Fyndlistor för ovanliga fågelarter anträffade på Falsterbonäset
Listan omfattar fynd väster om Falsterbokanalen t.o.m. 2018.
 
Urvalet är gjort enligt AERCs (Association of European Rarities Committees) riktlinjer för spontan förekomst (AERC-kategori A-C).
Alla fynd som kräver granskning är dokumenterade och godkända av SOF:s Raritetskommitté eller Skånes Regionala Rapportkommitté.
 

Kolumnbeteckningar: FDATUM: Första datum för fyndet. SDATUM: Sista datum för fyndet. FYND: Antal tillfällen då arten anträffats. IND: Antalet indivder som har påträffats (ett fynd kan bestå av flera individer). EXTRA: Håll muspekaren över INFO-bilden för mer info om fyndet. REF: Källa. Lista nederst på sidan.

GRÅLIRA  Ardenna griseus Antal fynd: 19.  Antal individer: 19.

FDATUM SDATUM ANTAL   ÅLDER KÖN AKTIVITET LOKAL FYND IND   EXTRA   REF
1971-10-22 1   sträckande Nabben 1 1    VF 32:63
1972-12-07 1   sträckande Falsterbo 2 2    VF 35:69
1974-11-11 1   sträckande Nabben 3 3    VF 35:69
1976-10-19 1   sträckande Nabben 4 4    FiSk-76
1978-09-30 1   sträckande Nabben 5 5    FiSk-78
1979-11-03 1   sträckande Nabben 6 6    FiSk-79
1979-11-04 1   sträckande Nabben 7 7    FiSk-83
1984-10-14 1   sträckande Nabben 8 8    FiSk-84
1985-11-03 1   sträckande Nabben 9 9    FiSk-85
1990-10-10 1   sträckande Nabben 10 10    FF-90
1991-09-05 1   sträckande Skanörs hamn 11 11    FiSk-91
1993-10-24 1   sträckande Nabben 12 12    FiSk-93
1997-10-02 1   sträckande Falsterbo fyr 13 13    FiSk-97
1997-10-03 1   sträckande Falsterbo fyr 14 14    FiSk-97
1997-10-05 1   sträckande Falsterbo fyr 15 15    FiSk-97
1998-10-11 1   sträckande Nabben 16 16    FF-98
2006-10-08 1   sträckande Nabben 17 17    FiSk-06
2007-09-15 1   sträckande Nabben 18 18    FiSk-07
2008-09-28 1   sträckande Skanörs hamn och Nabben 19 19    FiSk-08

Referenser:  
AnserANSER, Skånes Ornitologiska Förenings (SkOF) medlemstidskrift (1974-->).
FFFalsterbo Fågelstations Dagböcker (1962-->).
FiSkFåglar i Skåne, SkOFs årsbok (1975-->).
FoFlTidskriften Fauna och Flora.
FågelåretSveriges Ornitologiska Förenings årsbok (1992-->).
FöSfGärdenfors, U., Cherrug, S., Lindén, A., Petersson, B. & Ståhl, K. 1990. Förteckning över Skånes fåglar. Anser, Suppl. 25. Lund.
G. RoosRoos, G. 1984. Flyttning, övervintring och livslängd hos fåglar ringmärkta vid Falsterbo (1947–1980). Anser, Suppl. 13. Lund.
GRStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av G. Roos (1973-2000).
MSkOFMeddelanden från Skånes Ornitologiska Förening (1962–73).
NKStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av N. Kjellén (1986-->).
RCRingmärkningscentralen, Stockholm.
RkSOFs Raritetskommitté.
Rrk SkRegionala Rapportkommitten för Skåne.
SvalanRapportsystemet för fåglar via Internet.
VBMUlfstrand, S., Roos, G., Alerstam, T. & Österdahl, L. 1974. Visible bird migration at Falsterbo, Sweden. Vår Fågelvärld, Suppl. 8. Stockholm.
VeXMicrobirding, Vellinge (www.microbirding.se/vellinge).
VFVår Fågelvärld, Sveriges Ornitologiska Förenings medlemstidskrift (1941-->).

Sammanställt av Björn Malmhagen. Senast ändrad: 2019-05-31, 22:38.Copyright © Falsterbo Fågelstation.