Fågelarter anträffade på Falsterbonäset
Listan omfattar arter som anträffats väster om Falsterbokanalen. Totalt har 362 arter noterats från slutet av 1800-talet t.o.m. 2018.
Urvalet är gjort enligt AERCs (Association of European Rarities Committees) riktlinjer för spontan förekomst (AERC-kategori A-C).
För varje art anges förekomsten per månad enligt en 5-gradig skala samt häckningsstatus.
Arter som tillhör AERC-kategorierna D eller E kommer senare att presenteras i en separat lista.

 

Ungefärlig förekomst i passande biotop (oftast under flyttningen):
5: Allmän.
Arten förekommer rikligt och ses ofta.
4: Tämligen allmän. Arten förekommer tämligen rikligt och chansen är stor att påträffa den.
3: Sparsam. Arten förekommer regelbundet men sparsamt.
2: Sällsynt. Arten förekommer sällsynt men årligen eller nästan årligen.
1: Mycket sällsynt. Färre än 10 fynd i aktuell månad.

Fyndlistor för sällsynta arter.
Du kan söka på två sätt:

1. Klicka på en art i artlistan.     (Länkarna visas i fetstil.)

2. Skriv in svenskt artnamn här:Häckning:
H:
Arten häckar regelbundet (årligen).
h:
Arten har häckat efter 1980, dock ej årligen.
(h):
Arten har häckat, dock inte efter 1980.

