Fyndlistor för ovanliga fågelarter anträffade på Falsterbonäset
Listan omfattar fynd väster om Falsterbokanalen t.o.m. 2018.
 
Urvalet är gjort enligt AERCs (Association of European Rarities Committees) riktlinjer för spontan förekomst (AERC-kategori A-C).
Alla fynd som kräver granskning är dokumenterade och godkända av SOF:s Raritetskommitté eller Skånes Regionala Rapportkommitté.
 

Kolumnbeteckningar: FDATUM: Första datum för fyndet. SDATUM: Sista datum för fyndet. FYND: Antal tillfällen då arten anträffats. IND: Antalet indivder som har påträffats (ett fynd kan bestå av flera individer). EXTRA: Håll muspekaren över INFO-bilden för mer info om fyndet. REF: Källa. Lista nederst på sidan.

STÖRRE SKRIKÖRN  Clanga clanga Antal fynd: 89.  Antal individer: 89.

FDATUM SDATUM ANTAL   ÅLDER KÖN AKTIVITET LOKAL FYND IND   EXTRA   REF
1870-10-15 1   subad hane Skanör 1 1    VF34:35
1918-10-07 1   subad hona Falsterbohalvön 2 2    VF34:36
1949-09-29 1   Falsterbohalvön 3 3    Rk
1949-10-04 1   Falsterbohalvön 4 4    Rk
1950-10-13 1   Falsterbohalvön 5 5    Rk
1951-07-15 1   Falsterbohalvön 6 6    Rk
1952-10-20 1   Falsterbohalvön 7 7    Rk
1953-10-13 1   Falsterbohalvön 8 8    VF16:201
1954-11-07 1   Falsterbohalvön 9 9    VF16:201
1958-09-13 1   Falsterbohalvön 10 10    VF21:28
1959-09-25 1   Skanörs ljung 11 11    VF21:193
1959-10-15 1   Falsterbohalvön 12 12    VF21:193
1960-10-01 1960-10-05 1   1k Falsterbohalvön 13 13    VF22:32, VF26:181
1962-08-30 1962-09-14 1   1k Falsterbohalvön 14 14    VF24:265
1963-09-10 1963-11-01 4   Falsterbohalvön 18 18    VF24:316
1964-07-27 1   Falsterbohalvön 19 19    VF26:258
1964-09-02 1   Falsterbohalvön 20 20    VF26:258
1965-10-18 1965-11-11 2   Falsterbohalvön 22 22    VF29:91
1966-10-12 1966-10-15 1   Falsterbohalvön 23 23    Rk
1968-10-05 1   Falsterbohalvön 24 24    VF29:310
1969-11-15 1   1k Falsterbohalvön 25 25    VF29:310
1970-01-15 1   Falsterbohalvön 26 26    Rk
1970-09-19 1970-09-26 1   ad Falsterbohalvön 27 27    Rk
1971-09-09 1   1k Falsterbohalvön 28 28    Rk
1971-10-15 1   subad Falsterbohalvön 29 29    Rk
1972-09-24 1972-10-15 1   subad Falsterbohalvön 30 30    Rk
1973-10-16 1   1k Falsterbohalvön 31 31    Rk
1975-10-19 2   Falsterbohalvön 33 33    Rk, FiSk-75
1975-11-08 1975-11-10 1   1k Falsterbohalvön 34 34    VF37:79, FiSk-75, Fi
1977-10-13 1977-11-01 2   subad Falsterbohalvön 36 36    VF38:41, Rk, FiSk-77
1978-09-29 1   subad Falsterbohalvön 37 37    VF39:38
1981-09-17 1   1k Skanörs ljung 38 38    VF41:396
1981-09-27 1981-10-13 1   Falsterbohalvön 39 39    VF41:396, FiSk-81
1981-12-20 1982-01-24 1   ad Falsterbohalvön 40 40    VF41:396
1982-11-05 1   ad Falsterbohalvön 41 41    VF42:398, FiSk-82
1983-09-30 1   1k Falsterbohalvön 42 42    VF43:540
1985-09-23 1985-10-29 1   subad Falsterbohalvön 43 43    VF46:315, FiSk-85
1988-09-01 1988-09-14 1   4k Falsterbohalvön 45 45    VF48:451, FiSk-88
1988-09-08 1   subad Falsterbokanalen 44 44    VF48:451, FiSk-88
1988-10-11 1988-10-24 1   subad Falsterbohalvön 46 46    VF48:451, FiSk-88
1991-08-26 1991-08-27 1   2k Falsterbohalvön 47 47    VF51:21, FiSk-91
1993-10-11 1993-10-12 1   2k Falsterbohalvön 48 48    Fågelåret-93, FiSk-9
1994-10-05 1994-10-17 1   2k Falsterbohalvön 49 49    Fågelåret-94
1994-10-18 1   ad sträckande Nabben 50 50    Fågelåret-94
1995-10-01 1995-10-11 1   ad Falsterbohalvön 51 51    Fågelåret-95
1995-10-01 1995-10-11 1   2k Falsterbohalvön 53 53    Fågelåret-95
1995-10-11 1   ad Falsterbohalvön 52 52    Fågelåret-95
1998-08-10 1   äldre Skanörs ljung 54 54    Fågelåret-98
1998-09-01 1   äldre sträckande Falsterbo fyr 55 55    Fågelåret-98
1998-10-06 1   2k sträckande Nabben 56 56    Fågelåret-98
1998-10-13 1   äldre sträckförsök Nabben 57 57    Fågelåret-98
1998-11-02 1   äldre sträckförsök Nabben 58 58    Fågelåret-98
1999-07-27 1999-08-24 1   2k sträckande Falsterbohalvön 59 59    Fågelåret-99
1999-08-31 1999-09-01 1   subad sträckande Falsterbohalvön 60 60    Fågelåret-99
1999-09-29 1   subad sträckförsök Falsterbo fyr 61 61    Fågelåret-99
2000-09-14 1   subad sträckande Falsterbohalvön 62 62    Fågelåret-00
2000-10-14 2000-10-17 1   2k Falsterbohalvön 63 63    Fågelåret-00
2003-09-02 1   1k sträckförsök Falsterbohalvön 64 64    Fågelåret-03, FiSk-0
2003-09-17 2003-09-30 1   2k sträckande Falsterbohalvön 65 65    Fågelåret-03, FiSk-0
2003-10-13 1   2k sträckande Falsterbohalvön 66 66    Fågelåret-03, FiSk-0
2004-11-07 2004-11-08 1   2k sträckande Falsterbohalvön 67 67    Fågelåret-04
2005-09-11 2005-09-13 1   2k sträckförsök Falsterbohalvön 68 68    Fågelåret-05
2005-10-03 2005-10-15 1   1k sträckförsök Falsterbohalvön 69 69    Fågelåret-05
2006-11-10 1   ad sträckande Falsterbohalvön 70 70    FiSk-06
2006-11-17 2006-12-10 1   1k rastande Falsterbohalvön 71 71    Svalan, VeX, FF-06,
2006-11-19 1   2k sträckförsök Falsterbohalvön 72 72    Svalan, VeX, FF-06,
2007-10-05 2007-10-13 1   2k sträckande Falsterbohalvön 73 73    FiSk-07
2007-10-13 2007-10-20 1   2k sträckande Falsterbohalvön 75 75    FiSk-07
2007-10-13 2007-10-19 1   2k sträckande Falsterbohalvön 74 74    FiSk-07
2007-10-19 1   1k+ sträckande Falsterbohalvön 76 76    FiSk-07
2008-09-09 2008-09-17 1   3k sträckande Falsterbohalvön 77 77    FiSk-08
2008-11-03 2008-11-10 1   3k sträckförsök Falsterbohalvön 78 78    FiSk-08, Svalan
2008-11-06 2008-11-10 1   2k sträckförsök Falsterbohalvön 79 79    FiSk-08, Svalan
2009-01-01 1   4k sträckförsök Falsterbohalvön 80 80    FiSk-09
2010-08-23 1   3k sträckförsök Falsterbohalvön 81 81    FiSk-10
2010-09-28 1   3k sträckförsök Falsterbohalvön 82 82     FiSk-10
2010-10-11 1   2k+ sträckande Falsterbohalvön 83 83    FiSk-10
2011-06-02 1   2k sträckande Falsterbohalvön 84 84    FiSk-11
2011-09-02 1   2k sträckförsök Falsterbohalvön 85 85    FiSk-11
2011-09-16 2011-09-24 1   4k sträckförsök Falsterbohalvön 86 86     FiSk-11
2011-10-01 2011-10-14 1   4k+ sträckande Falsterbohalvön 87 87    FiSk-11
2011-10-14 1   2k sträckande Falsterbohalvön 88 88    FiSk-11
2014-09-23 1   2k sträckande Falsterbohalvön 89 89    Artportalen, Rrk Sk

