Fyndlistor för ovanliga fågelarter anträffade på Falsterbonäset
Listan omfattar fynd väster om Falsterbokanalen t.o.m. 2018.
 
Urvalet är gjort enligt AERCs (Association of European Rarities Committees) riktlinjer för spontan förekomst (AERC-kategori A-C).
Alla fynd som kräver granskning är dokumenterade och godkända av SOF:s Raritetskommitté eller Skånes Regionala Rapportkommitté.
 

Kolumnbeteckningar: FDATUM: Första datum för fyndet. SDATUM: Sista datum för fyndet. FYND: Antal tillfällen då arten anträffats. IND: Antalet indivder som har påträffats (ett fynd kan bestå av flera individer). EXTRA: Håll muspekaren över INFO-bilden för mer info om fyndet. REF: Källa. Lista nederst på sidan.

SVART STORK  Ciconia nigra Antal fynd: 81.  Antal individer: 94.

FDATUM SDATUM ANTAL   ÅLDER KÖN AKTIVITET LOKAL FYND IND   EXTRA   REF
1957-08-09 1   Falsterbo 1 1    VF 20:237
1966-08-24 1   Skanörs ljung 2 2    Svalan
1968-09-02 1   Skanörs ljung 3 3    FF-68
1970-08-02 1970-08-08 1   Skanörs ljung 4 4    FF-70
1971-09-07 2   Falsterbo 5 6    FF-71
1975-07-25 1   Skanörs ljung 6 7    FF-75
1975-08-19 1975-09-05 1   1k rastande Falsterbo 7 8    FiSk-75
1976-05-15 1   Skanör 8 9    FiSk-76
1976-07-25 1   sträckande Nabben 10 12    FiSk-76
1976-08-18 1976-08-05 2   Falsterbo 9 11     FiSk-76
1977-05-08 1   Falsterbo 11 13    FiSk-78
1977-07-29 1   Skanörs ljung 12 14    FiSk-77
1978-08-11 1   Falsterbo 13 15    FiSk-78
1983-08-08 1   Falsterbo 14 16    FiSk-83
1983-08-27 2   Skanörs ljung 15 18    FiSk-83
1983-09-01 1   Knösen 16 19    FiSk-83
1983-09-11 1   sträckande Falsterbo 17 20    FiSk-83
1984-08-10 1   sträckande Skanörs ljung 18 21    FiSk-84
1984-08-30 1   1k Skanörs ljung 19 22    FiSk-84
1985-08-26 1   ad sträckande Falsterbo 20 23    FiSk-85
1985-08-30 1   ad sträckförsök Skanörs ljung 21 24    FiSk-85
1987-06-21 1   Falsterbo 22 25    FiSk-87
1987-07-21 1987-07-23 1   2k rastande Falsterbo 23 26    FiSk-87
1987-08-12 1   2k sträckande Skanörs ljung 24 27    FiSk-87
1988-06-08 1988-06-11 4   rastande Skanörs ljung och Ängsnäset 25 31     FiSk-88
1988-08-01 1   sträckande Skanörs ljung 26 32    FiSk-88
1988-08-30 1   sträckande Falsterbokanalen 27 33    FiSk-88
1988-08-31 1988-09-03 1   1k rastande Falsterbo 28 34    FiSk-88
1989-04-16 1   Falsterbo 29 35    FiSk-89
1989-08-19 3   sträckförsök Falsterbokanalen och Skanörs l 31 39    FiSk-89
1989-08-19 1   sträckande Falsterbokanalen och Skanörs l 30 36    FiSk-89
1989-08-29 1   sträckande Falsterbokanalen 32 40    FiSk-89
1992-07-02 1   Falsterbo 33 41    FiSk-92
1992-08-01 1   Skanörs ljung 34 42    FiSk-92
1992-08-30 1   sträckande Nabben 35 43    FiSk-92
1993-08-02 1   Skanörs ljung 36 44    FiSk-93
1993-09-07 1   sträckande Falsterbokanalen 37 45    FiSk-93
1994-08-17 1994-08-31 1   rastande Falsterbo 38 46    FiSk-94
1994-09-20 1   sträckande Nabben 39 47    FiSk-94
1995-08-02 2   ad sträckande Skanörs ljung 40 49    FiSk-95
1995-09-07 1   ad sträckande Falsterbokanalen 41 50    FiSk-95
1995-09-20 1   1k sträckande Falsterbokanalen och Nabben 42 51    FiSk-95
1996-08-13 2   Skanör 43 53    FiSk-96
1996-09-15 1   rastande Ängsnäset 44 54    FiSk-96
1997-07-26 1997-07-31 1   sträckförsök Skanör och Falsterbo 45 55    FiSk-97
1997-08-01 1   sträckande Nabben 46 56    FiSk-97
1997-08-07 3   sträckande Nabben 47 59    FiSk-97
1997-08-17 1997-08-19 1   1k rastande Ängsnäset 48 60    FiSk-97
1999-07-27 1   ad sträckande Falsterbopark 49 61    FiSk-99
1999-08-01 1   ad sträckande Nabben 50 62    FiSk-99
1999-08-14 1999-08-15 1   1k rastande Skanör och Skanörs ljung 51 63    FiSk-99
1999-09-12 1   1k sträckande Nabben 52 64    FiSk-99
2000-04-25 1   sträckande Skanörs ljung 53 65    FiSk-00, Svalan
2000-08-04 1   sträckande Nabben 54 66    FiSk-00
2000-08-12 2000-08-13 1   sträckande Nabben 55 67    FiSk-00
2001-08-21 2   ad sträckande Falsterbo 56 69    FiSk-01
2002-06-02 1   sträckande Falsterbo 57 70    FiSk-02
2002-08-17 1   sträckande Nabben 58 71    FiSk-02
2002-08-28 1   sträckande Nabben 59 72    FiSk-02
2002-08-28 1   sträckförsök Nabben 60 73    FiSk-02
2002-09-10 1   1k Nabben 61 74    FiSk-02
2003-07-20 1   Skanörs ljung 62 75    FiSk-03
2003-08-17 1   ad sträckande Falsterbohalvön 63 76    FiSk-03
2007-08-05 1   ad sträckförsök Falsterbohalvön 64 77    FiSk-07
2007-08-17 1   ad sträckförsök Nabben 65 78    FiSk-07
2007-08-19 2007-08-22 1   1k sträckande Falsterbohalvön 66 79    FiSk-07, Svalan
2008-08-29 1   ad sträckande Falsterbohalvön 67 80    FiSk-08, Svalan
2008-08-31 1   ad sträckande Falsterbohalvön 68 81    FiSk-08, Svalan
2011-06-12 2011-06-16 1   3k+ sträckförsök Skanörs ljung 69 82    FiSk-11
2011-07-27 1   3k+ sträckförsök Skanörs ljung 70 83    FiSk-11
2011-09-01 1   3k+ sträckande Falsterbohalvön 72 85    FiSk-11
2011-09-01 1   2k+ sträckande Falsterbohalvön 71 84    FiSk-11
2012-06-05 2012-06-06 1   3k+ Skanörs ljung 73 86    Svalan, Rrk Sk
2012-07-25 1   2k+ sträckförsök Falsterbohalvön 74 87    Svalan, Rrk Sk
2012-07-25 1   2k sträckförsök Falsterbohalvön 75 88    Svalan, Rrk Sk
2012-08-09 2012-08-10 1   2k+ sträckande Falsterbohalvön 76 89    Svalan, Rrk Sk
2012-08-11 2012-08-12 1   2k+ sträckförsök Falsterbohalvön 77 90    Svalan, Rrk Sk
2013-05-27 1   2k+ sträckande Skanörs kyrka 78 91    Svalan, Rrk Sk
2013-08-21 1   2k+ sträckande Falsterbohalvön 79 92    Svalan, Rrk Sk
2014-08-24 1   2k sträckande Falsterbohalvön 80 93    Artportalen, Rrk Sk
2014-09-01 2014-09-02 1   1k sträckande Falsterbohalvön 81 94    Artportalen, Rrk Sk