Visa listan i: SYSTEMATISK ORDNING (förinställt) ALFABETISK ORDNING

ART JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC HÄC
KNÖLSVAN5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 H
MINDRE SÅNGSVAN2 2 2 2 1 - 1 1 2 3 3 2 -
SÅNGSVAN3 3 3 2 1 1 1 1 2 3 3 3 -
SÄDGÅS3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 3 3 -
SPETSBERGSGÅS1 1 1 - - 1 - - 1 2 2 1 -
BLÄSGÅS1 1 2 2 2 1 1 - 3 3 3 2 -
FJÄLLGÅS- 1 1 - 1 - - - - 1 1 1 -
GRÅGÅS3 4 4 3 3 5 5 5 5 5 5 4 h
KANADAGÅS5 5 5 3 3 3 3 3 3 4 5 5 -
VITKINDAD GÅS2 2 2 4 3 2 3 3 4 5 5 3 -
PRUTGÅS1 1 1 1 4 2 2 2 4 4 3 2 -
RÖDHALSAD GÅS- - - - 1 - 1 1 1 2 1 1 -
NILGÅS- - - - 1 - 1 - 1 - - 1 -
ROSTAND- 1 - 1 1 1 1 1 - 1 - - -
GRAVAND3 3 5 5 5 5 5 5 4 4 3 3 H
BLÄSAND3 3 4 4 3 3 3 4 5 5 4 3 -
AMERIKANSK BLÄSAND- - - - 1 - 1 - - - - - -
SNATTERAND1 1 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 -
KRICKA2 2 4 4 3 3 3 5 5 5 4 3 h
AMERIKANSK KRICKA- - - 1 1 - - - - - - - -
GRÄSAND5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 H
STJÄRTAND2 2 4 4 3 2 2 3 4 4 4 3 h
ÅRTA- - 2 3 3 2 2 3 3 2 - - h
BLÅVINGAD ÅRTA- - - - - - 1 - - - - -
SKEDAND2 2 3 3 3 2 3 3 4 4 3 2 h
RÖDHUVAD DYKAND1 - - - - 1 - 1 1 - - 1 -
BRUNAND3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 -
VIGG5 5 5 5 4 3 3 3 4 5 5 5 h
BERGAND3 3 3 3 2 1 1 2 2 3 3 3 -
EJDER5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 H
PRAKTEJDER1 1 1 1 1 1 - 1 1 2 1 1 -
ALFÖRRÄDARE1 1 1 1 1 - 1 1 - 1 - - -
ALFÅGEL4 4 4 4 3 1 1 - 2 3 4 4 -
SJÖORRE3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 -
SVÄRTA3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 -
KNIPA5 5 5 4 3 3 3 3 4 5 5 5 -
SALSKRAKE3 3 3 2 2 1 - - - 2 3 3 -
SMÅSKRAKE4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 H
STORSKRAKE4 4 4 3 2 1 1 2 2 3 3 4 -
RAPPHÖNA3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 h
VAKTEL- - - 1 1 1 1 1 1 1 - - -
FASAN4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 H
SMÅLOM3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 -
STORLOM2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 -
SVARTNÄBBAD ISLOM1 - - - 1 - - 1 1 2 2 - -
VITNÄBBAD ISLOM- 1 1 1 1 - - - 2 2 1 - -
SMÅDOPPING3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 H
SKÄGGDOPPING3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 -
GRÅHAKEDOPPING3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 h
SVARTHAKEDOPPING2 2 2 2 1 - 1 1 2 2 2 2 -
SVARTHALSAD DOPPING1 1 - 1 1 - 1 1 1 - - - -
STORMFÅGEL1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 - -
GULNÄBBAD LIRA- - - - - - - 1 1 - 1 - -
GRÅLIRA- - - - - - - - 1 1 1 1 -
MINDRE LIRA- - - - - - - - 1 1 - - -
STORMSVALA- - - - - - - - 1 - 1 - -
KLYKSTJÄRTAD STORMSVALA- - - - - - - - 1 1 1 - -
