RINGMÄRKNING IDAG eller närmast föreg. fångstdag:

Fyren, höst, standardfångst, 2017-09-23
Art Dsum Ssum Smv
GÄRDSMYG 14 103111
JÄRNSPARV 7 67102
RÖDHAKE 18 6711138
TALTRAST 3 2939
ÄRTSÅNGARE 1 8873
SVARTHÄTTA 5 6972
GRANSÅNGARE 7 16822
LÖVSÅNGARE 1 3081079
KUNGSFÅGEL 7 112177
BRANDKRONAD KUNGSFÅGEL 1 50
BLÅMES 3 23282
SUMMA 67 22184252
11 arter (inkl. ev. hybrider).

Flommen, höst, standardfångst, 2017-09-23
Art Dsum Ssum Smv
GÄRDSMYG 1 2519
RÖRSÅNGARE 1 10311878
GRANSÅNGARE 2 516
SÄVSPARV 2 97105
SUMMA 6 27673901
4 arter (inkl. ev. hybrider).

Övrig fångst, 2017-09-23
Art Dsum Ssum
VATTENRALL 2 11
ÄNGSPIPLÄRKA 5 9
RÖDHAKE 1 69
SUMMA 8 484
3 arter (inkl. ev. hybrider).
 Bläddra