Referenser:  
AnserANSER, Skånes Ornitologiska Förenings (SkOF) medlemstidskrift (1974-->).
FFFalsterbo Fågelstations Dagböcker (1962-->).
FiSkFåglar i Skåne, SkOFs årsbok (1975-->).
FoFlTidskriften Fauna och Flora.
FågelåretSveriges Ornitologiska Förenings årsbok (1992-->).
FöSfGärdenfors, U., Cherrug, S., Lindén, A., Petersson, B. & Ståhl, K. 1990. Förteckning över Skånes fåglar. Anser, Suppl. 25. Lund.
G. RoosRoos, G. 1984. Flyttning, övervintring och livslängd hos fåglar ringmärkta vid Falsterbo (1947–1980). Anser, Suppl. 13. Lund.
GRStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av G. Roos (1973-2000).
MSkOFMeddelanden från Skånes Ornitologiska Förening (1962–73).
NKStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av N. Kjellén (1986-->).
RCRingmärkningscentralen, Stockholm.
RkSOFs Raritetskommitté.
Rrk SkRegionala Rapportkommitten för Skåne.
SvalanRapportsystemet för fåglar via Internet.
VBMUlfstrand, S., Roos, G., Alerstam, T. & Österdahl, L. 1974. Visible bird migration at Falsterbo, Sweden. Vår Fågelvärld, Suppl. 8. Stockholm.
VeXMicrobirding, Vellinge (www.microbirding.se/vellinge).
VFVår Fågelvärld, Sveriges Ornitologiska Förenings medlemstidskrift (1941-->).

Sammanställt av Björn Malmhagen. Senast ändrad: 2019-05-31, 22:38.Copyright © Falsterbo Fågelstation.