Fyndlistor för ovanliga fågelarter anträffade på Falsterbonäset
Listan omfattar fynd väster om Falsterbokanalen t.o.m. 2018.
 
Urvalet är gjort enligt AERCs (Association of European Rarities Committees) riktlinjer för spontan förekomst (AERC-kategori A-C).
Alla fynd som kräver granskning är dokumenterade och godkända av SOF:s Raritetskommitté eller Skånes Regionala Rapportkommitté.
 

Kolumnbeteckningar: FDATUM: Första datum för fyndet. SDATUM: Sista datum för fyndet. FYND: Antal tillfällen då arten anträffats. IND: Antalet indivder som har påträffats (ett fynd kan bestå av flera individer). EXTRA: Håll muspekaren över INFO-bilden för mer info om fyndet. REF: Källa. Lista nederst på sidan.

JAKTFALK  Falco rusticolus Antal fynd: 27.  Antal individer: 27.

FDATUM SDATUM ANTAL   ÅLDER KÖN AKTIVITET LOKAL FYND IND   EXTRA   REF
1950-09-21 1   sträckande Nabben 1 1    VBM
1950-10-05 1   sträckande Nabben 2 2    VBM
1953-10-31 1   sträckförsök Nabben 3 3    VF 16:202
1962-09-14 1   Falsterbo 4 4    FF-62
1965-10-08 1   Kolabacken 5 5    FF-62
1982-10-28 1982-11-06 1   subad Falsterbo 6 6    FiSk-82
1983-11-11 1   sträckande Falsterbo 7 7    FiSk-83
1986-02-02 1   2k Falsterbo 8 8    FiSk-86
1986-10-11 1   1k Nabben 9 9    FiSk-86
1986-10-14 1   1k Nabben 10 10    FiSk-86
1986-11-03 1   1k Skanörs ljung & Falsterbo fyr 11 11    FiSk-86
1989-10-27 1   1k sträckande Nabben 12 12    FiSk-89
1989-11-24 1   1k Nabben 13 13    FiSk-89
1990-10-21 1   1k Skanörs ljung 15 15    FiSk-90
1991-11-12 1   sträckande Nabben 14 14    FF-91
1993-01-30 1   2k Skanörs revlar 16 16    FiSk-93
1995-03-11 1   3k+ Skanörs reningsverk 17 17    FiSk-95
1995-12-29 1   1k Falsterbokanalen 18 18    FiSk-95
1996-03-24 1   2k Falsterbokanalen 19 19    FiSk-96
1996-04-14 1   Knösen 20 20    FiSk-96
2003-10-24 1   1k Nabben 21 21    FiSk-03
2006-11-02 1   1k Ängsnäset 22 22    FF-06, FiSk-06
2008-10-17 1   1k sträckande Nabben 23 23    NK-08, FiSk-08
2008-12-16 1   1k rastande Bakdjupet och Knösen 24 24    FiSk-08, Svalan
2009-10-27 2009-10-31 1   1k Nabben och Knösen 25 25    FiSk-09, Svalan
2012-02-11 2012-03-13 1   2k rastande Falsterbohalvön 26 26    Svalan, Rrk Sk
2013-03-31 2013-04-01 1   2k rastande Falsterbohalvön 27 27    Svalan, Rrk Sk

Referenser:  
AnserANSER, Skånes Ornitologiska Förenings (SkOF) medlemstidskrift (1974-->).
FFFalsterbo Fågelstations Dagböcker (1962-->).
FiSkFåglar i Skåne, SkOFs årsbok (1975-->).
FoFlTidskriften Fauna och Flora.
FågelåretSveriges Ornitologiska Förenings årsbok (1992-->).
FöSfGärdenfors, U., Cherrug, S., Lindén, A., Petersson, B. & Ståhl, K. 1990. Förteckning över Skånes fåglar. Anser, Suppl. 25. Lund.
G. RoosRoos, G. 1984. Flyttning, övervintring och livslängd hos fåglar ringmärkta vid Falsterbo (1947–1980). Anser, Suppl. 13. Lund.
GRStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av G. Roos (1973-2000).
MSkOFMeddelanden från Skånes Ornitologiska Förening (1962–73).
NKStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av N. Kjellén (1986-->).
RCRingmärkningscentralen, Stockholm.
RkSOFs Raritetskommitté.
Rrk SkRegionala Rapportkommitten för Skåne.
SvalanRapportsystemet för fåglar via Internet.
VBMUlfstrand, S., Roos, G., Alerstam, T. & Österdahl, L. 1974. Visible bird migration at Falsterbo, Sweden. Vår Fågelvärld, Suppl. 8. Stockholm.
VeXMicrobirding, Vellinge (www.microbirding.se/vellinge).
VFVår Fågelvärld, Sveriges Ornitologiska Förenings medlemstidskrift (1941-->).

Sammanställt av Björn Malmhagen. Senast ändrad: 2019-05-31, 22:38.Copyright © Falsterbo Fågelstation.