Ringmärkning
Ringmärkning har bedrivits vid Falsterbo sedan 1940-talet. Fr.o.m. 1980 är fångst-rutinerna standardiserade. Därigenom blir fångstsiffror från olika år direkt jämför-bara och kan visa populationstrender. Dessutom är återfynd av ringmärkta fåglar fortfarande av intresse. De kan t.ex. visa ändringar av övervintringsområden.