HAVSSULA2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 -
STORSKARV5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 h
RÖRDROM1 1 1 1 1 - 1 2 2 2 1 1 -
SILKESHÄGER- - - - 1 1 - 1 - - - - -
ÄGRETTHÄGER- - 1 1 2 1 1 2 3 2 1 - -
GRÅHÄGER3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 -
PURPURHÄGER- - - 1 - - - 1 - - - - -
SVART STORK- - - 1 1 1 1 2 2 - - - -
VIT STORK1 - 1 2 2 2 2 3 3 1 1 1 -
BRONSIBIS- - - - 1 - - - 1 1 - - -
SKEDSTORK- - - - 2 1 1 - - 1 - - -
BIVRÅK- - - 1 3 2 2 4 4 2 1 - -
SVARTVINGAD GLADA- - - - 1 - - - 1 - - - -
BRUN GLADA- - 1 1 2 2 1 2 3 2 1 - -
RÖD GLADA2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 3 2 -
HAVSÖRN3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 h
SMUTSGAM- - - - - - 1 1 - - - - -
GÅSGAM- - - - - - 1 1 1 - - - -
ORMÖRN- - - - 1 - - 1 2 1 - - -
BRUN KÄRRHÖK- 1 2 3 3 3 3 4 4 3 2 - -
BLÅ KÄRRHÖK3 3 3 3 2 1 2 3 4 4 4 3 -
STÄPPHÖK1 - - - 1 1 1 2 3 1 - 1 -
ÄNGSHÖK- - - 2 2 2 2 3 2 1 - - (h)
DUVHÖK2 2 2 2 1 1 1 1 2 3 3 2 -
SPARVHÖK3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 3 H
ORMVRÅK3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 4 3 h
ÖRNVRÅK- - - - - - - - 1 1 1 - -
FJÄLLVRÅK3 3 3 3 2 1 1 2 2 4 3 3 -
MINDRE SKRIKÖRN- - - - 1 1 1 2 2 1 1 - -
STÖRRE SKRIKÖRN1 - - - - 1 1 1 2 2 2 1 -
STÄPPÖRN- - - - - 1 1 1 1 1 1 - -
KEJSARÖRN- - - - - - - 1 1 1 - - -
KUNGSÖRN1 1 1 - - 1 - 1 2 2 2 1 -
DVÄRGÖRN- - - - - - - 1 1 1 - - -
FISKGJUSE- - 3 3 3 2 2 3 3 3 1 - -
RÖDFALK- - - - - - - - 1 1 - - -
TORNFALK3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 H
AFTONFALK- - - 1 2 2 1 2 2 1 - - -
STENFALK2 2 2 2 2 1 1 3 4 4 3 2 -
LÄRKFALK- - - 2 2 2 2 3 3 2 1 - -
ELEONORAFALK- - - - 1 - - 1 1 - - - -
JAKTFALK1 1 1 1 - - - - 1 1 1 1 -
PILGRIMSFALK2 2 2 2 2 1 1 3 3 3 2 2 -
VATTENRALL1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 H
SMÅFLÄCKIG SUMPHÖNA- - - 1 2 2 2 2 2 1 1 - -
KORNKNARR- - - - - 1 - 1 1 - - - -
RÖRHÖNA2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 H
SOTHÖNA5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 H
TRANA1 1 3 3 3 2 2 3 4 4 2 1 -
JUNGFRUTRANA- - - - - - - - 1 - - - -
STORTRAPP- - - 1 - - - - - - - - -
STRANDSKATA2 2 5 5 5 5 5 5 4 4 3 2 H
STYLTLÖPARE- - - - 1 1 - - - - - - -
SKÄRFLÄCKA1 2 4 4 4 4 4 4 3 2 1 1 H
TJOCKFOT- - - - 1 1 1 - - - - - -
RÖDVINGAD VADARSVALA- - - - - 1 - - - - - - -
ORIENTVADARSVALA- - - - - - 1 1 1 1 - - -
MINDRE STRANDPIPARE- - - 2 2 2 3 3 3 1 - - -
STÖRRE STRANDPIPARE1 2 4 4 4 4 5 5 4 3 2 1 H
SVARTBENT STRANDPIPARE- - 2 2 2 2 2 2 2 1 - - h
ÖKENPIPARE- - - - - - 1 - - - - - -
FJÄLLPIPARE- - - - 1 - - 2 2 1 - - -
AMERIKANSK TUNDRAPIPARE- - - - - - 1 - 1 - - - -
SIBIRISK TUNDRAPIPARE- - - - - 1 - 1 1 - - - -
LJUNGPIPARE2 2 3 3 3 2 3 3 4 4 3 2 -
