RINGMÄRKNING IDAG eller närmast föreg. fångstdag:

Fyren, höst, standardfångst, 2020-10-29
Art Dsum Ssum Smv
RÖDHAKE 1 34892410
RÖDVINGETRAST 1 3821
KUNGSFÅGEL 5 33572193
BRANDKRONAD KUNGSFÅGEL 1 332
PILFINK 1 12060
BOFINK 2 135191
DOMHERRE 9 3942
SUMMA 20 1406713878
7 arter (inkl. ev. hybrider).
Övrig fångst, 2020-10-29
Art Dsum Ssum
KOLTRAST 1 2
SUMMA 1 464
1 art (eller hybrid).
 Bläddra