Fyndlistor för ovanliga fågelarter anträffade på Falsterbonäset
Listan omfattar fynd väster om Falsterbokanalen t.o.m. 2018.
 
Urvalet är gjort enligt AERCs (Association of European Rarities Committees) riktlinjer för spontan förekomst (AERC-kategori A-C).
Alla fynd som kräver granskning är dokumenterade och godkända av SOF:s Raritetskommitté eller Skånes Regionala Rapportkommitté.
 

Kolumnbeteckningar: FDATUM: Första datum för fyndet. SDATUM: Sista datum för fyndet. FYND: Antal tillfällen då arten anträffats. IND: Antalet indivder som har påträffats (ett fynd kan bestå av flera individer). EXTRA: Håll muspekaren över INFO-bilden för mer info om fyndet. REF: Källa. Lista nederst på sidan.

STORMFÅGEL  Fulmarus glacialis Antal fynd: 79.  Antal individer: 79.

FDATUM SDATUM ANTAL   ÅLDER KÖN AKTIVITET LOKAL FYND IND   EXTRA   REF
1961-04-07 1   död Flommen 1 1    VF 22:299
1965-11-04 1   sträckande Nabben 2 2    FF-65
1971-08-14 1   sträckande Falsterbo 3 3    VF 32:64
1978-06-16 1   död Falsterbo 4 4    FiSk-78
1980-09-15 2   sträckande Nabben 6 6    FiSk-80
1983-09-27 1   sträckande Skanör 7 7    FiSk-83
1983-10-22 1   sträckande Skanörs hamn 8 8    FiSk-83
1983-11-02 1   sträckande Nabben 9 9    FiSk-83
1984-10-24 1   död Knösen 10 10    FiSk-84
1985-09-07 2   sträckande Falsterbo 12 12    FiSk-85
1992-01-06 1   rastande Skanörs revlar 13 13    FiSk-92
1995-09-29 1   sträckande Nabben 14 14    FiSk-95
1995-10-02 1   sträckande Nabben 15 15    FiSk-95
1997-09-10 2   sträckande Nabben 17 17    FF-97
1997-09-18 1   sträckande Nabben 18 18    FF-97
1997-09-19 5   sträckande Nabben 23 23    FF-97
1997-09-20 2   sträckande Nabben 25 25    FF-97
1997-09-21 5   sträckande Nabben 30 30    FF-97
1997-09-21 1   sträckande Skanörs hamn 31 31    FF-97
1997-09-22 10   sträckande Nabben 41 41    FF-97
1997-09-23 2   sträckande Nabben 43 43    FF-97
1997-10-02 5   sträckande Nabben 48 48     FF-97
1997-10-02 1   sträckande Nabben 49 49     FF-97
1997-10-03 2   sträckande Nabben 51 51     FF-97
1997-10-03 1   sträckande Nabben 52 52     FF-97
1997-10-04 6   sträckande Nabben 60 60     FF-97
1997-10-04 2   sträckande Nabben 54 54     FF-97
1997-10-07 1   sträckande Nabben 61 61    FF-97
1997-10-10 1   sträckande Nabben 62 62    FF-97
1997-10-23 1   sträckande Nabben 63 63    FF-97
1998-02-28 1   sträckande Skanörs hamn 64 64    FF-98
1998-08-25 1   sträckande Nabben 65 65    FF-98
1998-10-15 1   sträckande Nabben 66 66    FF-98
1998-10-25 1   sträckande Nabben 67 67    FiSk-98
2002-03-10 1   rastande Skanörs hamn 68 68    FF-02
2004-05-21 1   sträckande Nabben 69 69    FiSk-04
2004-05-22 2   rastande Skanörs hamn 71 71    Svalan/FiSk-04
2004-05-28 1   död Skanörs revlar 72 72    FF-04
2004-06-16 1   sträckande Skanörs hamn 73 73    FF-04
2007-01-15 1   sträckande Nabben & Skanörs hamn 74 74    Svalan, FF-07
2007-07-15 1   sträckande Nabben 75 75    Svalan, FF-07
2007-08-18 1   sträckande Nabben 76 76    NK-07, FF-07
2007-11-01 2   sträckande Nabben 78 78    FiSk-07
2009-05-06 1   sträckande Falsterbo fyr 79 79    FiSk-09

Referenser:  
AnserANSER, Skånes Ornitologiska Förenings (SkOF) medlemstidskrift (1974-->).
FFFalsterbo Fågelstations Dagböcker (1962-->).
FiSkFåglar i Skåne, SkOFs årsbok (1975-->).
FoFlTidskriften Fauna och Flora.
FågelåretSveriges Ornitologiska Förenings årsbok (1992-->).
FöSfGärdenfors, U., Cherrug, S., Lindén, A., Petersson, B. & Ståhl, K. 1990. Förteckning över Skånes fåglar. Anser, Suppl. 25. Lund.
G. RoosRoos, G. 1984. Flyttning, övervintring och livslängd hos fåglar ringmärkta vid Falsterbo (1947–1980). Anser, Suppl. 13. Lund.
GRStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av G. Roos (1973-2000).
MSkOFMeddelanden från Skånes Ornitologiska Förening (1962–73).
NKStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av N. Kjellén (1986-->).
RCRingmärkningscentralen, Stockholm.
RkSOFs Raritetskommitté.
Rrk SkRegionala Rapportkommitten för Skåne.
SvalanRapportsystemet för fåglar via Internet.
VBMUlfstrand, S., Roos, G., Alerstam, T. & Österdahl, L. 1974. Visible bird migration at Falsterbo, Sweden. Vår Fågelvärld, Suppl. 8. Stockholm.
VeXMicrobirding, Vellinge (www.microbirding.se/vellinge).
VFVår Fågelvärld, Sveriges Ornitologiska Förenings medlemstidskrift (1941-->).

Sammanställt av Björn Malmhagen. Senast ändrad: 2019-05-31, 22:38.Copyright © Falsterbo Fågelstation.