KUSTPIPARE2 2 2 2 3 2 3 4 4 3 2 2 -
TOFSVIPA2 3 5 5 5 5 5 5 4 4 3 2 H
KUSTSNÄPPA2 2 2 2 3 2 4 4 4 3 2 2 -
SANDLÖPARE2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 -
RÖDHALSAD SNÄPPA- - - - - - 1 1 - - - - -
SMÅSNÄPPA- - 1 1 2 2 3 4 4 3 1 - -
MOSNÄPPA- - - 1 2 1 3 3 2 1 - - -
VITGUMPSNÄPPA- - - - - 1 - - - - - - -
GULBRÖSTAD SNÄPPA- - - - - - - 1 - - - - -
TUVSNÄPPA- - - - 1 - 1 1 1 - - - -
SPETSSTJÄRTAD SNÄPPA- - - - - - 1 - 1 - - - -
SPOVSNÄPPA - - - 2 2 3 4 3 2 1 1 -
SKÄRSNÄPPA2 2 1 1 1 - - - 2 2 2 2 -
KÄRRSNÄPPA3 2 3 3 4 3 5 5 5 5 4 3 h
MYRSNÄPPA- - - - 2 1 2 3 2 - - - -
PRÄRIELÖPARE- - - - - 1 - 1 1 1 - - -
BRUSHANE- - 2 3 3 3 4 4 3 2 1 1 (h)
DVÄRGBECKASIN1 1 1 2 1 - 1 2 3 3 2 1 -
ENKELBECKASIN2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 h
DUBBELBECKASIN- - - - 1 - - 2 1 1 - - -
STÖRRE BECKASINSNÄPPA- - - - 1 - - - - 1 - - -
MORKULLA2 2 2 2 2 1 1 1 2 3 2 2 -
RÖDSPOV1 1 2 2 2 2 3 3 3 2 2 1 -
MYRSPOV1 1 2 3 3 2 4 4 3 3 2 1 -
SMÅSPOV- - - 3 3 3 4 3 3 2 1 - -
STORSPOV2 2 3 4 3 4 4 4 4 3 3 2 (h)
SVARTSNÄPPA- - - 3 3 3 4 4 3 3 2 - -
RÖDBENA2 2 4 5 5 5 5 5 4 3 3 2 H
DAMMSNÄPPA- - - 1 1 1 1 1 - - - - -
GLUTTSNÄPPA- - - 3 3 3 5 4 4 3 2 1 -
SKOGSSNÄPPA- 1 2 3 2 3 3 3 3 2 1 - -
GRÖNBENA- - - 2 3 3 4 4 3 2 - - -
TEREKSNÄPPA- - - - 1 1 1 1 1 - - - -
DRILLSNÄPPA1 - - 3 3 3 4 4 3 2 - - -
ROSKARL1 1 1 2 2 2 3 3 3 2 2 1 -
SMALNÄBBAD SIMSNÄPPA- - - - 1 1 2 3 2 1 - - -
BREDNÄBBAD SIMSNÄPPA1 1 1 - - - - 1 1 1 1 - -
BREDSTJÄRTAD LABB1 - - 1 1 1 1 1 2 2 2 1 -
KUSTLABB- - 1 2 2 2 2 3 3 3 1 - -
FJÄLLABB- - - - 1 1 1 2 2 1 - - -
STORLABB1 - - 1 1 - 1 1 2 2 1 - -
SVARTHUVAD MÅS- - - - 1 1 1 2 2 1 - - -
DVÄRGMÅS2 1 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 -
TÄRNMÅS- - - - - - 1 - 1 1 - - -
SKRATTMÅS5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 H
FISKMÅS5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 H
SILLTRUT1 - 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 h
GRÅTRUT5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 h
KASPISK TRUT1 - - - - 1 1 3 3 2 2 1 -
MEDELHAVSTRUT1 - - - - - 1 2 2 2 1 - -
VITVINGAD TRUT- - - - - - - - 1 - - - -
VITTRUT1 1 1 1 1 - - 1 1 1 - - -
HAVSTRUT4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 h
TRETÅIG MÅS1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 -
SANDTÄRNA- - - - 1 - 1 1 - - - - -
SKRÄNTÄRNA- - - 2 2 2 3 3 2 - - - h
KENTSK TÄRNA- 1 3 3 3 4 5 5 4 2 1 - (h)
FISKTÄRNA- - 1 3 3 3 3 4 4 2 - - (h)
SILVERTÄRNA- - - 4 4 4 4 4 3 2 1 - H
SMÅTÄRNA- - 1 3 3 3 4 4 2 - - - H
SKÄGGTÄRNA- - - - 1 - - - - - - - -
SVARTTÄRNA- - - 1 2 2 3 3 3 1 - - -
VITVINGAD TÄRNA- - - - 1 - 1 2 1 - - - -
SILLGRISSLA2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 -
