Fyndlistor för ovanliga fågelarter anträffade på Falsterbonäset
Listan omfattar fynd väster om Falsterbokanalen t.o.m. 2018.
 
Urvalet är gjort enligt AERCs (Association of European Rarities Committees) riktlinjer för spontan förekomst (AERC-kategori A-C).
Alla fynd som kräver granskning är dokumenterade och godkända av SOF:s Raritetskommitté eller Skånes Regionala Rapportkommitté.
 

Kolumnbeteckningar: FDATUM: Första datum för fyndet. SDATUM: Sista datum för fyndet. FYND: Antal tillfällen då arten anträffats. IND: Antalet indivder som har påträffats (ett fynd kan bestå av flera individer). EXTRA: Håll muspekaren över INFO-bilden för mer info om fyndet. REF: Källa. Lista nederst på sidan.

MINDRE SKRIKÖRN  Clanga pomarina Antal fynd: 125.  Antal individer: 125.

FDATUM SDATUM ANTAL   ÅLDER KÖN AKTIVITET LOKAL FYND IND   EXTRA   REF
1966-09-19 1   Falsterbohalvön 1 1    Rk
1968-08-21 1968-09-08 1   ad Falsterbohalvön 2 2    Rk
1968-08-27 1968-10-06 1   1k Falsterbohalvön 3 3    Rk
1969-10-13 1   1k Falsterbohalvön 4 4    Rk
1972-09-25 1   ad Falsterbohalvön 5 5    Rk
1973-08-24 1   subad Falsterbohalvön 6 6    Rk
1974-08-20 1   ad Falsterbohalvön 7 7    Rk
1974-09-20 1   subad Falsterbohalvön 8 8    Rk
1975-09-05 1   1k Skanörs ljung 9 9    VF 35:331, FiSk-75
1976-08-17 1976-09-21 1   ad? Falsterbohalvön 10 10    VF 37:75, FiSk-76
1976-09-20 1976-09-20 1   Skanörs ljung 11 11    VF 37:75, FiSk-76
1977-08-30 1977-09-17 1   subad Falsterbohalvön 12 12    VF 38:41
1978-08-19 1978-09-20 1   subad Falsterbohalvön 13 13    VF 38:41, VF 41:402
1979-09-04 1979-09-22 1   subad Falsterbohalvön 14 14    VF 40:499, VF 48:452
1979-09-23 1979-09-23 1   ad Falsterbo 15 15    VF 46:326, FiSk-79
1980-08-27 1980-09-19 1   subad Falsterbohalvön 16 16    VF 40:493
1981-09-11 1981-09-12 1   1k Falsterbohalvön 17 17    VF 41:396
1982-09-05 1982-09-10 1   subad Falsterbohalvön 18 18    VF 42:398
1983-08-18 1   Skanörs ljung 19 19    VF 45:69, FiSk-84
1984-09-23 1984-09-28 1   subad Falsterbohalvön 20 20    VF 45:65
1985-09-12 3   ad Falsterbohalvön 23 23     VF 46:315
1985-09-12 1985-12-26 1   subad Falsterbohalvön 24 24    VF 46:315, FiSk-85
1986-09-16 1986-09-17 1   subad Falsterbohalvön 25 25    VF 46:446
1988-06-12 1988-06-18 1   ad Skanörs ljung 26 26    VF 48:452
1988-08-08 1988-10-01 13   Falsterbohalvön 39 39     VF 48:452, FiSk-88
1989-08-19 1989-09-11 14   Falsterbohalvön 53 53     VF 49:469
1990-08-25 1   subad Falsterbokanalen 54 54    VF 50:19
1990-08-26 1   2k Skanörs ljung 55 55    VF 50:19
1991-08-13 1991-08-29 5   subad Falsterbohalvön 60 60    VF 51:20
1992-09-05 1992-09-29 6   Falsterbohalvön 66 66    Fågelåret-92, FiSk-9
1993-08-08 1   ad? sträckande Falsterbohalvön 67 67    Fågelåret-93
1993-08-22 1993-08-24 1   subad/ad Falsterbohalvön 68 68    Fågelåret-93
1993-08-24 1   subad/ad Falsterbohalvön 69 69    Fågelåret-93
1993-09-04 1993-09-05 1   sträckande Falsterbohalvön 70 70    Fågelåret-93
1993-09-19 1   sträckande Falsterbokanalen 71 71    Fågelåret-94
1994-09-14 1   subad sträckande Falsterbohalvön 72 72    Fågelåret-94
1994-09-14 1994-09-25 2   subad sträckförsök Falsterbohalvön 74 74    Fågelåret-94
1995-09-15 1   subad Falsterbohalvön 75 75    Fågelåret-95
1995-09-20 1995-10-21 1   subad sträckande Falsterbohalvön 77 77    Fågelåret-95
1995-09-20 1995-10-01 1   subad Falsterbohalvön 76 76    Fågelåret-95
1996-08-04 1   äldre Skanörs ljung 78 78    Fågelåret-96
1997-08-31 1   subad sträckförsök Falsterbokanalen 79 79    Fågelåret-97
1997-09-25 1   äldre sträckande Falsterbohalvön 80 80    Fågelåret-97
1997-10-14 1997-10-15 1   subad sträckande Falsterbohalvön 81 81    Fågelåret-97
1998-08-09 1998-08-10 1   ad sträckande Falsterbohalvön 82 82    Fågelåret-98
1998-08-26 1998-09-30 5   subad Falsterbohalvön 87 87    Fågelåret-98
1999-08-23 1998-08-31 1   subad Falsterbohalvön 88 88    Fågelåret-99
2000-08-17 1   ad sträckförsök Falsterbo fyr 89 89    Fågelåret-00
2000-09-11 1   subad sträckförsök Falsterbohalvön 90 90    Fågelåret-00
2002-08-22 1   subad/ad sträckförsök Falsterbohalvön 91 91    Fågelåret-02
2002-09-06 2002-09-07 1   subad Falsterbohalvön 92 92    Fågelåret-02
2003-08-10 1   äldre sträckförsök Falsterbohalvön 93 93    Fågelåret-03
2003-08-24 2003-08-25 1   1k sträckande Falsterbohalvön 94 94    Fågelåret-03
2003-08-25 2003-08-26 1   2k sträckförsök Falsterbohalvön 95 95    Fågelåret-03, FiSk-0
2003-09-06 2004-09-09 1   subad sträckförsök Falsterbohalvön 98 98    Fågelåret-04
2004-09-02 2004-09-03 1   subad sträckande Falsterbohalvön 97 97    Fågelåret-04
2006-08-24 2006-08-25 1   2k sträckförsök Falsterbohalvön 99 99     FiSk-06, NK-06
2006-09-10 1   subad sträckande Falsterbohalvön 102 102     FiSk-06, NK-06
2006-09-10 1   subad sträckförsök Falsterbohalvön 101 101     FiSk-06, NK-06
2006-09-10 1   subad sträckförsök Falsterbohalvön 100 100     FiSk-06, NK-06
2006-09-29 1   4k+ sträckförsök Falsterbohalvön 103 103     FiSk-06, NK-06
2006-10-01 2006-10-13 1   2k sträckförsök Falsterbohalvön 103 103     FiSk-06, NK-06
2006-10-01 1   subad sträckförsök Falsterbohalvön 103 103     FiSk-06, NK-06
2006-10-11 1   subad sträckande Falsterbohalvön 104 104     FiSk-06, NK-06
2006-11-03 1   subad sträckande Falsterbohalvön 105 105     FiSk-06, NK-06
2007-08-04 2007-08-07 1   4k+ sträckförsök Falsterbohalvön 106 106    FiSk-07
2007-08-14 2007-08-18 1   3k sträckförsök Falsterbohalvön 107 107    FiSk-07
2007-08-29 1   2k+ sträckande Falsterbohalvön 108 108    FiSk-07
2008-08-30 1   2k+ sträckförsök Falsterbohalvön 109 109    FiSk-08
2009-05-12 1   4k+ sträckförsök Falsterbohalvön 110 110    FiSk-09
2009-08-01 1   3k+ sträckande Falsterbohalvön 111 111    FiSk-09
2010-08-23 2010-08-27 1   4k+ sträckförsök Falsterbohalvön 112 112    FiSk-10
2011-08-16 1   2k+ sträckförsök Falsterbohalvön 114 114    FiSk-11
2011-08-31 2011-09-30 3   2k+ sträckförsök Falsterbohalvön 117 117    FiSk-11
2012-09-01 2012-09-13 4   2k+ sträckande Falsterbohalvön 121 121     Svalan, Rrk Sk
2013-07-20 1   2k sträckförsök Skanörs ljung 122 122    Svalan, Rrk Sk
2013-09-12 2013-09-20 1   2k sträckande Falsterbohalvön 123 123    Svalan, Rrk Sk
2014-08-25 2014-08-26 1   3k+ sträckande Falsterbohalvön 124 124    Artportalen, Rrk Sk
2014-09-10 2014-09-11 1   2k+ sträckande Falsterbohalvön 125 125    Artportalen, Rrk Sk

