Fyndlistor för ovanliga fågelarter anträffade på Falsterbonäset
Listan omfattar fynd väster om Falsterbokanalen t.o.m. 2018.
 
Urvalet är gjort enligt AERCs (Association of European Rarities Committees) riktlinjer för spontan förekomst (AERC-kategori A-C).
Alla fynd som kräver granskning är dokumenterade och godkända av SOF:s Raritetskommitté eller Skånes Regionala Rapportkommitté.
 

Kolumnbeteckningar: FDATUM: Första datum för fyndet. SDATUM: Sista datum för fyndet. FYND: Antal tillfällen då arten anträffats. IND: Antalet indivder som har påträffats (ett fynd kan bestå av flera individer). EXTRA: Håll muspekaren över INFO-bilden för mer info om fyndet. REF: Källa. Lista nederst på sidan.

VITNÄBBAD ISLOM  Gavia adamsii Antal fynd: 43.  Antal individer: 43.

FDATUM SDATUM ANTAL   ÅLDER KÖN AKTIVITET LOKAL FYND IND   EXTRA   REF
1973-10-19 1   sträckande Nabben 1 1    VF 35:69
1974-10-12 1   sträckande Nabben 2 2    VF 35:69
1978-10-22 1   ad sträckande Nabben 3 3    VF 39:36
1979-10-07 1   sträckande Nabben 4 4     VF 40:58
1980-09-13 1   sträckande Falsterbo 5 5    VF 40:492
1983-10-21 1   ad sträckande Nabben 6 6    VF 43:537
1989-09-21 1   subad sträckande Falsterbo 7 7    FiSk-89
1989-10-01 1   1k+ sträckande Falsterbo 8 8    FiSk-89
1989-10-17 1   ad sträckande Falsterbo 9 9    FiSk-89
1990-10-31 1   sträckande Nabben 10 10    FiSk-90
1991-02-02 1   2k sträckande Knösen 11 11    FiSk-91
1992-09-18 1   sträckande Nabben 12 12     FiSk-92
1993-10-10 1   1k+ sträckande Nabben 13 13    FiSk-93
1996-09-15 1   sträckande Nabben 14 14    FiSk-00
1998-10-17 1   ad sträckande Nabben 15 15    FiSk-98
1998-10-24 1   2k? sträckande Nabben 16 16    FiSk-98
1999-09-13 1   2k? sträckande Nabben 17 17    FiSk-99
1999-09-25 1   subad sträckande Nabben 18 18    FiSk-99
2000-09-15 1   subad sträckande Nabben 19 19    FiSk-00
2000-10-24 1   ad sträckande Nabben 20 20    FiSk-00
2001-09-20 1   2k? sträckande Nabben 21 21    FiSk-01
2001-10-24 1   sträckande Nabben 22 22    FiSk-01
2001-11-24 1   ad rastande Knösen 23 23     FiSk-01
2002-03-16 1   rastande Skanörs hamn 24 24     FiSk-02
2002-03-24 1   sträckande Nabben 25 25     FiSk-02
2002-09-21 1   subad sträckande Nabben 26 26    FiSk-03
2002-10-07 1   subad sträckande Nabben 27 27    FiSk-03
2003-09-09 1   subad sträckande Nabben 28 28    FiSk-03
2003-09-25 1   sträckande Nabben 29 29    FiSk-03
2004-09-04 1   sträckande Nabben 30 30    FiSk-04
2006-04-09 1   ad sträckande Falsterbo fyr 31 31    FiSk-06, FF-06
2006-05-06 1   ad sträckande Nabben 32 32    FiSk-06
2008-10-24 1   ad sträckande Nabben 33 33    FiSk-08
2008-11-13 1   rastande Knösen 34 34    FiSk-08
2009-04-30 1   ad sträckande Nabben 35 35    FiSk-09
2009-10-20 1   ad sträckande Nabben 36 36    FiSk-09
2009-11-13 1   1k sträckande Nabben 37 37    FiSk-09
2010-11-07 1   ad sträckande Nabben 38 38    FiSk-10
2010-11-20 1   1k rastande Nabben 39 39    FiSk-10
2011-09-26 1   ad sträckande Nabben 40 40    FiSk-11
2013-10-10 1   2k+ sträckande Nabben 41 41    Svalan, Rrk Sk
2013-10-25 1   2k+ sträckande Nabben 42 42    Svalan, Rrk Sk
2014-04-15 1   ad sträckande Nabben 43 43    Artportalen, Rrk Sk

Referenser:  
AnserANSER, Skånes Ornitologiska Förenings (SkOF) medlemstidskrift (1974-->).
FFFalsterbo Fågelstations Dagböcker (1962-->).
FiSkFåglar i Skåne, SkOFs årsbok (1975-->).
FoFlTidskriften Fauna och Flora.
FågelåretSveriges Ornitologiska Förenings årsbok (1992-->).
FöSfGärdenfors, U., Cherrug, S., Lindén, A., Petersson, B. & Ståhl, K. 1990. Förteckning över Skånes fåglar. Anser, Suppl. 25. Lund.
G. RoosRoos, G. 1984. Flyttning, övervintring och livslängd hos fåglar ringmärkta vid Falsterbo (1947–1980). Anser, Suppl. 13. Lund.
GRStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av G. Roos (1973-2000).
MSkOFMeddelanden från Skånes Ornitologiska Förening (1962–73).
NKStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av N. Kjellén (1986-->).
RCRingmärkningscentralen, Stockholm.
RkSOFs Raritetskommitté.
Rrk SkRegionala Rapportkommitten för Skåne.
SvalanRapportsystemet för fåglar via Internet.
VBMUlfstrand, S., Roos, G., Alerstam, T. & Österdahl, L. 1974. Visible bird migration at Falsterbo, Sweden. Vår Fågelvärld, Suppl. 8. Stockholm.
VeXMicrobirding, Vellinge (www.microbirding.se/vellinge).
VFVår Fågelvärld, Sveriges Ornitologiska Förenings medlemstidskrift (1941-->).

Sammanställt av Björn Malmhagen. Senast ändrad: 2019-05-31, 22:38.Copyright © Falsterbo Fågelstation.