TORDMULE2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 -
TOBISGRISSLA2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 -
ALKEKUNG1 - 1 - - - - - - 1 2 1 -
LUNNEFÅGEL- - - - - - - - 1 1 1 - -
TAMDUVA3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 -
SKOGSDUVA2 2 3 3 2 2 2 3 4 4 3 2 h
RINGDUVA3 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 3 H
TURKDUVA3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 H
TURTURDUVA- - - - 2 2 2 2 2 2 1 - -
GÖK- - - 2 3 3 3 3 3 2 1 - H
TORNUGGLA- - - - 1 - 1 1 1 1 - 1 -
BERGUV- - 1 - - - - - 1 1 1 - -
HÖKUGGLA1 1 1 - - - - - 1 1 1 1 -
SPARVUGGLA1 - 1 1 - - - - 1 1 1 1 -
KATTUGGLA2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 H
LAPPUGGLA- - 1 - - - - - - 1 - -
HORNUGGLA2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 H
JORDUGGLA2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 h
PÄRLUGGLA1 1 1 - - - - - 2 2 2 1 -
NATTSKÄRRA- - - - 2 2 1 2 2 1 - - -
TORNSEGLARE- - - 1 5 5 5 5 4 2 1 - H
BLEK TORNSEGLARE- - - - - - 1 1 - - - - -
ALPSEGLARE- - - - - - 1 - 1 1 - - -
KUNGSFISKARE1 1 1 1 1 - 1 2 2 1 1 1 -
BIÄTARE- - - - 2 2 1 2 - - - - -
BLÅKRÅKA- - - - 1 1 1 1 1 - - - -
HÄRFÅGEL- - - 2 2 1 1 1 1 1 1 - -
GÖKTYTA- - - 2 3 2 2 3 2 1 - - h
GRÖNGÖLING2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 (h)
SPILLKRÅKA2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 h
STÖRRE HACKSPETT3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 h
MELLANSPETT- - - - 1 - - - 1 1 - - -
MINDRE HACKSPETT2 1 1 1 1 1 2 2 2 3 2 2 h
KORTTÅLÄRKA1 - - 1 1 1 - - 1 - 1 1 -
DVÄRGLÄRKA- - - 1 - - - - - - - - -
TOFSLÄRKA- - - 1 1 1 1 1 1 1 1 - -
TRÄDLÄRKA2 2 2 2 1 1 1 1 3 4 3 2 h
SÅNGLÄRKA3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 H
BERGLÄRKA2 2 2 2 1 - - - 1 2 2 2 -
BACKSVALA- - - 4 4 3 3 4 4 3 1 - h
KLIPPSVALA- - - - - - - - - 1 - - -
LADUSVALA- - 1 4 5 5 5 5 5 4 2 - H
ROSTGUMPSVALA- - - 1 1 1 1 - - - - - -
HUSSVALA- - - 4 5 5 5 5 4 3 2 - H
STÖRRE PIPLÄRKA- - - 1 - - - - 2 2 1 - -
MONGOLPIPLÄRKA- - - - - - - - - 1 - - -
FÄLTPIPLÄRKA- - - 2 2 2 2 2 2 1 - - h
SIBIRISK PIPLÄRKA- - - - - - - - - 1 1 - -
TRÄDPIPLÄRKA- - 1 3 4 3 3 5 4 3 2 1 H
ÄNGSPIPLÄRKA2 2 3 5 5 5 5 5 5 5 3 2 H
RÖDSTRUPIG PIPLÄRKA- - - - 2 - - 2 3 2 - - -
SKÄRPIPLÄRKA2 2 2 2 1 - - 1 3 3 3 2 -
VATTENPIPLÄRKA1 1 - - - - - - 1 2 2 1 -
GULÄRLA- - - 3 4 3 3 5 5 3 1 - h
CITRONÄRLA- - - - 1 - - 1 2 1 - - -
FORSÄRLA1 1 2 2 1 2 2 3 3 3 3 2 -
SÄDESÄRLA1 1 3 5 5 5 5 5 5 4 2 1 H
SIDENSVANS3 3 3 2 1 - - - - 3 3 3 -
STRÖMSTARE- - 1 - - - - - - 2 1 - -
GÄRDSMYG3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 3 3 H
JÄRNSPARV2 2 3 4 4 4 4 4 5 4 3 2 H
SIBIRISK JÄRNSPARV- - - - - - - - - 1 1 - -
ALPJÄRNSPARV- - - 1 1 - - - - 1 - - -
RÖDHAKE3 3 4 5 5 4 4 4 5 5 3 3 H
