Fyndlistor för ovanliga fågelarter anträffade på Falsterbonäset
Listan omfattar fynd väster om Falsterbokanalen t.o.m. 2018.
 
Urvalet är gjort enligt AERCs (Association of European Rarities Committees) riktlinjer för spontan förekomst (AERC-kategori A-C).
Alla fynd som kräver granskning är dokumenterade och godkända av SOF:s Raritetskommitté eller Skånes Regionala Rapportkommitté.
 

Kolumnbeteckningar: FDATUM: Första datum för fyndet. SDATUM: Sista datum för fyndet. FYND: Antal tillfällen då arten anträffats. IND: Antalet indivder som har påträffats (ett fynd kan bestå av flera individer). EXTRA: Håll muspekaren över INFO-bilden för mer info om fyndet. REF: Källa. Lista nederst på sidan.

HAVSSULA  Morus bassanus Antal fynd: 58.  Antal individer: 59.

FDATUM SDATUM ANTAL   ÅLDER KÖN AKTIVITET LOKAL FYND IND   EXTRA   REF
1961-10-29 1   1k Nabben 1 1    VF 24:141
1963-10-13 1   Nabben 2 2    VF 24:328
1967-10-10 1   Nabben 3 3    FF-67
1967-10-14 2   Falsterbo 4 5    VF 28:268
1967-10-17 1   1k Nabben 5 6    FF-67
1974-07-20 1   subad Nabben 6 7    VF 34:72, FF-74
1982-03-28 1   död Flommen 7 8    FiSk-82
1984-08-12 1   ad sträckande S. Flommen 8 9    FF-84
1984-09-02 1   3k sträckande Nabben 9 10    FiSk-84, FF-84
1984-09-21 1   2k sträckande Nabben 10 11    FiSk-84, FF-84
1984-10-25 1   död Falsterbo 11 12     FiSk-84
1984-11-01 1   död Flommen 12 13    FiSk-84
1990-09-09 1   ad Nabben 13 14    FiSk-90
1990-10-07 1   3k Skanörs hamn 14 15    FiSk-90
1995-09-29 1   ad Nabben 15 16    FiSk-95
1996-09-05 1   död Skanörs revlar 16 17    FiSk-96
1997-08-24 1   ad sträckande Nabben 17 18    FiSk-97, FF-97
1997-10-02 1   2k sträckande Falsterbo fyr 18 19    FiSk-97, FF-97
2004-06-15 1   3k Skanörs hamn 19 20    FiSk-04/FF-04
2006-10-31 1   4k sträckande Skanörs hamn 20 21    VeX, Svalan, FF-06
2006-11-07 1   sträckande Skanörs hamn och Nabben 21 22    VeX, Svalan, FF-06
2006-11-09 1   ad sträckande Skanörs hamn 22 23    VeX, Svalan
2007-01-05 4   ad sträckande Nabben & Skanörs hamn 26 27    FF-07, Svalan
2007-10-22 1   sträckande Nabben 27 28    Svalan
2007-11-07 1   sträckande Nabben 28 29    Svalan
2007-11-10 1   sträckande Nabben 29 30    Svalan
2008-11-06 2008-11-10 1   1k rastande Skanörs hamn och Nabben 30 31    NK-08, Svalan
2008-11-16 1   ad sträckande Nabben 31 32    NK-08, Svalan
2008-11-20 1   sträckande Nabben 32 33    NK-08, Svalan
2008-11-20 1   sträckande Nabben 33 34    NK-08, Svalan
2008-11-22 1   1k sträckande Nabben 34 35    Svalan
2008-12-07 1   ad Nabben 35 36    Svalan
2009-09-26 1   1k sträckande Nabben 36 37    NK-09, FiSk-09
2009-09-28 1   2k sträckande Nabben 37 38    NK-09
2009-10-01 1   1k sträckande Nabben 38 39    NK-09
2009-11-15 1   ad sträckande Nabben 39 40    NK-09
2010-10-04 1   ad sträckande Nabben 40 41    NK-10, Svalan
2010-10-05 1   ad sträckande Nabben 41 42    NK-10, Svalan
2011-10-10 1   2k Nabben 42 43    NK-11
2011-10-21 1   1k sträckande Nabben 43 44    Svalan, Rrk Sk
2011-11-10 1   1k sträckande Nabben 44 45    NK-11
2011-12-10 1   ad sträckande Skanörs hamn 45 46    Svalan, Rrk Sk
2011-12-17 1   ad sträckande Skanörs hamn 46 47    Svalan, Rrk Sk
2012-01-05 2012-01-06 1   ad Skanörs hamn 47 48    Svalan, Rrk Sk
2013-11-03 1   ad sträckande Nabben 48 49    NK-13
2013-11-03 1   2k sträckande Nabben 49 50    NK-13
2014-01-04 1   ad sträckande Nabben 50 51     Artportalen
2014-01-04 1   ad sträckande Nabben 51 52     Artportalen
2014-01-12 1   ad rastande Höll 55 56     Artportalen
2014-01-12 1   ad sträckande Skanörs hamn 54 55     Artportalen
2014-01-12 1   ad sträckande Nabben 53 54     Artportalen
2014-01-12 1   ad sträckande Nabben 52 53     Artportalen
2014-02-16 1   4k sträckande Nabben 56 57    Artportalen
2014-10-16 1   ad sträckande Nabben 57 58    Artportalen, NK-14
2014-11-09 1   ad sträckande Nabben 58 59    Artportalen, NK-14

Referenser:  
AnserANSER, Skånes Ornitologiska Förenings (SkOF) medlemstidskrift (1974-->).
FFFalsterbo Fågelstations Dagböcker (1962-->).
FiSkFåglar i Skåne, SkOFs årsbok (1975-->).
FoFlTidskriften Fauna och Flora.
FågelåretSveriges Ornitologiska Förenings årsbok (1992-->).
FöSfGärdenfors, U., Cherrug, S., Lindén, A., Petersson, B. & Ståhl, K. 1990. Förteckning över Skånes fåglar. Anser, Suppl. 25. Lund.
G. RoosRoos, G. 1984. Flyttning, övervintring och livslängd hos fåglar ringmärkta vid Falsterbo (1947–1980). Anser, Suppl. 13. Lund.
GRStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av G. Roos (1973-2000).
MSkOFMeddelanden från Skånes Ornitologiska Förening (1962–73).
NKStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av N. Kjellén (1986-->).
RCRingmärkningscentralen, Stockholm.
RkSOFs Raritetskommitté.
Rrk SkRegionala Rapportkommitten för Skåne.
SvalanRapportsystemet för fåglar via Internet.
VBMUlfstrand, S., Roos, G., Alerstam, T. & Österdahl, L. 1974. Visible bird migration at Falsterbo, Sweden. Vår Fågelvärld, Suppl. 8. Stockholm.
VeXMicrobirding, Vellinge (www.microbirding.se/vellinge).
VFVår Fågelvärld, Sveriges Ornitologiska Förenings medlemstidskrift (1941-->).

Sammanställt av Björn Malmhagen. Senast ändrad: 2019-05-31, 22:38.Copyright © Falsterbo Fågelstation.