Fyndlistor för ovanliga fågelarter anträffade på Falsterbonäset
Listan omfattar fynd väster om Falsterbokanalen t.o.m. 2018.
 
Urvalet är gjort enligt AERCs (Association of European Rarities Committees) riktlinjer för spontan förekomst (AERC-kategori A-C).
Alla fynd som kräver granskning är dokumenterade och godkända av SOF:s Raritetskommitté eller Skånes Regionala Rapportkommitté.
 

Kolumnbeteckningar: FDATUM: Första datum för fyndet. SDATUM: Sista datum för fyndet. FYND: Antal tillfällen då arten anträffats. IND: Antalet indivder som har påträffats (ett fynd kan bestå av flera individer). EXTRA: Håll muspekaren över INFO-bilden för mer info om fyndet. REF: Källa. Lista nederst på sidan.

STÄPPÖRN  Aquila nipalensis Antal fynd: 26.  Antal individer: 26.

FDATUM SDATUM ANTAL   ÅLDER KÖN AKTIVITET LOKAL FYND IND   EXTRA   REF
1964-08-22 1   1k Falsterbo 1 1    VF 46:453
1979-08-05 1   1k Skanörs ljung 2 2    VF 40:60
1980-08-11 1   subad Skanörs ljung 3 3    VF 40:493
1980-09-02 1   subad Skanörs ljung 4 4    VF 40:493
1981-08-19 1981-08-30 1   subad Skanörs ljung 5 5    VF 41:396
1983-08-13 1983-11-11 2   subad Falsterbo 7 7     VF 43:541
1988-08-29 1   subad Falsterbo 8 8    VF 48:452
1988-09-07 1988-09-09 1   2k? Falsterbo 9 9    VF 48:452
1989-09-13 1   1k Skanörs ljung 10 10    FiSk-89
1989-09-27 1   1k Falsterbo 11 11     FiSk-89
1992-08-07 1992-09-07 1   subad Falsterbo 12 12    Fågelåret-92
1992-09-07 1   2k Falsterbo 13 13    Fågelåret-92
1993-09-29 1   1k Falsterbo 14 14    Fågelåret-93
1996-08-04 1   2k Falsterbo 15 15    Fågelåret-96
1997-09-19 1   2k Falsterbo 16 16    Fågelåret-97
1997-10-15 1997-10-16 1   4k Falsterbo 17 17    Fågelåret-97
1999-08-24 1   2k Falsterbo 18 18    Fågelåret-99
2003-10-06 2003-10-26 1   2k Falsterbonäset 19 19    Fågelåret-03
2003-10-26 1   2k sträckande Nabben 20 20     Fågelåret-03
2004-07-30 2004-07-31 1   3k sträckförsök Falsterbonäset 21 21    Fågelåret-04
2004-09-04 2004-09-08 1   3k sträckande Falsterbonäset 21 21     Fågelåret-04
2005-06-29 2005-10-03 1   2k sträckförsök Falsterbonäset 22 22     Fågelåret-05
2007-10-22 1   2k sträckförsök Falsterbohalvön 23 23    Fågelåret-07
2008-09-21 1   2k sträckande Falsterbohalvön 24 24    Fågelåret-08
2009-10-13 1   2k sträckande Falsterbohalvön 25 25    Fågelåret-09
2013-09-10 2013-09-21 1   2k sträckförsök Falsterbohalvön 26 26    Svalan, Rk

Referenser:  
AnserANSER, Skånes Ornitologiska Förenings (SkOF) medlemstidskrift (1974-->).
FFFalsterbo Fågelstations Dagböcker (1962-->).
FiSkFåglar i Skåne, SkOFs årsbok (1975-->).
FoFlTidskriften Fauna och Flora.
FågelåretSveriges Ornitologiska Förenings årsbok (1992-->).
FöSfGärdenfors, U., Cherrug, S., Lindén, A., Petersson, B. & Ståhl, K. 1990. Förteckning över Skånes fåglar. Anser, Suppl. 25. Lund.
G. RoosRoos, G. 1984. Flyttning, övervintring och livslängd hos fåglar ringmärkta vid Falsterbo (1947–1980). Anser, Suppl. 13. Lund.
GRStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av G. Roos (1973-2000).
MSkOFMeddelanden från Skånes Ornitologiska Förening (1962–73).
NKStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av N. Kjellén (1986-->).
RCRingmärkningscentralen, Stockholm.
RkSOFs Raritetskommitté.
Rrk SkRegionala Rapportkommitten för Skåne.
SvalanRapportsystemet för fåglar via Internet.
VBMUlfstrand, S., Roos, G., Alerstam, T. & Österdahl, L. 1974. Visible bird migration at Falsterbo, Sweden. Vår Fågelvärld, Suppl. 8. Stockholm.
VeXMicrobirding, Vellinge (www.microbirding.se/vellinge).
VFVår Fågelvärld, Sveriges Ornitologiska Förenings medlemstidskrift (1941-->).

Sammanställt av Björn Malmhagen. Senast ändrad: 2021-06-14, 10:32.Copyright © Falsterbo Fågelstation.