NÄKTERGAL- - - 1 3 3 3 3 2 - - - H
SYDNÄKTERGAL- - - 1 1 - - - 1 - - - -
BLÅHAKE- - - 1 2 1 - 2 2 2 1 - -
BLÅSTJÄRT- - - - - - - - 1 1 - - -
SVART RÖDSTJÄRT2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 H
RÖDSTJÄRT- - - 3 4 3 3 4 5 3 1 - H
BUSKSKVÄTTA- - - 3 4 3 2 4 4 2 1 - h
SVARTHAKAD BUSKSKVÄTTA1 - 1 2 2 2 2 2 1 1 1 - h
VITGUMPAD BUSKSKVÄTTA- - 1 - - - - - 1 1 1 - -
AMURBUSKSKVÄTTA- - - - - - - - 1 - - - -
STENSKVÄTTA- - 1 3 4 3 3 4 4 3 2 1 H
NUNNESTENSKVÄTTA- - - - - - - - - 1 - - -
ÖKENSTENSKVÄTTA- - - - - - - - 1 - - - -
RINGTRAST- - - 3 3 - - - 2 2 1 - -
KOLTRAST5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 H
TAIGATRAST- 1 1 - - - - - - - - - -
BJÖRKTRAST4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 H
TALTRAST2 2 3 5 4 3 3 3 5 5 3 2 H
RÖDVINGETRAST2 2 3 4 3 1 1 1 3 5 4 2 -
DUBBELTRAST2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 H
GRÄSSÅNGARE- - - - - - - 1 - - - - -
GRÄSHOPPSÅNGARE- - - 1 2 1 2 3 2 1 - - -
FLODSÅNGARE- - - - 1 1 - - 1 - - - -
VASSÅNGARE- - - 1 1 1 1 1 1 - - - -
VATTENSÅNGARE- - - - 1 - 1 1 1 - - - -
SÄVSÅNGARE- - - 2 3 2 4 5 4 2 1 - h
FÄLTSÅNGARE- - - - - - - 1 1 - - - -
BUSKSÅNGARE- - - - 1 - 1 - - 1 - - -
KÄRRSÅNGARE- - - - 3 3 3 3 3 1 - - H
RÖRSÅNGARE- - - 2 4 4 4 5 5 2 1 - H
TRASTSÅNGARE- - - - 1 - 1 2 2 - - - -
HÄRMSÅNGARE- - - - 4 3 3 4 2 - - - H
RÖDSTRUPIG SÅNGARE- - - - 1 - - - - - - - -
MOLTONISÅNGARE- - - - - 1 - - - - - - -
HÖKSÅNGARE- - - - 2 1 1 2 2 1 - - (h)
ÄRTSÅNGARE- - - 3 4 3 3 4 3 2 1 1 H
TÖRNSÅNGARE- - - 2 4 4 4 4 3 2 - - H
TRÄDGÅRDSSÅNGARE- - - 1 4 4 3 4 3 2 1 - H
SVARTHÄTTA1 1 1 3 4 4 4 4 4 3 2 2 H
LUNDSÅNGARE- - - - 2 2 1 1 1 1 - - h
KUNGSFÅGELSÅNGARE- - - - - - - - 1 2 1 - -
TAIGASÅNGARE- - - - 1 - - - 2 2 1 - -
BERGSTAIGASÅNGARE- - - - - - - - - 1 - 1 -
VIDESÅNGARE- - - - - - - - - 1 - - -
BRUNSÅNGARE- - - - - - - - - 1 - - -
BERGSÅNGARE- - - - - - - - 1 - - - -
GRÖNSÅNGARE- - - 3 3 3 3 3 2 - - - H
GRANSÅNGARE1 1 2 4 4 3 3 3 4 4 3 2 H
IBERISK GRANSÅNGARE- - - 1 - - - - - - - - -
LÖVSÅNGARE- - - 3 5 5 5 5 4 2 - - H
KUNGSFÅGEL3 3 4 4 3 2 2 2 4 5 4 3 H
BRANDKRONAD KUNGSFÅGEL1 1 3 3 2 2 2 2 2 3 2 - h
GRÅ FLUGSNAPPARE- - - 1 4 3 2 4 4 2 - - h
MINDRE FLUGSNAPPARE- - - - 2 2 2 2 2 2 1 - (h)
HALSBANDSFLUGSNAPPARE- - - 1 2 - - - 1 - - - -
SVARTVIT FLUGSNAPPARE- - - 3 4 4 4 5 3 2 - - H
SKÄGGMES3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 h
STJÄRTMES3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 h
ENTITA1 - 1 1 - 1 1 1 2 2 1 1 -
TALLTITA1 - 1 1 - - - - 1 2 1 1 -
TOFSMES1 - 1 1 1 1 2 1 2 1 - - (h)
SVARTMES3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 H
BLÅMES5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 H
TALGOXE5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 H
