Fyndlistor för ovanliga fågelarter anträffade på Falsterbonäset
Listan omfattar fynd väster om Falsterbokanalen t.o.m. 2018.
 
Urvalet är gjort enligt AERCs (Association of European Rarities Committees) riktlinjer för spontan förekomst (AERC-kategori A-C).
Alla fynd som kräver granskning är dokumenterade och godkända av SOF:s Raritetskommitté eller Skånes Regionala Rapportkommitté.
 

Kolumnbeteckningar: FDATUM: Första datum för fyndet. SDATUM: Sista datum för fyndet. FYND: Antal tillfällen då arten anträffats. IND: Antalet indivder som har påträffats (ett fynd kan bestå av flera individer). EXTRA: Håll muspekaren över INFO-bilden för mer info om fyndet. REF: Källa. Lista nederst på sidan.

SVARTNÄBBAD ISLOM  Gavia immer Antal fynd: 45.  Antal individer: 45.

FDATUM SDATUM ANTAL   ÅLDER KÖN AKTIVITET LOKAL FYND IND   EXTRA   REF
1991-01-13 1   ad rastande Nabben 1 1    VF 51:18
1991-08-06 1991-08-07 1   3k+ rastande Sydstranden, Falsterbo park 2 2    VF 51:18
1991-11-05 1   ad sträckande Nabben 3 3    VF 51:18
1993-10-14 1   ad sträckande Nabben 4 4    Fågelåret-93
1994-10-27 1   ad sträckande Nabben 5 5    Fågelåret-94
1994-10-28 1   ad sträckande Nabben 6 6    Fågelåret-94
1998-01-03 1   ad Skanörs hamn 7 7    Fågelåret-98
1998-10-20 1   subad sträckande Nabben 8 8    Fågelåret-98
1998-10-31 1   1k sträckande Nabben 10 10    Fågelåret-98
1998-10-31 1   ad sträckande Nabben 9 9    Fågelåret-98
1999-10-27 1   subad sträckande Nabben 11 11    Fågelåret-99
1999-11-03 2   ad sträckande Nabben 13 13    Fågelåret-99
2000-10-24 1   ad sträckande Nabben 14 14    FF-00, FiSk-00
2001-10-29 1   ad sträckande Nabben 15 15    FiSk-01
2001-11-02 2   2k sträckande Nabben 18 18    FiSk-01
2001-11-02 1   ad sträckande Nabben 16 16    FiSk-01
2003-11-04 1   ad sträckande Nabben 19 19    FiSk-03
2003-11-13 1   ad sträckande Nabben 20 20    FiSk-03
2003-11-20 1   ad sträckande Nabben 21 21    FiSk-03
2004-11-05 1   ad sträckande Nabben 22 22    FiSk-04
2005-09-29 1   ad Skanörs hamn 23 23    FiSk-05
2005-10-26 1   ad sträckande Nabben 24 24    NK-05, FiSk-05
2006-05-19 1   ad sträckande Nabben 25 25    FiSk-06
2006-05-23 1   ad sträckande Nabben 26 26    FiSk-06
2006-11-06 1   sträckande Nabben 27 27    FiSk-06
2007-09-21 1   2k+ sträckande Nabben 28 28    FiSk-07
2007-11-03 1   ad sträckande Nabben 29 29    FiSk-07
2008-10-22 1   ad sträckande Nabben 30 30    FiSk-08
2008-11-02 1   ad sträckande Nabben 31 31    FiSk-08
2008-11-12 1   ad sträckande Nabben 32 32    FiSk-08
2008-11-19 1   ad sträckande Nabben 33 33    FiSk-08
2009-11-15 1   ad sträckande Nabben 34 34    FiSk-09
2009-11-19 1   ad sträckande Nabben 35 35    FiSk-09
2010-11-04 1   ad sträckande Nabben 36 36    FiSk-10
2012-01-03 2012-01-08 1   rastande Nabben 37 37    Svalan, Rrk Sk
2013-10-04 1   2k+ sträckande Nabben 38 38    Svalan, Rrk Sk
2013-10-10 1   2k+ sträckande Nabben 39 39    Svalan, Rrk Sk
2013-10-29 1   2k+ sträckande Nabben 40 40    Svalan, Rrk Sk
2013-11-01 1   2k+ sträckande Nabben 41 41    Svalan, Rrk Sk
2013-11-14 1   2k+ sträckande Nabben 42 42    Svalan, Rrk Sk
2013-11-16 1   2k+ sträckande Nabben 43 43    Svalan, Rrk Sk
2013-12-06 1   sträckande Falsterbo fyr 44 44    Svalan, Rrk Sk
2014-10-26 1   ad sträckande Skanörs hamn & Nabben 45 45    Artportalen, Rrk Sk

Referenser:  
AnserANSER, Skånes Ornitologiska Förenings (SkOF) medlemstidskrift (1974-->).
FFFalsterbo Fågelstations Dagböcker (1962-->).
FiSkFåglar i Skåne, SkOFs årsbok (1975-->).
FoFlTidskriften Fauna och Flora.
FågelåretSveriges Ornitologiska Förenings årsbok (1992-->).
FöSfGärdenfors, U., Cherrug, S., Lindén, A., Petersson, B. & Ståhl, K. 1990. Förteckning över Skånes fåglar. Anser, Suppl. 25. Lund.
G. RoosRoos, G. 1984. Flyttning, övervintring och livslängd hos fåglar ringmärkta vid Falsterbo (1947–1980). Anser, Suppl. 13. Lund.
GRStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av G. Roos (1973-2000).
MSkOFMeddelanden från Skånes Ornitologiska Förening (1962–73).
NKStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av N. Kjellén (1986-->).
RCRingmärkningscentralen, Stockholm.
RkSOFs Raritetskommitté.
Rrk SkRegionala Rapportkommitten för Skåne.
SvalanRapportsystemet för fåglar via Internet.
VBMUlfstrand, S., Roos, G., Alerstam, T. & Österdahl, L. 1974. Visible bird migration at Falsterbo, Sweden. Vår Fågelvärld, Suppl. 8. Stockholm.
VeXMicrobirding, Vellinge (www.microbirding.se/vellinge).
VFVår Fågelvärld, Sveriges Ornitologiska Förenings medlemstidskrift (1941-->).

Sammanställt av Björn Malmhagen. Senast ändrad: 2019-05-31, 22:38.Copyright © Falsterbo Fågelstation.