VF 15:191
1954-09-01 1   sträckande Nabben 5 5    VF 17:310
1954-09-11 2   Skanörs ljung 6 7    Rrk Sk
1957-08-21 1   Nabben 7 8    VF 20:238
1959-09-14 1   Skanörs revlar 8 9    VF 21:200
1959-09-16 1   sträckande Nabben 9 10    VF 21:200
1962-08-17 1   Skanörs ljung 10 11    VF 23:75
1962-09-04 1   sträckförsök Nabben 11 12    VF 24:267
1962-09-28 1   sträckande Skanörs ljung 12 13    VF 26:182
1966-09-02 1966-09-03 1   Falsterbo fyr 13 14    FF-66
1966-09-11 1   Falsterbo 14 15    FF-66
1974-05-25 1974-05-26 1   Ängsnäset 15 16    VF 35:70
1974-08-31 1   1k rastande Ängsnäset 16 17    Svalan
1975-08-30 1   sträckande Nabben 17 18    FiSk-75
1976-08-29 4   sträckande Nabben 18 22    FiSk-76
1976-09-22 2   sträckande Skanörs ljung 19 24    FiSk-76
1979-08-19 1979-08-20 1   1k Ängsnäset 20 25    FiSk-79
1980-08-29 1   ad sträckande Flommen 21 26    FiSk-80
1980-09-21 1   1k sträckande Nabben 22 27    FiSk-80
1981-09-12 1   Ängsnäset 23 28    FiSk-81
1987-08-26 1   sträckande Nabben 24 29    FiSk-87
1991-10-10 1   sträckande Nabben 25 30    FiSk-91
1992-08-23 1   sträckande Nabben 26 31    FiSk-92
1996-08-25 1   1k Skanörs hamn 27 32    FiSk-96
1997-08-30 3   Nabben 28 35     FiSk-97
2000-09-15 1   ad sträckande Falsterbo fyr 29 36    FiSk-00
2002-09-09 1   1k sträckande Nabben 30 37    FiSk-03
2003-08-29 4   sträckande Nabben 31 41    FiSk-03
2004-08-24 1   1k sträckande Nabben 32 42    NK-04, FiSk-04
2004-08-24 1   ad sträckande Nabben 33 43    NK-04, FiSk-04
2004-08-26 1   1k sträckande Nabben 34 44    NK-04, FiSk-04
2004-09-11 1   1k sträckande Nabben 35 45    NK-04, FiSk-04
2005-08-29 4   ad sträckande Skanörs revlar 36 49    FiSk-05
2006-08-22 1   ad sträckande Nabben 37 50    FiSk-06
2007-08-27 1   1k sträckande Nabben 38 51    FiSk-07
2007-09-14 1   1k sträckande Nabben 39 52    FiSk-07
2008-09-23 3   sträckförsök Nabben 40 55     NK-08, FiSk-08
2008-10-06 1   sträckande Nabben 41 56    NK-08
2010-08-26 1   ad sträckande Nabben 42 57    Nk-10, Svalan
2012-05-20 1   ad hona rastande Ängsnäset 43 58    Svalan, Rrk Sk
2013-09-25 3   1k sträckande Nabben & Falsterbo fyr 44 61    Svalan, Rrk Sk

Referenser:  
AnserANSER, Skånes Ornitologiska Förenings (SkOF) medlemstidskrift (1974-->).
FFFalsterbo Fågelstations Dagböcker (1962-->).
FiSkFåglar i Skåne, SkOFs årsbok (1975-->).
FoFlTidskriften Fauna och Flora.
FågelåretSveriges Ornitologiska Förenings årsbok (1992-->).
FöSfGärdenfors, U., Cherrug, S., Lindén, A., Petersson, B. & Ståhl, K. 1990. Förteckning över Skånes fåglar. Anser, Suppl. 25. Lund.
G. RoosRoos, G. 1984. Flyttning, övervintring och livslängd hos fåglar ringmärkta vid Falsterbo (1947–1980). Anser, Suppl. 13. Lund.
GRStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av G. Roos (1973-2000).
MSkOFMeddelanden från Skånes Ornitologiska Förening (1962–73).
NKStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av N. Kjellén (1986-->).
RCRingmärkningscentralen, Stockholm.
RkSOFs Raritetskommitté.
Rrk SkRegionala Rapportkommitten för Skåne.
SvalanRapportsystemet för fåglar via Internet.
VBMUlfstrand, S., Roos, G., Alerstam, T. & Österdahl, L. 1974. Visible bird migration at Falsterbo, Sweden. Vår Fågelvärld, Suppl. 8. Stockholm.
VeXMicrobirding, Vellinge (www.microbirding.se/vellinge).
VFVår Fågelvärld, Sveriges Ornitologiska Förenings medlemstidskrift (1941-->).

Sammanställt av Björn Malmhagen. Senast ändrad: 2019-05-31, 22:38.Copyright © Falsterbo Fågelstation.