NÖTVÄCKA3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 h
TRÄDKRYPARE3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 H
TRÄDGÅRDSTRÄDKRYPARE- - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - -
PUNGMES- - - 2 2 1 2 3 3 3 1 - -
SOMMARGYLLING- - - - 2 2 2 2 1 - - - -
ISABELLATÖRNSKATA- - - - - - - - - - 1 - -
TÖRNSKATA- - - 1 3 3 3 3 3 2 1 - h
SVARTPANNAD TÖRNSKATA- - - - 1 - - - - - - - -
VARFÅGEL2 2 2 2 1 - - - 2 3 3 2 -
RÖDHUVAD TÖRNSKATA- - - - - - - - - 1 - - -
NÖTSKRIKA2 2 2 2 2 1 1 2 3 3 3 2 -
SKATA5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 H
NÖTKRÅKA2 2 2 2 1 1 1 2 3 3 3 2 -
KAJA5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 H
RÅKA3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 3 h
KRÅKA5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 H
KORP2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 h
STARE2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 H
ROSENSTARE- - - - - 1 1 1 1 1 - - -
GRÅSPARV2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 H
SPANSK SPARV- - - - 1 - - - - - - - -
PILFINK4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 H
BOFINK3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 4 3 H
BERGFINK4 4 4 3 2 1 - 1 3 5 4 4 -
GULHÄMPLING1 1 1 3 3 2 2 3 3 3 2 - h
GRÖNFINK4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 H
STEGLITS3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 H
GRÖNSISKA3 3 3 4 3 2 2 4 5 5 4 3 h
HÄMPLING2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 4 2 H
VINTERHÄMPLING3 3 3 2 2 - - 1 2 4 4 3 -
GRÅSISKA3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 H
SNÖSISKA2 2 1 1 - - - - - 2 2 2 -
BÄNDELKORSNÄBB1 - - - - - - 2 2 2 2 2 -
MINDRE KORSNÄBB2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 -
STÖRRE KORSNÄBB2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 -
ROSENFINK- - - - 3 3 2 3 3 1 1 - h
TALLBIT1 - 1 - - - - - - - 1 1 -
DOMHERRE4 4 4 3 2 1 - 1 2 4 4 4 -
STENKNÄCK3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 h
LAPPSPARV2 1 2 2 1 - - 2 3 3 2 2 -
SNÖSPARV3 3 3 2 - - - - 1 3 3 3 -
GULSPARV4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 H
ORTOLANSPARV- - - 2 3 - - 3 3 1 - - -
VIDESPARV- - - - 1 - - - 1 1 1 - -
DVÄRGSPARV- 1 1 1 1 - - 1 1 2 1 - -
GYLLENSPARV- - - - - - - 1 - - - - -
SÄVSPARV2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 H
KORNSPARV1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 (h)
Antal arter:182170194242283245256276309294238181129

Några ovanliga arter som noterats vid Falsterbo.
Bilderna är dock tagna annorstädes.
Klicka i resp. bild för fyndlista!

 

 

 

 

 

 

Sammanställt av Björn Malmhagen. Senast ändrad: 2019-05-31, 22:24. Copyright © Falsterbo Fågelstation.