Referenser:  
AnserANSER, Skånes Ornitologiska Förenings (SkOF) medlemstidskrift (1974-->).
FFFalsterbo Fågelstations Dagböcker (1962-->).
FiSkFåglar i Skåne, SkOFs årsbok (1975-->).
FoFlTidskriften Fauna och Flora.
FågelåretSveriges Ornitologiska Förenings årsbok (1992-->).
FöSfGärdenfors, U., Cherrug, S., Lindén, A., Petersson, B. & Ståhl, K. 1990. Förteckning över Skånes fåglar. Anser, Suppl. 25. Lund.
G. RoosRoos, G. 1984. Flyttning, övervintring och livslängd hos fåglar ringmärkta vid Falsterbo (1947–1980). Anser, Suppl. 13. Lund.
GRStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av G. Roos (1973-2000).
MSkOFMeddelanden från Skånes Ornitologiska Förening (1962–73).
NKStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av N. Kjellén (1986-->).
RCRingmärkningscentralen, Stockholm.
RkSOFs Raritetskommitté.
Rrk SkRegionala Rapportkommitten för Skåne.
SvalanRapportsystemet för fåglar via Internet.
VBMUlfstrand, S., Roos, G., Alerstam, T. & Österdahl, L. 1974. Visible bird migration at Falsterbo, Sweden. Vår Fågelvärld, Suppl. 8. Stockholm.
VeXMicrobirding, Vellinge (www.microbirding.se/vellinge).
VFVår Fågelvärld, Sveriges Ornitologiska Förenings medlemstidskrift (1941-->).

Sammanställt av Björn Malmhagen. Senast ändrad: 2019-05-31, 22:38.Copyright © Falsterbo Fågelstation.