Fyndlistor för ovanliga fågelarter anträffade på Falsterbonäset
Listan omfattar fynd väster om Falsterbokanalen t.o.m. 2018.
 
Urvalet är gjort enligt AERCs (Association of European Rarities Committees) riktlinjer för spontan förekomst (AERC-kategori A-C).
Alla fynd som kräver granskning är dokumenterade och godkända av SOF:s Raritetskommitté eller Skånes Regionala Rapportkommitté.
 

Kolumnbeteckningar: FDATUM: Första datum för fyndet. SDATUM: Sista datum för fyndet. FYND: Antal tillfällen då arten anträffats. IND: Antalet indivder som har påträffats (ett fynd kan bestå av flera individer). EXTRA: Håll muspekaren över INFO-bilden för mer info om fyndet. REF: Källa. Lista nederst på sidan.

ORMÖRN  Circaetus gallicus Antal fynd: 27.  Antal individer: 28.

FDATUM SDATUM ANTAL   ÅLDER KÖN AKTIVITET LOKAL FYND IND   EXTRA   REF
1946-09-08 1   Falsterbo 1 1    VF 6:82
1958-09-27 1   Falsterbo 2 2    VF 19:34
1961-10-15 1   Falsterbo 3 3    VF 24:14
1962-09-01 1962-09-18 1   Falsterbo 4 4     VF 23:69-70
1963-09-05 1963-09-12 1   Falsterbo 5 5    VF 24:317
1964-08-31 1   Falsterbo 6 6    VF 26:261
1974-09-30 1974-10-01 1   Falsterbo 7 7    VF 35:70
1981-09-17 1   Skanörs ljung 8 8    VF 41:396
1988-09-07 1988-09-08 2   Falsterbo 9 10    VF 48:451
1989-08-22 1989-08-25 1   ad Falsterbo 10 11    VF 49:469
1990-08-19 1990-08-21 1   ad Falsterbo 11 12    VF 50:19, nr 8
1991-08-28 1991-08-29 1   Falsterbo 12 13    FiSk-91
1994-08-23 1   Falsterbokanalen 13 14    Fågelåret 94
1995-10-03 1   Skanörs ljung 14 15    Fågelåret 95
1996-09-03 1   sträckande Falsterbo 15 16    Fågelåret 96
1996-09-04 1   sträckande Falsterbo 16 17    Fågelåret 96
1997-05-31 1   Falsterbo vång 17 18    Fågelåret 97
1997-09-24 1   Nabben 18 19    Fågelåret 97
1999-08-24 1   sträckande Falsterbo 19 20    Fågelåret 99
1999-08-29 1   sträckande Falsterbo 20 21    Fågelåret 99
2005-09-02 2005-09-13 1   2k+ sträckförsök Falsterbo 21 22     Fågelåret-05
2006-09-10 1   2k+ sträckförsök Falsterbohalvön 22 23    Fågelåret-06
2007-09-05 1   2k sträckande Falsterbohalvön 23 24    Fågelåret-07
2008-09-15 1   2k+ sträckande Falsterbohalvön 24 25    Fågelåret-08
2009-09-12 1   2k+ sträckförsök Falsterbo 25 26    Fågelåret-09
2011-09-01 1   2k+ sträckande Falsterbohalvön 26 27    Fågelåret-11
2011-09-16 2011-10-01 1   2k+ sträckförsök Falsterbohalvön 27 28    Fågelåret-11

Referenser:  
AnserANSER, Skånes Ornitologiska Förenings (SkOF) medlemstidskrift (1974-->).
FFFalsterbo Fågelstations Dagböcker (1962-->).
FiSkFåglar i Skåne, SkOFs årsbok (1975-->).
FoFlTidskriften Fauna och Flora.
FågelåretSveriges Ornitologiska Förenings årsbok (1992-->).
FöSfGärdenfors, U., Cherrug, S., Lindén, A., Petersson, B. & Ståhl, K. 1990. Förteckning över Skånes fåglar. Anser, Suppl. 25. Lund.
G. RoosRoos, G. 1984. Flyttning, övervintring och livslängd hos fåglar ringmärkta vid Falsterbo (1947–1980). Anser, Suppl. 13. Lund.
GRStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av G. Roos (1973-2000).
MSkOFMeddelanden från Skånes Ornitologiska Förening (1962–73).
NKStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av N. Kjellén (1986-->).
RCRingmärkningscentralen, Stockholm.
RkSOFs Raritetskommitté.
Rrk SkRegionala Rapportkommitten för Skåne.
SvalanRapportsystemet för fåglar via Internet.
VBMUlfstrand, S., Roos, G., Alerstam, T. & Österdahl, L. 1974. Visible bird migration at Falsterbo, Sweden. Vår Fågelvärld, Suppl. 8. Stockholm.
VeXMicrobirding, Vellinge (www.microbirding.se/vellinge).
VFVår Fågelvärld, Sveriges Ornitologiska Förenings medlemstidskrift (1941-->).

Sammanställt av Björn Malmhagen. Senast ändrad: 2019-05-31, 22:38.Copyright © Falsterbo Fågelstation.