Referenser:  
AnserANSER, Skånes Ornitologiska Förenings (SkOF) medlemstidskrift (1974-->).
FFFalsterbo Fågelstations Dagböcker (1962-->).
FiSkFåglar i Skåne, SkOFs årsbok (1975-->).
FoFlTidskriften Fauna och Flora.
FågelåretSveriges Ornitologiska Förenings årsbok (1992-->).
FöSfGärdenfors, U., Cherrug, S., Lindén, A., Petersson, B. & Ståhl, K. 1990. Förteckning över Skånes fåglar. Anser, Suppl. 25. Lund.
G. RoosRoos, G. 1984. Flyttning, övervintring och livslängd hos fåglar ringmärkta vid Falsterbo (1947–1980). Anser, Suppl. 13. Lund.
GRStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av G. Roos (1973-2000).
MSkOFMeddelanden från Skånes Ornitologiska Förening (1962–73).
NKStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av N. Kjellén (1986-->).
RCRingmärkningscentralen, Stockholm.
RkSOFs Raritetskommitté.
Rrk SkRegionala Rapportkommitten för Skåne.
SvalanRapportsystemet för fåglar via Internet.
VBMUlfstrand, S., Roos, G., Alerstam, T. & Österdahl, L. 1974. Visible bird migration at Falsterbo, Sweden. Vår Fågelvärld, Suppl. 8. Stockholm.
VeXMicrobirding, Vellinge (www.microbirding.se/vellinge).
VFVår Fågelvärld, Sveriges Ornitologiska Förenings medlemstidskrift (1941-->).

Sammanställt av Björn Malmhagen. Senast ändrad: 2019-05-31, 22:38.Copyright © Falsterbo Fågelstation.